کتاب سیر رشدی روابط نوجوانان با والدینشان

کتاب سیر رشدی روابط نوجوانان با والدینشان

149,000 تومان

تعداد صفحات

76

شابک

978-622-378-454-5

 

عنوان صفحه
فصل 1 9
مقدمه 9
روابط نوجوانان با والدین 10
انتظارات والدین از فرزندانشان 12
انتظارات والدین در باب کلیشه های جنسیتی 13
نقش ادراک نوجوانان از کارآمدی والدین 14
نقش ارزش های فرهنگی 14
تأثیر تکنولوژی و رسانه‌ها 19
فصل 2 23
عوامل استرس‌زا در نوجوانان 23
روابط بین فشار و افسردگی 25
مهارت های ذهن آگاهی در نوجوانان 26
مداخلات ذهن آگاهی نوجوان 28
نقش ذهن آگاهی 30
هدف‌گذاری ذهن آگاهی به سمت نوجوانان 31
مقیاس ذهن آگاهی برای نوجوانان 31
تأثیر مدارس در سلامت روان نوجوانان 31
فشار مربوط به تحصیلات 33
فصل 3 35
شخصیت و روابط اجتماعی در نوجوانان 35
بلوغ دوره زمانی از تغییر 36
مدل کاروان روابط اجتماعی 37
چارچوب وظیفه رشدی 38
روابط اجتماعی در بلوغ 39
رضایت اجتماعی 40
فصل4 47
ارتباط پویا بین والدین و نوجوانان 47
دسترسی عاطفی 49
تأثیر تلفن همراه بر رابطه والدین و فرزندان 51
شناخت اجتماعی 56
منابع و مآخذ 65

 

 

عوامل استرس‌زا در نوجوانان

دوره رشد نوجوانی با چندین دوره روانی اعم از چالش‌های عاطفی و اجتماعی همراه است، درنتیجه افزایش تحصیلی و بین فردی خواسته‌ها از این قبیل نمونه‌ها هستند. این نقاط عطف رشد، نوجوانان را نیز در معرض خطر بیشتری قرار داده است علائم افسردگی، که بیش از هر سن یا گروه دیگری با افسردگی تشخیص داده می‌شود. افسردگی یک اختلال خلقی است که با علائم متعددی مشخص می‌شود: از جمله خلق افسرده، مشکل در مدیریت فعالیت‌های روزانه، خواب و اختلال اشتها و مشکل در تمرکز. عوامل متعددی در شیوع علائم افسردگی در بین افراد نقش دارند نوجوانان نحوه شناسایی نوجوانان با مشکلات و درک آنها از آنها استرس نمونه هایی از عواملی هستند که به افسردگی نوجوانان کمک می کنند. همچنین نشان داده شده است که تجربه مقادیر زیاد استرس باعث افزایش علائم افسردگی در نوجوانان می شود. اگرچه تحقیقاتی در مورد روابط بین نوجوانان وجود دارد محققان هنوز عوامل استرس زا و سازگاری عاطفی آنها را بررسی نکرده اند. نشخوار فکری به عنوان تعدیل کننده این روابط و اینکه آیا روابط بیشتر است یا خیر، با جنسیت، نژاد و سن تعدیل می شود.

درک تجربه نوجوانان از عوامل استرس زا، افسردگی و اثر تعدیل کننده بالقوه نشخوار مشترک می تواند برای بهبود منابع بهداشت روان در دسترس برای آن نوجوانان مهم باشد. بنابراین، این مطالعه مهم است زیرا درک رابطه بین عوامل استرس زا، افسردگی و نشخوار مشترک می تواند به کاهش خطر افسردگی برای نوجوانان در آینده کمک کند. پرداختن به این موضوع پتانسیل ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی با روشن کردن فرصت ها تغییر برای نوجوانان و نحوه تعامل آنها با همسالانشان را دارد.

