دسامبر 26, 2017

نحوه گرفتن بیمه اهل قلم

با داشتن کارت نویسندگی و بعد از ثبت نام در صندوق اعتباری هتر، می توانید با دانستن نحوه گرفتن بیمه اهل قلم از بیمه اهل قلم […]
دسامبر 18, 2017

تجدید چاپ

اگر ناشر بخواهد کتابی را تجدید چاپ کند، در صورتی که در کتاب تغییراتی اعمال نشده باشد، مجوز چاپ بدون سیر مراحل فوق و تنها با […]
دسامبر 18, 2017

شابک کتاب چیست

شابک کتاب چیست؟ متن ویرایش شده ی کتاب برای گرفتن شابک راهی خانه کتاب می شود. اولین قدم، اخذ شابک کتاب از اداره شابک است. (شابک […]
دسامبر 18, 2017

نحوه دریافت فیپا کتاب

نحوه دریافت فیپا کتاب و فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی کتاب به کتابخانه ملی برای ثبت در آن و با دانستن نحوه دریافت فیپا […]
دسامبر 18, 2017

فرم اعلام وصول کتاب

پس از چاپ کتاب جهت ترخیص کتاب از چاپخانه، انتشارات کتاب می‌بایست چند نسخه از کتاب به همراه چند فرم اعلام وصول را تکمیل و به […]
دسامبر 18, 2017

دریافت بن کتاب اهل قلم

به منظور اجرای قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و برای هدفمند کردن یارانه های حوزه نشر ، طرح توزیع کارت الکترونیکی خرید […]
آگوست 9, 2012

انواع نشر الکترونیکی

روش های نشر الکترونیکی موسسه هورین می تواند در این زمینه کمک فراوانی به شما کند. الف) کتاب های الکترونیکی: شکل ظاهری کتاب ها در طی […]
آگوست 9, 2012

فرآیند بررسی و تایید توسط کمیته نشر

جهت بهره گیری از تسهیلات انتشارات هورین در چاپ و نشر آثار خود، طرح پیشنهاد کتاب و یا کتاب تالیف شده ابتداً می بایست در شورای […]
آگوست 9, 2012

نکاتی درباره نگارش طرح پیشنهاد کتاب

صفر تا صد طرح پیشنهاد کتاب هر کتاب موفق از مولفه های مشخصی تبعیت می کند. انتشارات هورین جهت پذیرفته شدن نگارش طرح پیشنهاد کتاب در […]