کتاب مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران و اتحادیه اروپا

50,000 تومان

عنوان کتاب: مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران و اتحادیه اروپا   مولف: مریم عبداللهی  

ناموجود

عنوان کتاب:

مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران و اتحادیه اروپا

 

مولف:

مریم عبداللهی