کتاب الکترونیکی

می 4, 2019

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی: راهنمای جامع کتاب‌های الکترونیکی، انقلابی در دنیای کتابخوانی ایجاد کرده‌اند. این کتاب‌ها به دلیل مزایایی مانند حمل آسان، قابلیت جستجو، و قیمت […]
آگوست 9, 2012

انواع نشر الکترونیکی

روش های نشر الکترونیکی موسسه هورین می تواند در این زمینه کمک فراوانی به شما کند. الف) کتاب های الکترونیکی: شکل ظاهری کتاب ها در طی […]
آگوست 9, 2012

نشر الکترونیک کتاب

نشر الکترونیک کتاب: راهنمای جامع در دنیای امروز، با گسترش اینترنت و استفاده روزافزون از ابزارهای الکترونیکی، کتاب‌های الکترونیکی (eBook) به محبوبیت زیادی در بین خوانندگان […]