کتاب جرم‌شناسی قتل‌های احساسی

کتاب جرم‌شناسی قتل‌های احساسی

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

جرم‌شناسی قتل‌های احساسی

 

مولف:

خالد محمدی

 

 

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 31
پیشینه قتل عمدی ………………………………………………………………………. 01
گفتار اول: جرائم علیه تمامیت جسمانی قبل از اسلام ………………………………….. 02
گفتار دوم: جرائم علیه تمامیت جسمانی بعد از اسلام ………………………………….. 03
مبحث دوم: تعریف قتل عمد ……………………………………………………………. 51
گفتار اول: تعریف فقهی قتل عمد ………………………………………………………. 51
گفتار دوم: تعریف حقوقی قتل عمد …………………………………………………….. 50
گفتار سوم: تعریف قانونی قتل عمد …………………………………………………….. 55
مبحث سوم: ارکان تشکیلدهنده قتل عمد …………………………………………….. 54
گفتار اول: عنصر قانونی جرم ……………………………………………………………. 54
گفتار سوم: عنصر روانی جرم ……………………………………………………………. 52
مبحث چهارم: انواع قتلهای عمدی برحسب انگیزه ……………………………………. 53
گفتار اول: دستهبندی قتلهای به وقوع پیوسته ………………………………………… 59
گفتار دوم: قتل در ایران ………………………………………………………………… 11
گفتار سوم: علل مؤثر در وقوع قتل ……………………………………………………… 10
بند اول: تغییر فصل …………………………………………………………………………. 15
بند دوم: عوامل فردی ……………………………………………………………………….. 11
بند سوم: عوامل خانوادگی …………………………………………………………………… 14
بند چهارم: عوامل اقتصادی …………………………………………………………………. 12
بند پنجم: عوامل زمانی و مکانی …………………………………………………………….. 12
مبحث پنجم: بررسی انگیزههای قتل …………………………………………………… 16
گفتار اول: انگیزه سرقت ………………………………………………………………… 13
گفتار دوم: انگیزه ناموسی ………………………………………………………………. 13
گفتار سوم: انگیزه اختلافات خانوادگی ………………………………………………….. 19
گفتار چهارم: انگیزه زناشویی ……………………………………………………………. 19
گفتار پنجم: انگیزه مذهبی ……………………………………………………………… 41
گفتار ششم: انگیزه حسادت …………………………………………………………….. 41
گفتار هفتم: انگیزه اختلافات مالی ………………………………………………………. 41
گفتار هشتم: قتل ناشی از نزاعهای خیابانی ……………………………………………. 41
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 31
قتل احساسی از منظر جرمشناسی ………………………………………………………. 41
مبحث اول: قتل احساسی و عوامل آن ………………………………………………….. 42
گفتار اول: تجویز قتلهای ناموسی و معافیت بخشی به آن …………………………….. 43
بند اول: ماده 611 قانون مجازات اسلامی 0132 ……………………………………………. 49
بند دوم: ماده 110 قانون مجازات اسلامی 0195 …………………………………………… 21
بند سوم: ماده 115 قانون مجازات اسلامی 0195 …………………………………………… 21
گفتار دوم: خصوصی تلقی شدن قتل عمد ……………………………………………… 20
گفتار سوم: عفو قاتل و تأثیر آن بر افزایش قتلهای ناموسی …………………………… 25
گفتار چهارم: اصلاح قوانین کیفری برای کاهش قتلهای ناموسی ……………………… 21
مبحث دوم: بررسی جرمشناختی ماده 611 قانون مجازات اسلامی 0132 …………….. 22
مبحث سوم: شرایط و اوضاع و احوال ناظر بر قتلهای احساسی ……………………….. 23
گفتار اول: افزایش تدریجی خشونت ……………………………………………………. 23
گفتار دوم: فقدان میانجی ………………………………………………………………. 29
گفتار سوم: وجود آلت جرم …………………………………………………………….. 61
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل قتل از منظر قانون …………………………………….. 60
گفتار اول: در اعدام و مجازات قاتل …………………………………………………….. 60
گفتار دوم: دفاع مشروع …………………………………………………………………. 65
گفتار سوم: پیشگیری …………………………………………………………………… 61
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 56
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 62
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 68

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.