افسردگی در میان نوجوانان یک مشکل رو به رشد در سراسر کشور است. پژوهش بیش از 95000 نوجوان 12 تا 17 ساله نشان داده است که میزان افسردگی در طی یک دوره 12 ماهه به طور پیوسته افزایش یافته است، در حالی که استفاده از خدمات بهداشت رفتاری افزایش یافته است ثابت باقی ماند. چندین عامل به خوبی مطالعه شده در ارتباط هستند افزایش نرخ افسردگی در جمعیت نوجوان عوامل سبک زندگی، مانند رفتار – اخلاق و فقر خواب به عنوان صلاحیت عاطفی، هستند متغیرهایی که تأثیر بر شیوع افسردگی در جمعیت نوجوانان دارد. تفاوت های جنسیتی نیز در تحقیق وجود دارد، نشان دادن که زنان در بالاتر خطر برای افسردگی هستند. استرس همچنین یک پیش بینی شناخته شده علائم افسردگی برای نوجوانان است. اگرچه استرس یک اصطلاح پرکاربرد است، تحقیقات از این ایده حمایت می کند که چندین حوزه استرس وجود دارد. انتخاب شغل آینده، کار، مدرسه و درگیری در روابط والدین و همسالان همگی نمونه هایی از عوامل استرس زا در نوجوانان هستند. استرس کلی، و همچنین استرس به طور خاص حوزه ها، با افسردگی در نوجوانی همراه بوده است. با این حال، ارتباط بین استرس و افسردگی برای همه یکسان نیست نوجوانان در مطالعه حاضر، اممنظار نمی ررود که نشخوار فکری مشترک باعث تعدیل شود ارتباط بین استرس و افسردگی به طوری که ارتباط قوی تر در بین بود نوجوانانی که به هم می پیوندند. این فرضیه بر این ایده بود که به طور گسترده صحبت در مورد مشکلات و حدس و گمان در مورد مشکلات ممکن است. در این بخش همچنین بررسی شد که آیا ارتباط بیشتر بر اساس جنسیت، نژاد، و یا درجه تعدیل شد. اگرچه استرس، افسردگی و نشخوار فکری همگی نقش مهمی در سلامت روان و ذهنی دارند. شکاف موجود در ادبیات این بود که اثرات تعدیل کننده نشخوار مشترک بر روابط بین استرس و افسردگی دارند مورد مطالعه قرار گرفته است.

این مطالعه می تواند به تغییرات اجتماعی مثبت کمک کند. هزینه های نوجوانان افزایش می یابد مقادیر از زمان با آنها همسالان در سراسر آنها بلوغ، زیاد درگیر کننده که در طولانی

مکالمات و نشخوار فکری که ممکن است بر سلامت روان آنها تأثیر منفی بگذارد.

نوجوانان یکی از گروه های سنی هستند که بیشتر دچار افسردگی می شوند تشخیص (زولوت، 2018). عوامل استرس زا و نشخوار فکری بین دوستان هر دو از عواملی هستند که بر وجود علائم افسردگی تأثیر می گذارد (رز و همکاران، 2016؛ اسپندلو و همکاران، 2017). نشخوار مشترک در میان بسیاری از جوانان، به ویژه در دوران نوجوانی رایج است نوجوانان فرآیند فردی شدن را برای تکیه بیشتر به حمایت همسالان شروع می کنند تا خانواده پشتیبانی (تامپکینز و همکاران، 2011). درک اثر تعدیل کننده بالقوه همکاری نشخوار ارتباط بین عوامل استرس زا و افسردگی امکان بهتری را فراهم می کند درک از را نقش از نشخوار مشترک در نوجوان روابط

در این مطالعه، من به بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا، افسردگی و… نشخوار فکری در بین نوجوانان متغیرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل انواع عوامل استرس زا بودند (همسالان، خانواده، مدرسه، ظاهر فیزیکی، ورزش/فعالیت بدنی و استرس کلی [نمره ترکیبی])، و همچنین افسردگی و نشخوار فکری مشترک. میانگین سطح جنسیت، نژاد و تفاوت‌های درجه و تعدیل بیشتر جنسیت، نژاد و درجه نیز مورد بررسی قرار گرفت. را داده های مورد استفاده برای مطالعه از سال 2007 تا 2009 توسط دکتر آماندا رز (رئیس این پایان نامه کمیته).

 روابط بین فشار و افسردگی

با توجه به خطرات مهم مرتبط با علائم افسردگی، درک عوامل موثر در بروز علائم افسردگی مهم است. در حال تجربه کردن استرس بیشتر به طور کلی با علائم افسردگی بیشتر همراه است. علاوه بر این، استرس در دامنه ها خاص هم چنین مرتبط با افسردگی بوده. به عنوان مثال، تجربه استرس مربوط به خانواده، همسالان و مدرسه به طور قابل توجهی پریشانی عاطفی و علائم افسردگی را پیش بینی می کند.

