کتاب زبان بدن

کتاب زبان بدن

92,000 تومان

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول. 13

تاریخچه زبان بدن در جهان. 16

زبان بدن. 20

زبان بدن صورت.. 20

زبان حالات بدن. 22

زبان بدن حرکت های بدن. 23

زبان بدن دست.. 24

زبان بدن نفس کشیدن. 25

زبان بدن حرکات فیزیکی. 26

تن صدا در زبان بدن. 26

نقش زبان بدن. 33

کاربرد زبان بدن در زندگی روزمره 35

کاربرد زبان بدن یا Body Language. 37

تفسیر زبان بدن: تحلیل حالت‌های جسمانی. 38

زبان بدن حرکات چشمی، لب و دهان. 41

زبان بدن ابزارى براى آموزش.. 42

اهمیت زبان بدن. 43

مهارت استفاده از زبان بدن در تدریس… 44

چند نکته درباره‌ی اهمیت یادگیری زبان بدن. 46

درس های مرتبط با زبان بدن در متمم. 49

چند نمونه از اشتباهات رایج در آموزش زبان بدن. 51

زبان بدن و تحلیل و تشخیص دروغ گویی. 51

فصـل دوم. 55

اهداف زبان بدن. 56

زبان بدن و ارتباط غیرکلامی در تدریس و آموزش.. 58

ارتباط غیرکلامی و زبان بدن در محیط سازمان. 59

زبان بدن برای فروشندگان. 60

زبان بدن و پیام های غیرکلامی برای افزایش کاریزما 62

تفاوت پیامهای غیرکلامی در فرهنگ های مختلف.. 62

چگونه زبان بدن را بشناسیم؟ 63

فصـل سوم. 67

زبان بدن و تاثیر آن در ارتباطات ما 68

نکات مهم در یادگیری زبان بدن. 71

اهمیت یادگیری زبان بدن در ارتباطات.. 73

نقش زبان بدن. 74

استفاده از زبان بدن باز 83

شناسایی زبان بدن احساسی. 85

الگوی زبان بدن خود را بشناسیم. 89

استفاده از ژست برای ایجاد ارتباط.. 90

تفسیر حالات صورت.. 94

زبان چشم. 98

خواندن ذهن دیگران با زبان بدن. 116

معنی حرکات زبان بدن. 122

این حالات بدن نشانه چیست؟ 124

فصـل چهارم. 127

زبان بدن در مذاکرات.. 128

زبان بدن در هنگام مذاکرات.. 129

ضرورت یادگیری زبان بدن در هنگام مذاکرات.. 130

کاربرد زبان بدن در هنگام مذاکرات.. 130

نحوه استفاده و درک زبان بدن در هنگام مذاکرات.. 131

نتیجه. 133

فصـل پنجم. 135

فواید زبان بدن در زندگی شخصی و کاری (مذاکرات و …) 136

فواید زبان بدن در ارتباطات.. 139

راه‌های خواندن زبان بدن اطرافیان. 141

۱. حالت چهره در زبان بدن. 141

۲. حالت چشم‌ها در زبان بدن. 143

۳. رمز گشایی حرکات دهان در زبان بدن. 146

۴. حرکات انگشت دست در زبان بدن. 148

۵‌. دست‌ها و معنای آن‌ها در زبان بدن. 149

۶. حرکات پا و علائم مختلف آن‌ها در زبان بدن. 150

۷. نحوه نفس‌کشیدن در زبان بدن. 150

۸. طرز ایستادن و معنای آن در زبان بدن. 151

۹. حرکات بدن. 152

حریم شخصی افراد و معنای آن در زبان بدن. 153

جمع‌بندی خواندن زبان بدن. 155

۵ اشتباه در خواندن زبان بدن که نباید مرتکب آن‌ها شد. 156

فصـل ششم. 161

زبان بدن در سخنرانی. 162

اهمیت زبان بدن در سخنرانی. 162

نکاتی در خصوص زبان بدن در سخنرانی. 163

فصـل هفتم. 169

روانشناسی و زبان بدن. 170

تعریف زبان حرکات بدن. 170

چشم ها 171

صورت.. 172

دست ها (از مچ تا سر انگشتان) 173

پا ها 175

دست ها 176

زبان بدن (موی سر) 179

ترفندهایی موثر برای فهمیدن شخصیت افراد از روی زبان بدن افراد 183

نتیجه گیری.. 189

منـابع و مآخـذ. 191