مجوز کتاب

می 6, 2024

فیپا چیست

فیپا چیست؟ راهنمای جامع آشنایی با فهرسنویسی پیش از انتشار فیپا مخفف عبارت فهرست‌نویسی پیش از انتشار است. این فرآیندی است که به موجب آن، اطلاعات […]
آوریل 20, 2024

شماره شابک کتاب

شماره شابک کتاب: شناسنامه ای منحصر به فرد برای هر کتاب در دنیای پر شور و هیاهوی کتاب ها، هر کتاب برای شناسایی و تمایز از […]
ژانویه 25, 2020

ثبت کتاب در خانه کتاب

لزوم ثبت کتاب در خانه کتاب چیست؟ نویسندگان کتاب های مختلف در راستای ارتقاء سطح آموزشی کشور رو به نوشتن کتاب های مختلفی می آورند تا […]
دسامبر 31, 2019

سایت اعلام وصول و ثبت کتاب، سرای اهل قلم

سایت اعلام وصول و ثبت کتاب، سرای اهل قلم: راهنمای جامع سرای اهل قلم، به عنوان زیرمجموعه‌ای از خانه کتاب و ادبیات ایران، وظایف مختلفی را […]
می 4, 2019

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی: راهنمای جامع کتاب‌های الکترونیکی، انقلابی در دنیای کتابخوانی ایجاد کرده‌اند. این کتاب‌ها به دلیل مزایایی مانند حمل آسان، قابلیت جستجو، و قیمت […]
فوریه 13, 2019

انتشارات معتبر برای چاپ کتاب

انتشارات معتبر برای چاپ کتاب: راهنمای جامع انتخاب انتشارات مناسب برای چاپ کتاب، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که نویسندگان باید بگیرند. یک انتشارات خوب می‌تواند […]
دسامبر 18, 2017

تجدید چاپ

اگر ناشر بخواهد کتابی را تجدید چاپ کند، در صورتی که در کتاب تغییراتی اعمال نشده باشد، مجوز چاپ بدون سیر مراحل فوق و تنها با […]
دسامبر 18, 2017

شابک کتاب چیست

شابک کتاب چیست؟ راهنمای جامع برای شناسه منحصر به فرد هر کتاب در دنیای کتاب‌ها، هر اثر برای شناسایی و تمایز از دیگر کتاب‌ها به یک […]
دسامبر 18, 2017

نحوه دریافت فیپا کتاب

نحوه دریافت فیپا کتاب: راهنمای جامع مقدمه فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) کتاب، فرآیندی است که به منظور شناسایی و استانداردسازی اطلاعات کتابشناختی کتاب انجام […]