باور ‏کن ‏تا ‏اجابت ‏کنم

باور ‏کن ‏تا ‏اجابت ‏کنم

99,000 تومان

تعداد صفحات

25

شابک

978-622-5572-04-1

فهرست
عنوان صفحه
به نام عدالت یکتای بیپایان 13
زبان خدا 13
شرط و شروع کردن عبارت و دعا 14
به نام خدایی که میگوید اگر من را بشناسی یعنی خودت را شناختهای 15
دعا و قلم زدن برای شکرگزاری خداوند 16
دعا و قلم زدن برای شک و تردید 17
دعا و قلم زدن برای حاجتی که گرفتی یا که میخواهی بگیری 18
عبارت و دعا و قلم زدن برای بیماری 21
دعا و قلم زدن برای فردی که بیمار است 21
دعا و قلم زدن برای چیزی که طلب میکنیم 23

 

 

 

زبان خداوند همان زبان دل خودت میباشد. بهتر بیان کنیم همان زبان دل خودت همان زبان خدا است. نیروی بی نهایت خداوند در دستان ما اشرف مخلوقات جاری میشود برای انجام کار های ما و به تکامل رسیدن ما انسان ها در این زمین یعنی در این کره ای خاکی …
این نیرو به اسم: ایمان. باور. یقین.
اصل و پایه این بنا به خودشناسی یعنی در واقع به خداشناسی ختم میشود.

شرط و شروع کردن عبارت و دعا
 اول: درباطن خودت اعتراف به گناهانت را به جا بیاور و انجام بده و باور کن که در همان لحظه بخشیده شده ای و مورد بخشایش خداوند قرار گرفته ای و یقین پندار که مگر در هر کلام و شروع شدن هر سوره از کتاب اسمانی ما …یعنی قران با (بسم الله الرحمن الرحیم)
یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان شروع و اغاز نشده است پس ای بنده بی نیازخداوند اگاه باشیم و اگاه باش و اگاه باشید و بدانید و بدانند و بدانیم که خداوند یکتا ویگانه است…
پروردگار جهانیان بی نهایت بخشنده بی نهایت مهربان انقدر بخشنده و مهربان که پایانی ندارد و انقدر که نمی توان جمله یا کلمه ای برای بیان کردن بزرگی و بخشندگیش پیدا کرد و بیانش کرد یا …
حتئ به تصویر کشیده ….
 دوم: شاکر خداباش و شکر گذاری بی نهایت برای نعمتهای بی کران و تمام زیبایی ها و هستی ها ی بی انتهایش رابرای خداوند بی نیازت به جای بیاور ….
 سوم: صلوات بر محمد و خاندان پاکش …
 چهارم: این چیزی که شرح می دهم در این کتاب برای شما… دوستان و هم مسیران بی نهایت من میگویم ایمان بیاور و باور کن.
شروع به نوشتن این عبارت و دعای که میگویم به جای بیاور و برای رسیدن به خواسته و ارزوی خودت کاغذ و قلم در دست بگیر و این عبارت و دعا را برروی کاغذ با خودکار ابی قلم بزن و بنویس و برای خودت تکرارو تکرارش کن تا ملکه ذهنت شود و در دنیای بیرونت پدید اید و پدیدار شود.

وقتی دعا و خواسته درونیت اجابت شد این سه حالت باید رعایت شود:
 نکته اول: از خودبی خود نشوی و با خودت نگویی که ادم خوبی هستم به این دلیل که از خودت بی خود شدن و خود پسندی کردن باعث عمل زشت و رفتن به سوی شیطان است…
 نکته دوم: خدا را هر روز شکر کنی و شاکر خداوند باشی.
 نکته سوم: بعد از گرفتن حاجت خودت خدا رو فراموش نکنی و بیشتر شاکر باشی که وقتی دوباره حاجت خواستی پیش خدا بیگانه نباشی …
تا برای خواستن حاجت دوباره از خدا پیش خدای خودت اشنا باشی…

به نام خدایی که می‌گوید اگر من را بشناسی یعنی خودت را شناخته‌ای
بنام ان خدایی که میگوید باورت را به یقین برسان تا برایت با تمام بزرگی و عظمتی که دارم اجابت کنم…
زمانی که ما دعا میکنیم و در خواست خود را برای خدا میگویم خداوند گوش میدهد زمانی که ما نیاز داریم خداوند میداند و اگاه به نیاز ما است و زمانی هم که ما باور میکنیم خداوند با تمام ان بزرگی هر عظمتی که دارد دست به کار میشود…
با این که در ادیان دیگر یا در دین مسحیت این چنین گفته میشود …
که میگویند در واقع ان پادشاهی خداوند یا ان عظمت و بزرگی خداوند در درون و وجود خود ما اشرف مخلوقات ما انسانها موجود است و موجود بوده و موجود خواهد بود.
همه ما انسانها وصل و متصل به خداوند یگانه هستیم …و هیچ چیز جدای از ما و پروردگار ما نیست و نمی باشد و نخواهدبود…
و حال شروع کن و بنویس فقط با خودکار ابی که به رنگ اسمان باشد. قلم بزن و بنویس هر انچه که میخواهی…
وخود ارزو داری بنویس و تکرارش کن هرانچه را که دوست داری و میخواهی از خدای خودت از یگانه معبودت از خدای بی نیازت عاشقانه دریافت کن و دریافت…

