کتاب گناه قشنگ

کتاب گناه قشنگ

149,000 تومان

تعداد صفحات

78

شابک

978-622-378-530-6

نویسنده:

” تصادفی نیست که در این اثر ناله فریاد می زند ”
نمیدانم هیچ نمیدانم سُخنم را از کجا و با چه جمله ای شروع کنم با پرسیدن حال و احوالتان؟
الهی که خوب باشد،
پس جمله کوتاه می کنم
تقدیم به دلشکسته شدگانِ وطنم- اگرچه نمی دانم کجایی و کیستی؟ دلخوشم، آسمانمان یکیست.

” گناه قشنگ ”
فاطمه یاراحمدی

تعداد صفحات

78

شابک

978-622-378-530-6