مارس 18, 2019

متن پشت جلد کتاب

انتخاب متن پشت جلد کتاب نویسندگان برای نوشتن کتاب خود، انتخاب یک عنوان مناسب برای آن و طراحی روی جلد کتاب، زمان زیادی را صرف می‌کنند؛ […]