دعا و قلم زدن برای شکرگزاری خداوند
خدایا شکرت که من سالم و خوشحال و شکرگذارت هستم…
تورا سپاس میگویم برای تمام نعمات بی کرانت تو را شکر برای زیبایی ها جنگل ها کوه ها دشت ها دریاها و صحراها و…
تمام هر انچه که هست خلق کرده ای هر انچه که هست
از جانب تو است و تا بی نهایت است.
پروردگارم تو را شاکرم تو را شکر گذارم و عاشقانه تو را سجده میگذارم…
خدایا شکرت خدا یا شکرت…
اولین الویت هر انسانی در زندگی باید خدا باشد و خداوند را الویت اول خود قرار دهد واول شکر گذار خداوند بی نهایت باشد و حال ما از اول با شکرگذاری خداوند یکتا و یگانه شروع کنیم.
خدایا تورا سپاس برای تمام بی نیازی هایت…
خدایا تو را سپاس برای تمام مهربانی و نعمت هایت…
خدایا تو را سپاس برای تمام بخشندگی هایت که بر ما بخشیده ای…
خدایا تورا سپاس که که روز به روز گنجایش من را بیشتر میکنی و رساندن من را به هدفم نزدیکتر و شناخت خودت را در وجودم اشکارتر میسازی خدایا شکرت خدایا شکرت…
وقتی که شک و تردید به درون ما و در وجود ما شروع میشود که ایا این کاری که در حال انجام دادنش هستم یا که ایا یعنی میشود یعنی ما میتوانیم به ارزو و ان خواسته قبلی خود برسیم در همان هنگام که شک و تردید در وجودمان شروع به نقض باورهای ما میشود و میخواهد ما از هدف و خواسته درونی ما دورشویم وقتی که شک و تردید به درون ما و در وجود ما شروع میشود که ایا این کاری که در حال انجام دادنش هستم…
یا که ایا یعنی میشود یعنی ما میتوانیم به ارزو و ان خواسته قلبی خود برسیم در همان هنگام که شک و تردید و در وجودمان شورع به نقض باورهای ما میشود و میخواهد مارا از هدف و خواسته درونی ما دور کند ما باید سماجت و استقامت به خرج بدهیم و پایبند و پایدار هدفمان باشیم…
و این را هم باید بدانیم که ما اشرف مخلوقات هستیم و روح خداوند در وجود و درون ما نهفته است و خداوند یکتا و یگانه از روح بی پایان خودش در اصل و باطن ما دمیده است.
و ما میتوانیم به ان ارزو خواسته قلبی خودمان برسیم و سعی کنیم و مقاومت به خرج دهیم تا کم کم باور منفی که در وجودمان نقش گرفته بود پاک شود و ان باور مثبت و درست در ذهن و وجودمان یا درون مان یا بهتر بیان کنم در ضمیر نا خدااگاه ما راه پیدا کند و در ضمیر ناخداگاه ماه بنیشیند و شروع به جوشش کند و ما را به ان خواسته درونی و قلبی خود برساند…
حال ما در این چنین موقعی شروع به نوشتن این دعا یا عبارت که حال میگویم میکنیم و هر روز این عبارت و دعا را مرور و تکرار و تکرارش می کنیم تا در وجود و درون و ضمیر نا خداگاه ما بنشیند و خواسته ما در وجود ما به اثبات واقعیت برساند و ما باید انقدر تکرار و تکرارش کنیم تا در وجود ما لبریز و سیراب شویم…

دعا و قلم زدن برای شک و تردید
خدایاشکرت که سالم و خوشحال و شکرگذارت هستم خدایا شکرت که هیچ چیز نمیتواند مانع رسیدن من به تو شود خدای مهربانم از تو سپاس گذارم که تمام ان باور های منفی که در وجودم نقش گرفته بود روز به روزدر حال کم رنگ شدن و پاک شدن از وجود من است و ان باور مثبت که در مسیر رسیدن به تو و خواسته هایم هستم نزدیک نزدیکتر میشوم و موفق و موفق ترسپاس که من را در راه رسیدن به هدفم راهنمایی و هدایت میکنی و هیچ چیزی نمتواند من را از تو و تمام خواسته هایم دور کند.
من با تو هستم و هیچ چیز جز تو نیست و نخواهد بود.
خدایا شکرت و خدایا شکرت

هر انچه انسان بخواهد میتواند ان را به دست بیاورد و به هر انچه که میخواهد برسد خداوند یکتا و یگانه میگوید که هر انچه میخواهی و خواستی تو باور کن و حس داشتنش را در وجودت داشته باش و من با تمام بزرگی و عظمتم برایت اجابت میکنم و حال ما انسانها باید بدانیم که هر مسیری هر راهی هر چیزی بخواهیم خدا به ما عطا میکند حال ما باید مسیری را انتخاب کنیم که به ان خدای واقعی که تمام بی نهایت ها…
و تمام زیبایی ها و تمام نعمت ها و کوه ها و دریاها و تمام هر انچه که هست به ان خدای عشق برسیم و در مسیر رسیدن به تمام ارزوهای ما سربلند و موفق و پیروز پیش خداوند یکتا و یگانه باشیم.

 

تعداد صفحات

25

شابک

978-622-5572-04-1

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.