ژانویه 11, 2020

سایت سفارش مقاله

مقاله کتاب علمی آن گروه از نوشتار هایی هستند که از سوی یک یا چند نفر و درباره موضوعات علمی و پژوهشی به نگارش در می […]
ژانویه 11, 2020

ویرایش کتاب ترجمه شده، حافظ صحت زبان نویسنده است.

ویرایش کتاب ترجمه کار ویژه اصلی در ویرایش کتاب ترجمه که بر پایه مخاطب محوری استوار باشد، جذب و جلب توجه و نظر مخاطب به اثر […]
دسامبر 21, 2019

همکاری در نوشتن کتاب به چه صورت انجام می گیرد؟

همکاری در نوشتن کتاب قبل از بررسی عمل همکاری در نوشتن کتاب بهتر است بدانید نوشتن کتاب معمولا به صورت های مختلفی انجام می شود که […]
آگوست 9, 2012

نحوه همکاری در ترجمه کتاب

نحوه همکاری در ترجمه کتاب: متاسفانه با اینکه سالانه چندین هزار عنوان کتاب تخصصی توسط ناشران معتبر علمی دنیا منتشر می شوند، سهم کشور ما در […]