کتاب کرم گودال

کتاب کرم گودال

259,000 تومان

تعداد صفحات

185

شابک

978-622-378-500-9

پیش گفتار : همیشه تعداد آدم هایی که بر روی زمین زندگی کرده اند متفاوت بوده است هرکسی به فراخور حال و وسعت توانایی دل خویش نوع زندگی خود را برگزیده است. اینکه هر کسی در هر برهه ای از زمانی که باشد می تواند به میزان دامنه و به پرگار فهم و درک خود از جهان هستی از زندگی لذت برد. بزرگان ما یعنی آنهایی که پا را از دایره انسانیت فراتر نهاده اند و به بلندای حسرت برانگیز انسانیت صعود کرده اند هرگز به مرگ فکر نکرده اند آنان به زندگی فکر کرده اند و  چگونه زیستن را سر لوحه کار خود قرار داده اند ؛چرا که نوع زیستن را که با تمام باورها وعقلانیت زندگی  برگزیدی به تبع نوع مردن را هم فراخواهی گرفت. چیزی که گروه بیشماری  از مردم هنوز در پشت  درهای  بسته ی آن ما نده اند……

تعداد صفحات

185

شابک

978-622-378-500-9