طبق گزارش های نوجوانان پیوند خانواده از مهم ترین عوامل برای درک علائم افسردگی است. اگرچه هر دو جنس (هم آقایان و هم خانم ها) می توانند علائم افسردگی در بلوغ را گزارش دهند اما زنان غالبا گزارش بالاتری نسبت به آقایان می دهند. نوجوانان دارای معلولیت از جمله سلامت روان چنین تشخیص می دهند به عنوان اختلال کمبود توجه و بیش فعالی، اغلب استرس شدید را تجربه می کنند و به طور مداوم افسردگی بیشتری را نسبت به همتایان عصبی گزارش می کنند.

مهارت های ذهن آگاهی در نوجوانان

نوجوانی یک دوره رشد است که با تغییرات گسترده مشخص می شود. همراه با دگرگونی های بیولوژیکی، اجتماعی و فیزیکی که رخ می دهد، نوجوانان دستخوش تغییرات شدید می شوند تغییرات روانی و عصبی با توجه به توسعه ساختارهای مغز و تغییر سطوح هورمونی، نوجوانان به ویژه در برابر استرس آسیب پذیر و حساس هستند. به دلیل این موارد، آموزش ذهن آگاهی ممکن است در دوران نوجوانی سودمند باشد. تغییرات رشدی دو ناحیه اصلی مغز به رشد خود ادامه می دهند. مغز زیر قشری مناطقی که در احساسات، ارزیابی ریسک و لذت نقش دارند و قشر جلوی مغز، مسئول کنترل شناختی و عملکردهای تنظیمی است. ابداع شده به عنوان «عدم تطابق توسعه‌ای»، سرعتی که این نواحی با آن توسعه می‌یابند، در طی آن اغراق‌آمیزتر است بلوغ قشر جلوی مغز در مقایسه با ناحیه زیر قشری کندتر رشد می کند. به این ترتیب، نوجوانان اغلب درگیر رفتارهای هیجان خواهانه و ریسک پذیر هستند. علاوه بر این، دوره‌هایی از استرس شدید و بی‌نظم در نظر گرفته می‌شود احتمال ابتلا به اشکال مختلف آسیب شناسی روانی، به ویژه افسردگی و اضطراب را افزایش می دهد. برای حمایت کامل از رشد دانش‌آموزان، آموزش و پرورش نه تنها بر تحصیل متمرکز شده است تندرستی، ولی به همچنین عبارت اند از ذهنی سلامتی پشتیبانی می کند. همه‌گیری کووید-19 به شدت این نیاز به یک رویکرد آمادگی مادام العمر به سلامتی نشان داد. در حالی که این رویکرد آمادگی مادام العمر در تمام سنین ضروری است. همچنین نوجوانان در اوج بلوغ موظف هستند که آمادگی خود را در برابر شروع مسائل و مسائل چندگانه ذهنی مربوط به سلامت مانند افسردگی، اضطراب، اختلالات خوردن و سوء مصرف مواد .

