کتاب کیفیت خدمات ورزشی در بستر سرمایه فکری مدیران: از نظریه تا سنجش

کتاب کیفیت خدمات ورزشی در بستر سرمایه فکری مدیران: از نظریه تا سنجش

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

کیفیت خدمات ورزشی در بستر سرمایه فکری مدیران: از نظریه تا سنجش

 

مولف:

صمد قشقایی