کتاب مهارت های اجتماعی برای نوجوانان

کتاب مهارت های اجتماعی برای نوجوانان

110,000 تومان

ناموجود

کتاب مهارت­های اجتماعی برای نوجوانان

مترجم: زینب سُلگی

نویسنده: دیس کاور پِرس

 

فهرست
مقدمه 7
فصل1 15
آنها چه فکری در مورد من می¬کنند؟ 15
قانون نانوشته نوجوانان 16
تیپ¬های شخصیتی 18
آیا شما خجالتی هستید؟ 19
آیا شما فرد خوش¬برخوردی هستید؟ 24
آنها چه کسی هستند؟ 29
مقایسه نفرت انگیز است 32
نقاب¬ها 35
فصل2 37
من چه کسی هستم؟ 37
عاشق خودت باش 44
هورمون لذت 45
تا فرصت هست از آن استفاده کنید 47
از وضعیت فعلیتان دور شوید 50
افکار و احساسات 53
تمرین آرامبخش 58
فصل3 61
اضطراب 61
اختلال اضطراب اجتماعی 64
واقعیت و تصور 69
غذاها و ویتامین¬های کاهش¬دهنده استرس 74
فصل4 79
ایجاد اعتماد به نفس 79
دختران و پسران قلدر 79
آنها دشمنتان نیستند! 85
اگر ظاهرتان خوب نباشد چه می¬شود؟ 86
خودتان را باور داشته باشید 88
جرات 89
نوشیدنی و مواد مخدر 94
مواد مخدر، الکل و اضطراب 96
فصل5 101
بالا و پایین: کنترل هیجانی 101
کنترل هیجانی: بایست و فکر کن 103
علل ریشه¬ای 105
تمرین اول مراقبه ذهن آگاهی 109
تمرین دوم مراقبه ذهن آگاهی 111
فصل 6 113
پول و ورزش 113
ورزش 120
فصل7 125
اولین شغل¬های شما 125
اشتباهات رایج 129
استرس در محل کار 132
وای به حال کسانی که مدام شغلشان را عوض می¬کنند 134
فصل 8 139
سلام؟ سلام؟ 139
گوش دادن فعال 139
در جمعها محبوب شوید 142
همدلی دوستی¬های طولانی مدتی را به وجود می¬آورد 146
کسانی که آسیب دیده¬اند به دیگران نیز آسیب میزنند 148
انتقاد 149
زندگی روی تلفن 151
فصل 9 155
دردسر 155
دردسر راحت به وجود می¬آید و سخت حل می¬شود 155
مراسم آرایش کردن 159
فصل10 163
شادی گاه و بیگاه 163
معجون عشق 163
چطور می¬توان گفت که رابطه¬ای خوب است؟ 165
نوسان همیشگی شاد و غمگین 173
قرار است گاهی حس بدی داشته باشید 174
مهارتهای کشف¬ نشده شما 177
دانشگاهها و پدر و مادر کشفشده شما 179
دانشگاه: ذات رابطه شما با پدر و مادرتان تغییر می¬کند 182
اگر در خانه زندگی می¬کنید 187
نتیجه¬گیری 189