نیمی از تمام موارد اختلالات سلامت روان در طول زندگی از سن 14 سالگی شروع می شود و 75٪ از سن 24 شروع می شود. بسیاری از اختلالات روانی و جسمی یک عنصر مشترک استرس و هیجان دارند بی نظمی مشکلات مدیریت استرس به تدریج در نوجوانان رایج است. این در گزارش نوجوانان مبنی بر افزایش تصاعدی و فراتر از حد استرس سطح استرس آنها مشهود است آنها خودشان ایمان داشتن سالم هستند.  در حقیقت، تنها 50 درصد از نوجوانان بر این باورند که ابزارها و استراتژی هایی برای مدیریت شخصی خود دارند. مشکلات به روش سالم در مقایسه با بزرگسالان، نوجوانان مسن‌تر خود را ارزیابی کردند سلامت روان به عنوان علائم پایین تر و افسردگی گزارش شده، کمبود انگیزه یا انرژی، احساس اضطراب، داشتن عادات غذایی ضعیف و ایجاد مشکلات خواب، استرس مدیریت نشده و بی نظمی عاطفی می تواند منجر به فقر مهارت های عملکرد اجرایی، عملکرد تحصیلی و خودپنداره تحصیلی شود. به این ترتیب، افزایش شیوع مسائل مربوط به سلامت روان در نوجوانان نشان دهنده زمان بحرانی است به دخالت. برای دانش آموزان برای موفقیت، عاطفی تندرستی باید بودن خطاب استرس در ابتدا به عنوان واکنش بدن تعریف شد و مشخص شد استرس خوشایند و استرس ناخوشایند (یعنی پریشانی) را شامل می شود. استرس باعث ایجاد احساسات هیجان و شادی می شود، در حالی که پریشانی باعث ایجاد احساس وحشت و اجتناب می شود. از آن زمان، اصطلاح “استرس” اغلب مترادف با “پریشانی” استفاده می شود. استرس بخشی از زندگی روزمره است که بر اساس ادراک فرد و پاسخ به آن به وجود می آید رویداد درونی یا بیرونی که فراتر از مهارت های مقابله ای فرد است و رفاه را تهدید می کند. این تعریف شامل شناخت فرد از مشکل بزرگی و همچنین مهارت های شخصی فرد برای غلبه بر تهدید است (به عنوان مثال، مقابله). چه زمانی افراد به درستی با آن کنار می آیند، می توانند رفتار، احساسات و شناخت خود را تطبیق داده و چگونگی استرس را تنظیم کنند. در حالی که استرس در قالب ها و شدت های مختلف در طول زندگی ظاهر می شود، اغلب رخ می دهد در حین بار از انتقال بالا مدرسه نشانه ها را مشکل از نوجوانی و یکی از چهار انتقال اصلی آموزشی شامل می شود. نوجوانان باید خود را با تغییرات آموزشی، اجتماعی، شناختی و جسمانی در زمانی که هستند سازگار کنند نسبت به استرس حساس تر است.

جای تعجب نیست که دانش آموزان غرق در این موارد می شوند تغییرات گسترده و همزمان و شروع به تجربه استرس شدیدتر و مکرر می شود که در به نوبه خود، استرس می تواند بر فرآیندهای کلیدی ضروری در آموزش تأثیر منفی بگذارد، مانند توجه، اجرایی عملکرد و تنظیم احساسات با توجه به تاثیر فوق العاده ای که استرس بر سلامت جسمی و روانی دارد.

اتحادیه روانشناسی آمریکایی تشخیص می دهد که که در سفارش زنگ تفريح چرخه ای خطر از استرس و رفتارهای ناسالم، استرس و سلامت روان باید در سنین پایین‌تر مورد توجه قرار گیرد. آنها با بیان اینکه باید به دانش آموزان در مورد اثرات استرس آموزش داده شود، در مورد مقابله سالم بحث کنند استراتژی‌ها و ابزارهایی برای شکل‌گیری سبک زندگی سالم به آنها داده می‌شود. نوجوانان نیاز دارند استراتژی ها به کمک محیط فیزیکی و روانشناسی مبارزه کنند.

مداخلات ذهن آگاهی نوجوان

با نیاز به دستورالعمل های صریح برای کمک به توسعه مهارت های خودتنظیمی، نوجوانان در آموزش مهارت های مختلف از جمله ذهن آگاهی شرکت کرده اند. ذهن آگاهی شامل حفظ آگاهی فعلی فرد از افکار، احساسات، احساسات و محیط است با پذیرش و عدم قضاوت است. عناصر مشترک نوجوانان مداخلات ذهن آگاهی شامل آگاهی از نفس، کار با افکار و احساسات، آموزش روانی، آگاهی از حواس و شیوه های زندگی روزمره، و بحث گروهی است. نتایج حاصل از مطالعات فرا تحلیلی در مورد مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی نوجوانان (MBI) بهبود در تنوع از رفتاری، شناختی و عواقب سلامتی ذهنی نشان می دهد. از نظر رفتاری، دانش آموزان مهارت های اجتماعی را افزایش دادند و در پرخاشگری از نظر شناختی، سطوح بالاتر از اجرایی کاهش می دهد. عملکرد نشان داده شد و همچنین بهبود در توجه در نهایت، استرس، افسردگی و اضطراب کاهش می یابد مکرراً ذکر شده است. در حالی که معمولاً اثرات بیشتری برای MBI هایی که در محیط‌های بالینی اجرا می‌شوند، دیده می‌شود. اجرای MBI در محیط مدرسه راه بهینه ای برای کمک به سلامتی ذهنی دانش آموز ارائه می دهد.

