کتاب چگونه با دختر نوجوانم رفتار کنم؟ بهترین راهکارهای تربیتی

کتاب چگونه با دختر نوجوانم رفتار کنم؟ بهترین راهکارهای تربیتی

110,000 تومان

ناموجود

کتاب چگونه با دختر نوجوانم رفتار کنم؟ بهترین راهکارهای تربیتی

مؤلفان:
سامان محمدی
سمیه محمدزاده
حمید رحمانی

 

فهرست
کلام نخست 11
اهمیت دوره‌ی نوجوانی و نقش والدین در تربیت دختران 20
اهمیت با هم بودن خانواده 32
تأملی برای درک بیشتر دختران 37
از دنیای دخترانتان جا نمانید! 46
مهم‌ترین ویژگی‌های دختران در دوره‌ی نوجوانی 50
چرا نوجوانان نافرمانی می‌کنند 65
دختران نوجوان به چه دلیل دروغ می‌گویند 72
به صحبت‌های دخترتان کامل گوش دهید 77
به جای محروم کردن از گوشی، استفاده‌ی صحیح از آن را به دخترانتان بیاموزید 84
سخن گفتن با دخترتان را زیبا کنید تا پاسخ زیبا از او بشنوید 90
راهکارهایی که هرگز نتیجه نمی‌دهد 97
راهکارهایی که مؤثر و نتیجه‌بخش هستند 105
عشق هسته‌ی همه‌چیز است و هر چیزی را ممکن می‌سازد 114
اشتباهات دخترانتان را به رخ آن‌ها نکشید 122
مهم نیست دیگران چه فکر می‌کنند 129
وظیفه‌ی والدین در قبال دوستی‌های نوجوان 135
هم‌نشین جذابی برای دختران باشید 142
به دخترتان اعتماد کنید و همیشه راهی برای بازگشت او باقی بگذارید 146
تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم، شاید فردا دیر باشد 154
کلام آخر 161
منابع 171