کتاب کیفیت خدمات ورزشی در بستر سرمایه فکری مدیران: از نظریه تا سنجش

50,000 تومان

عنوان کتاب: کیفیت خدمات ورزشی در بستر سرمایه فکری مدیران: از نظریه تا سنجش   مولف: صمد قشقایی  

ناموجود

عنوان کتاب:

کیفیت خدمات ورزشی در بستر سرمایه فکری مدیران: از نظریه تا سنجش

 

مولف:

صمد قشقایی