بر خلاف دسترسی به دانش‌آموزان در محیط‌های بالینی (مانند بیماران سرپایی فشرده) برنامه‌ها، مداخلات ذهن‌آگاهی مبتنی بر مدرسه می‌تواند همه دانش‌آموزان را از طریق تحویل در سطح جهانی هدفمند، هدف قرار دهد.

به این ترتیب، MBI ها می توانند مانند جلوگیری تلاش برای مدارس به تقویت کردن مناطق که از دانشگاهیان چنین مانند توجه، عملکرد اجرایی، اضطراب و پذیرش بدون قضاوت حمایت می کنند. از نظر عملی، دانش آموزان به راحتی در دسترس هستند زیرا مقدار قابل توجهی زمان در مدارس هزینه می کنند. علاوه بر این، داشتن پشتوانه قابل مشاهده سلامت روان در یک آموزش عمومی تنظیم می تواند اطراف بیماری روانی را کاهش دهد. در نهایت انجام مداخلات به صورت گروهی تنظیم یک راه مقرون به صرفه و به صرفه برای ارائه خدمات است. علاوه بر این مزایا، مهارت های کسب شده توسط دانش آموزان ارتباط مستقیمی با موفقیت تحصیلی آنها دارد. در واقع ثابت شده است که ذهن آگاهی تأثیر مستقیمی بر دستاورد و مدرسه عملکرد تحصیل دارد. ذهن آگاهی ممکن است به ویژه تاثير گذار برای نوجوانان باشد زیرا از تمرکز بر هر دو را از پایین به بالا و بالا پایین ذهنی فرآیندها از فرآیند به پاسخ یا برانگیختگی خودکار به یک محرک، مانند اضطراب و استرس اشاره دارد. فرآیند از بالا به پایین شامل ادراک و ارزیابی های شناختی محرک است. بعد از یک محرک رخ می دهد، ارزیابی آگاهانه از محرکی که احساسات تجربه شده را به حرکت در می آورد وجود دارد. این روند در درمان رفتاری شناختی هدف قرار گرفته است، برای مثال در ذهن آگاهی، بالا پایین

فرآیندها، مانند توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی، در حالی که از پایین به بالا تقویت می شوند فرآیندها مانند واکنش‌پذیری عاطفی کاهش می‌یابند. مداخلات ذهن آگاهی نوجوانان، مهارت های پروگزیمال خاصی را تقویت می کند (به عنوان مثال، کنترل بدون قضاوت، تنظیم احساسات) که بعداً بر نتایج دیستال مانند بهبود رفتار (مانند توجه) یا کاهش علائم آسیب شناسی روانی (مانند اضطراب، افسردگی). علاوه بر این، محققان پیشنهاد می کنند که پیوندهای بین ذهن آگاهی و نتایج به دلیل تنظیم بهتر استرس و مقابله مهارت ها است و همچنین در واکنش عاطفی، نشخوار فکری و نگران کاهش میابد. علیرغم مزایای مثبت مشاهده شده، یک مسئله غالب در ادبیات ذهن آگاهی ناهماهنگی نتایج است، به ویژه با توجه به اهمیت نتایج مداخله و تغییرات در ساختار اجرا در حالی که متاآنالیزها به طور کلی تأثیرات قابل توجهی را بر روی سلامت روان، به ویژه استرس، اضطراب و افسردگی داشت. برخی از مطالعات نشان دادند که مداخلات ذهن آگاهی تأثیر بر اضطراب، نشخوار فکری، یا استرس ادراک شده گذاشته است.

