کتاب بررسی هبه، شرایط و قوانین مرتبط با آن

کتاب بررسی هبه، شرایط و قوانین مرتبط با آن

43,000 تومان

ناموجود

فهرس ت
فصل او ل …………………………………………………………………………………… 11
انواع عقود معین در قانون مدن ی ……………………………………………………….. ۱2
مه مترین عقود معین ………………………………………………………………….. ۱۴
تعریف هبه ……………………………………………………………………………. ۱۷
شناسایی طرفین عقد هبه …………………………………………………………….. ۱۸
عین موهبه و شرط عو ض ……………………………………………………………… ۱۹
شرایط صحت و تحقق هبه …………………………………………………………….. 2۳
هبه در قانون مدنی ……………………………………………………………………. 2۴
رجوع از هبه ………………………………………………………………………….. 2۸
هبه چیست؟………………………………………………………………………….. ۳۳
تفاوت هبه با سایر عقو د ……………………………………………………………….. ۳۵
صلح ………………………………………………………………………………….. ۳۵
تفاوت هبه و صلح …………………………………………………………………….. ۴2
شباه تها و تفاو تهای عقد هبه و عقد صلح محاباتی …………………………………… ۴۳
تفاوت هبه با صدقه …………………………………………………………………… ۴۴
فرق بین عقد و ایقاع چیست؟ …………………………………………………………. ۴۵
حکم فروش مال موهوب ه ………………………………………………………………. ۴۹
فصل دو م …………………………………………………………………………………. 51
عقد هبه چیست؟ …………………………………………………………………….. ۵2
شرایط عقد هبه ………………………………………………………………………. ۵۳
موانع رجوع از هبه ……………………………………………………………………. ۵۵
شروط عقد هبه نامه …………………………………………………………………… ۵۵
تفاوت هبه نامه رسمی و غیررسم ی ……………………………………………………. ۵6
رجوع از عقد هبه ……………………………………………………………………… ۵۸
فصل سو م ……………………………………………………………………………….. 63
الزامی بودن ثبت هبه نام ه …………………………………………………………….. ۷۱
فصل چهار م ……………………………………………………………………………… 75
رجوع در هبه …………………………………………………………………………. ۷۸
متفرقات هبه …………………………………………………………………………. ۸۰
منابع و مآخ ذ…………………………………………………………………………… 87

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.