کتاب تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف مکمل قهوه سبز

فهرست عنوان                                                                                      صفحه فصل 1   9 مقدمه. 9 فصل 2   19 اضافه وزن و چاقی.. 19 انواع چاقی.. 23 علل ایجاد چاقی.. 25 عوارض اضافه وزن […]

فهرست

عنوان                                                                                      صفحه

فصل 1   9

مقدمه. 9

فصل 2   19

اضافه وزن و چاقی.. 19

انواع چاقی.. 23

علل ایجاد چاقی.. 25

عوارض اضافه وزن و چاقی.. 25

بافت چربی.. 26

چاقی و بیماری‌های قلبی عروقی.. 28

مقاومت به انسولین.. 29

مکانیسم‌های مولکولی عمل انسولین و مقاومت به انسولین.. 29

چاقی و مقاومت به انسولین.. 31

مقاومت به انسولین و بیماری‌های قلبی عروقی.. 32

مکانیسم تغییرات مقاومت به انسولین طی ورزش…. 33

مکانیزم تغییرات حساسیت انسولینی بعد از ورزش…. 33

قهوه سبز. 34

تأثیرات تمرینات بدنی.. 36

تمرین ترکیبی و تأثیر آن.. 37

مطالعات مرتبط… 38

فصل 3   45

روش‌ها 45

فصل 4   53

نتایج.. 53

ويژگي‏ها‏ي عمومي و فيزيولوژيكي.. 53

ارزيابي توزيع طبيعي داده‏ها‏ 54

مقايسه ويژگي‏ها‏ي عمومي و فيزيولوژيكي.. 54

فصل 5   69

نتیجه‌گیری.. 69

منـابع   81