ترجمه کتاب

ژانویه 11, 2020

ویرایش کتاب ترجمه شده، حافظ صحت زبان نویسنده است.

ویرایش کتاب ترجمه کار ویژه اصلی در ویرایش کتاب ترجمه که بر پایه مخاطب محوری استوار باشد، جذب و جلب توجه و نظر مخاطب به اثر […]
می 30, 2019

درآمد حاصل از ترجمه کتاب

مترجم کتاب کسی است که متن کتاب را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می‌کند و این کار نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. […]
آگوست 9, 2012

نحوه همکاری در ترجمه کتاب

نحوه همکاری در ترجمه کتاب: متاسفانه با اینکه سالانه چندین هزار عنوان کتاب تخصصی توسط ناشران معتبر علمی دنیا منتشر می شوند، سهم کشور ما در […]