کتاب بتن سبک

کتاب بتن سبک

140,000 تومان

ناموجود

کتاب:

بتن سبک

 

نویسنده:

هومن مهرکیش

 

فهرست
فصل 1 13
بتن سبک ‌وزن چیست؟ 13
کاربردهای عملی بتن سبک 14
دوام بتن سبک 15
تاریخچه 15
پیشینه بتن سبک در ایران 18
خصوصيات بتن سبك 19
نقل و انتقال مصالح در کارگاه‌ها 21
نحوه حفاظت و نگهداری از مصالح 22
مقاومت باقيمانده 24
خواص سنگدانه‌های سبک 26
مشخصات مهندسی 26
اهمیت استفاده از بتن سبک 34
موارد استفاده از بتن سبک 35
فصل 2 37
انواع بتن سبک 37
چرا از بتن سبک سازه‌ای استفاده کنیم؟ 39
چگونه از بتن سبک سازه‌ای استفاده می‌شود؟ 40
ازنظر روش تولید و نحوه ساخت بتن سبک 43
فصل 3 59
مقایسه بتن سبک با بتن معمولی 59
تفاوت‌های مخلوط بتن 60
تفاوت تست رطوبت بتن 62
تفاوت بتن سبک با بتن معمولی 63
تفاوت در طراحی اختلاط بتن 64
تفاوت در آزمایش رطوبت بتن 65
فصل 4 67
سنگدانه‌های مورداستفاده در بتن سبک 67
فصل 5 115
مزایا و معایب بتن سبک 115
مزایای استفاده از فوم بتن 121
معایب فوم بتن 123
فصل 6 125
کاربرد بتن سبک 125
کاربردهای بتن سبک با کارایی بالا 126
کاربردهای فوم بتن 132
فصل 7 135
استاندارد سیمان و استاندارد بتن 135
استانداردهای بتن سبک 138
فصل 8 145
مواد ساخت بتن سبک 145
روش‌های تولید بتن سبک 150
نحوه تولید و اختلاط بتن سبک 152
موارد مهم در روش ساخت بتن سبک 152
روش‌های فرآوری بتن 156
فصل 9 159
مقاومت بتن سبک 159
خواص فیزیکی بتن سبک 169
فصل 10 171
بتن سبک سازهای 171
چرا از بتن سبک سازه‌ای استفاده کنید؟ 172
منابع 177