ارسال فایل

در این صفحه از فرم کناری می توانید فایل مدنظر خود را برای کارگروه مربوطه ارسال نمائید.
همچنین می توانید فایل خود را به آدرس received.files2020@gmail[dot]com ایمیل نمائید. درصورت ارسال از طریق ایمیل نام کارگروه نیز در عنوان ایمیل ذکر شود.

[contact-form-7 id="17037" title="فرم ارسال فایل"]