کتاب جذاب قاتل

کتاب جذاب قاتل

180,000 تومان

ناموجود

کتاب

جذاب قاتل

 

نویسنده:

فخرالسادات اسکندری ورامین

 

 

خسته بود، خسته از شونزده سال زندگی، خسته از گذشت­ها، خسته از عبورها، خسته از دلواپسی­ها، خسته از فراز و نشیب­ها، خسته از جزر و مدها.

داخل مغازه کوچیکش که محل کسبش بود، مغازه­ای که بوی قهوه­اش مشتری­های ریز و درشت را به آنجا می­کشوند، نشسته بود و به گذشته­ی بر باد رفته­ش فکر می­کرد. با هر فکری که تو سرش به گردش درمیومد قطره اشکی آروم روی گونه­ش می­غلطید و آهی خفیف سرمی­داد.

دلش گرفته بود، از آدما، از رفتاراشون، از فکراشون، ولی باید به تمام این ضعف­ها و دل­نگرانی­ها خاتمه می­داد و اون­ها تو در سینه خودش حبس می­کرد. باید قوی باشه، قوی مثل کوه.