کتاب مهارت انتخاب شغل و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

کتاب مهارت انتخاب شغل و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

90,000 تومان

ناموجود

کتاب

مهارت انتخاب شغل و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

 

نویسنده:

مهروز میرزائیان

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول 8
مقدمه 8
فصل دوم 21
اهداف پیشرفت 21
مفاهیم و تنوع جهت‌گیری‌های هدف 22
روند تحول مدل‌های جهت‌گیری‌های هدف 43
جهت‌گیری یادگیری 50
جهت‌گیری عملکردی 51
جهت‌گیری عملکرد- گرایشی 51
جهت‌گیری عملکرد گریزی 52
بلاتکلیفی در جهت‌گیری هدف 53
فصل سوم 55
اشتیاق تحصیلی 55
ابعاد اشتیاق تحصیلی 64
اشتیاق شناختی 64
اشتیاق رفتاری 66
اشتیاق انگیزشی (عاطفی) 67
فصل چهارم 69
آموزش مهارت انتخاب شغل 69
ارزیابی ارزش‌ها 70
تشخیص مهارت‌ها و استعدادها 70
تعیین اولویت‌ها 71
تجربه 72
تخصص اندوزی 72
در اولین شغل، اول تجربه و بعد پول 73
انتخاب شغلی که بتوانید 100 درصد به آن متعهد شوید 74
بنا کردن سبک زندگی بر اساس درآمدتان و نه توقعات تان 74
گذاشتن 5 درصد از زمان، انرژی و پول برای پیشرفت 75
تمایل به ایجاد تغییر و تطابق 75
فصل پنجم 77
مطالعات 77
فصل ششم 83
نتیجه‌گیری 83
منابع 89