کتاب مروری بر مفاهیم اقتصاد بین الملل

کتاب مروری بر مفاهیم اقتصاد بین الملل

61,000 تومان

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول. 13

اقتصاد بین‌الملل. 13

بازرگانی بین الملل. 14

مفهوم واردات Import)) 14

مفهوم صادرات (Export) 18

مفهوم اینکوترمز (Incoterms بازرگانی بین الملل) 21

اصطلاحات تعریف شده در اینکوترمز 21

روند ترخیص کالا از گمرک.. 25

اقتصاد خرد و کلان. 25

نگاهی به اصطلاحات در اقتصاد کلان. 27

شباهت‌‌های بین اقتصاد کلان و اقتصاد خرد 30

فصـل دوم. 33

تجارت بین‌الملل. 33

  1. سابقه تاریخی و مزیت تجاری: 33
  2. ملاحظات تکمیلی اقتصاد بین‌الملل: 34
  3. نظریه‌ی هکشر- اوهلن در تجارت بین‌الملل. 35
  4. هزینه‌ی حمل و نقل و مفاهیم FOB و SIF. 36
  5. محدودیت‌های تجاری.. 36
  6. دیگر تحولات و بحث‌های تجارت بین‌الملل. 36

سیستم‌های ارزی و رفع عدم تعادل ارزی.. 40

سازمان‌ها و تحولات اقتصادی بین‌المللی. 43

صندوق بین‌المللی پول (IMF) 44

  1. تشکیلات صندوق و SDR.. 45
  2. وظایف، منابع و ساختار مالی. 45
  3. کارکرد کلی و ارتباط کشورهای مختلف با صندوق. 46

بانک جهانی. 47

نظریات تجارت بین الملل. 49

فصـل سوم. 111

مالیه بین الملل. 111

صندوق بین المللی پول. 116

بازار ارز 126

صندوق بین المللی پول IMF. 143

اهداف صندوق بین المللی پول. 144

مزایای عضویت در صندوق بین المللی پول. 145

معایب عضویت در صندوق بین المللی پولی. 146

منـابع و مآخـذ. 149