کتاب نقش ارتباطات کلامی و غیر کلامی در مذاکرات

کتاب نقش ارتباطات کلامی و غیر کلامی در مذاکرات

45,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول ………………………………………………………………………………. 51
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۶۳
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 51
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۶۱
تعریف ارتباط …………………………………………………………………………… ۹۹
تعریف مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………… ۹۶
اهمیت آموزش مهارتهای ارتباطی …………………………………………………….. ۹۹
سطوح ارتباطات بر پایه بکار گیری نماد ………………………………………………… ۹۳
ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی ………………………………………………………. ۹۳
سطوح ارتباطی بر پایه ساختار ………………………………………………………….. ۹۱
ارتباطات میان فردی ………………………………………………………………………… ۹۱
ارتباطات گروهی …………………………………………………………………………….. ۹7
ارتباطات جمعی )تودهای( …………………………………………………………………… ۹7
ارتباطات درون فردی )درون شخصی یا ارتباط با خود(: ……………………………………. ۹7
مراحل شکلگیری ارتباط ………………………………………………………………. ۹۹
راهبردهای کاربردی در ارتقاء ارتباطات ………………………………………………… ۵۹
تاریخچه زبان بدن ………………………………………………………………………. ۳۹
تحلیل زبان بدن آقای ظریف …………………………………………………………… ۳۵
زبان بدن ظریف با اعتمادسازی با تکرار ………………………………………………… ۳۳
نظریههای ارتباطی ……………………………………………………………………… ۳۱
نظریه ارتباط غیرکلامی محرابیان …………………………………………………………… ۳۱
الگوی تعاملی ارتباطات …………………………………………………………………. ۳7
الگوی خطی ارتباطات ………………………………………………………………….. ۳7
الگوی تبادلی ارتباطات ………………………………………………………………… ۳۹
نظریه مهارتهای ارتباطی بارتون جیای ۶۱۱۹ ……………………………………….. ۳۱
فصل سوم …………………………………………………………………………….. 15
تعریف مذاکره …………………………………………………………………………… ۳۶
عناصر مذاکره …………………………………………………………………………… ۳۹
طبیعت مذاکره ………………………………………………………………………….. ۳۵
راهبرد مذاکره …………………………………………………………………………… ۳۵
ارکان مذاکره ……………………………………………………………………………. ۳7
موانع مذاکره ……………………………………………………………………………. ۳7
نکات مهم در مدیریت مذاکره ………………………………………………………………. ۳۹
تعریف اهداف مذاکره ……………………………………………………………………. ۳۹
تاکتیکهای مذاکره …………………………………………………………………….. ۱۹
روشهای مذاکره ……………………………………………………………………….. ۱۵
روش مذاکره ملایم ………………………………………………………………………….. ۱۵
روش مذاکره منطقی ………………………………………………………………………… ۱۳
انواع نتایج مذاکرات …………………………………………………………………….. ۱۳
فرآیند مذاکره …………………………………………………………………………… ۱۳
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 91
تاریخچه ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………… ۱۱
ارزیابی عملکرد در ایران ………………………………………………………………… ۱۱
مقاصد و اهداف اساسی ارزیابی عملکرد ………………………………………………… 7۹
دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد …………………………………………… 7۵
عناصر اصلی نظام ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. 7۳
تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………. 7۱
تدوین و برقراری معیارها )استانداردها( عملکردی برای شاخصهای ارزیابی …………… 77
مدلهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………….. ۹۶
نظریه ارتباط غیرکلامی محرابیان ………………………………………………………. ۹۵
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 89

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.