ژانویه 8, 2019

تالیف کتاب

تالیف کتاب با انتشارات هورین هر نویسنده‌ای برای نوشتن کتاب، چه کتاب علمی و چه کتاب غیرعلمی، هزینه‌هایی را صرف می‌کند. این هزینه‌ها، محدود به هزینه‌های […]