به همین ترتیب، نتایج کلیدی در مورد ذهن آگاهی، تنظیم هیجان و مقابله هم یافته های معنی دار و هم غیر معنی دار را نشان می دهد. در نهایت، اهمیت پیامدهای دیستال نیز متفاوت است مانند مشکلات رفتاری از نظر ساختار پیاده سازی، ناسازگاری هایی در متاآنالیزهای MBI دیده می شود در مورد اینکه آیا نوع تسهیلگر (یعنی تسهیلگر خارجی در مقابل کارمند مدرسه)، دوز مداخله، یا سطح تمرین در خانه دارای تأثیر قابل توجه در مورد نتایج مداخله است. یک توضیح برای تناقضات بین مطالعات به دلیل مشکلات مهارتی است تعمیم یا توانایی یک مهارت در شرایط مختلف، به روش های مختلف، و در طول زمان نشان دادند. در حالی که این موضوع بدون در نظر گرفتن سن یا مداخله ذهن آگاهی، تعمیم به ویژه در مورد نوجوانان دشوار است. این ممکن است احتمالاً به دلیل استفاده محدود از مهارت های ذهن آگاهی خارج از محیط مداخله است. دانش‌آموزان نمی‌توانند ذهن آگاهی روزانه را پس از چند ساعت آموزش نشان دهند. بنابراین، تمرین خانگی در اکثر مداخلات ذهن آگاهی به عنوان وسیله ای تشویق می شود کمک به شرکت کنندگان در گنجاندن مهارت های مداخله در زندگی روزمره وجود دارد. شواهدی مبنی بر میزان زمانی که صرف تمرین ذهن آگاهی در خارج از محیط مداخله می شود با پیشرفت های مشاهده شده مرتبط است. با این حال، پیروی از دستورالعمل های تمرین در خانه عموماً در نوجوانان ضعیف است، محققان معتقدند که با بهبود مداخله دانش آموزان انجام خواهد شد و یا حتی اثرات بیشتری دارند. به طور کلی، دانش آموزان باید به طور منظم برای مشاهده نتایج مطلوب، ذهن آگاهی را تمرین کنند.

نقش ذهن آگاهی

با توجه به تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان، ذهن آگاهی دارد به‌طور فزاینده ای تبدیل شوند با اينكه تمرین‌های ذهن آگاهی سنت مذهبی دارند، ذهن آگاهی با آن سازگار شده و متناسب با فرهنگ غربی به عنوان یک عمل سکولار گسترش یافته است. درحالی‌که بسیاری از تعاریف از ذهن آگاهی بسته به کاربرد پیشنهاد شده است، Kabat-Zinn ذهن آگاهی را به عنوان ” توجه به شیوه‌ای خاص: عمدی، در لحظه حال و بدون قضاوت” طبقه‌بندی کرد. این توانایی برای هدایت و حفظ توجه از طریق پرورش می‌یابد.

مدیتیشن که شامل خودتنظیمی توجه به افکار فعلی است، احساسات و احساسات بدنی با عدم قضاوت (یعنی تمرکززدایی) تمرین‌های مدیتیشن اغلب افراد را وادار می‌کند تا با هر یک از این دو حالت درونی (مثلاً افکار، احساسات و احساسات فیزیکی) یا تجربیات بیرونی (مانند صداها، محرک های بصری) ارتباط بگیرد.

هدف‌گذاری ذهن آگاهی به سمت نوجوانان

چارچوب علمی متفکرانه رشدی (DCS) چگونگی این را بررسی می‌کند سیستم ذهن/ بدن در پاسخ به تمرین در طول عمر تغییر می‌کند و توضیحی ارائه می‌دهد در مورد اینکه چرا ذهن آگاهی به ویژه برای نوجوانان مفید است. سه فرض اصلی که بر روی اثرات ذهن آگاهی ترسیم می‌شود. اول دیدگاهی است که مغز از طریق آن سازگار می‌شود نوروپلاستیسیته در پاسخ به تجربه، آموزش عمدی و آموز MBI ها هر یک از این مستأجران را هدف قرار می‌دهند.

سپس، از شرکت کنندگان دعوت می شود تا به طور خاص آن مهارت را در یک ذهن آگاهی هدایت شده تمرین کنند. دیگر عناصر متداول MBI های مدرسه ای برای نوجوانان شامل آگاهی از نفس، افکار و احساسات، آگاهی از حواس و اعمال زندگی روزمره، و بحث گروهی کار با آن است. فرض دوم این است که مهارت ها به طور مداوم با تمرین منظم رشد می کنند ذهن آگاهی، ذهن آگاهی روزانه افزایش می یابد. عادت مداوم تمرین ذهن آگاهی در طول زمان فرآیندهای شناختی و عاطفی معمولی فرد را تغییر می دهد. به این ترتیب، اکثر برنامه‌ها شرکت‌کنندگان را راهنمایی می‌کنند تا روزانه خارج از محیط مداخله تنظیم تمرین کنند.

دلیل نهایی که ممکن است تمرکز حواس در زمان‌های خاصی از زندگی مفیدتر باشد، به دلیل حساسیت مغز به تغییر در طول دوره های خاص رشد است. همانطور که قبلاً بحث شد، نوجوانی یک دوره کلیدی است.

تعداد صفحات

76

شابک

978-622-378-454-5

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.