کتاب I’m you!

196,000 تومان

تعداد صفحات

142

شابک

978-622-5572-74-4

نویسنده:

عنوان صفحه
فصل 1 13
جنس‌شناسی و واژه‌سازی 13
بخش اول 13
درس اول 13
جنس‌شناسی واژه‌ها 13
درس دوم 16
اجزای اصلی جمله 16
انواع فعل 16
قاعده 3t 16
فعل To be 17
فعل اصلی (main) 17
افعال حسی 17
افعال حرکتی 18
فعل کمکی (auxiliaries) 18
انواع فاعل 23
انواع ضمایر 25
انواع جمع 26
انواع مفعول و عبارات مفعولی 27
متمم (Complement) 29
مسند (Predicate) 29
مصدر 29
بخش دوم 30
واژه‌شناسی و واژه‌سازی 30
واژه‌شناسی 30
تفاوت تلفظی 30
صفت 31
انواع صفت 32
قید 41
انواع قید 41
تمرین‌های بخش 48
فصل 2 53
انگلیسی فکر کردن 53
بخش اول 53
جمله‌بندی 53
ساختار جمله‌ها 53
انواع جمله‌ها 54
جمله خبری 54
جملات خبری منفی 55
جملات پرسشی 55
کلمات پرسشی 57
منفی کردن افعال 60
جمله مشترک خبری و پرسشی 61
جملات امری 61
جملات عاطفی 63
تمرین‌های بخش 64
بخش دوم 70
درس اول 70
انواع فعل از لحاظ وابستگی به مفعول 70
درس دوم 72
تقسیم‌بندی فعل‌ها بر اساس حرف اضافه 72
قاعده حرف C 76
تمرین‌های بخش 78
بخش سوم 81
درس اول 81
انواع فعل از نظر حالت (tense) 81
افعال استمراری 81
افعال ساده 82
افعال کامل 82
افعال کامل استمراری 82
درس دوم 84
تقسیم‌بندی فعل‌ها در جملات فاعلی 84
شکل سوم فعل‌ها 85
درس سوم 86
جمله مفعولی (Objective sentence) 86
قاعده حرف y 88
تمرین‌های بخش 90
فصل 3 93
بیان آنچه در ذهنتان است 93
درس اول 94
جملات دوفعلی 94
درس دوم 99
جملات مقایسه‌ای 99
صفت‌های بی‌قاعده 100
درس سوم 101
جملات ترجیحی: ترجیح میان دو اسم (مفعول یا اسم فعلی) 101
درس چهارم 103
جملات تعاملی 103
درس پنجم 105
جملات تفکیکی 105
تمرین‌های بخش 106
فصل 4 111
حالا بیان کن 111
بخش اول 111
جملات ترکیبی 111
درس اول 113
جملات مرکب فاعلی و مفعولی 113
درس دوم 114
جملات مرکب زمانی 114
درس سوم 115
جملات مرکب تشریحی 115
درس چهارم 117
جملات مرکب با حرف ربط ترکیبی 117
بخش دوم 118
جملات مرکب شرطی 118
جملات کامل در جمله مرکب شرطی 118
عبارات و جملک‌های شرطی 125
تمرین‌های بخش 130
بخش سوم 133
افعال آچارفرانسه 133
انواع افعال آچارفرانسه 133
ساختار آینده نزدیک 137
ساختار حال کامل 137
ساختار گذشته کامل 137
افعال مشترک 139
تمرین‌های بخش 141

 

 

انواع ضمایر

ضمیر به واژه‌ای گفته می‌شود که می‌تواند به جای اسم بیاید. به تفاوت این دو جمله دقت کنید:

مثال:

My little nephew showed a pretty bird in a cage and said this is my friend.

خواهرزاده کوچکم در مورد یک پرنده کوچک زیبا در قفس را نشان داد و گفت این دوست من است.

He showed it and said this is mine.

او آن را نشان داد و گفت این مال من است.

ضمایر از لحاظ جای‌گذاری در جای فاعل و مفعول، به دو دسته فاعلی و مفعولی و از لحاظ اشاره به مالکیت یک چیز، در جدول زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

 

 

ضمیر فاعلی ضمیر مفعولی ضمیر ملکی
I me Mine
you you Yours
she her Hers
he him His
it it Its
we us Ours
you you Yours
they them Theirs

 

تفاوت

انواع جمع

بعضی اسم‌ها حتی یک عدد از آن‌ها، جمع محسوب می‌شود. مثل رشته‌های هنری و علمی و ورزشی pants, binoculars, mathematics, gymnastics

بعضی اسم‌ها حتی تعداد زیادی از آن‌ها مفرد است. مثل: hair money

بعضی به جای جمع شدن تغییر شکل داده و از نظر گرامری مفردند. مثل: children police people mountain

 

سؤال پیش میاد که:

مگه همیشه S نشان‌دهنده جمع نیست؟

این اتفاق معمولاً در عبارت‌ها، استفاده می‌شود که اشتباه برانگیز است. وقتی در آخر عبارت plural S می‌آید، همیشه به این معنی نیست که فعل هم باید جمع بیاید و اگه اولش a/an اومد به این معنی نیست که فعل باید مفرد بیاد.

Manager of Apple company offices takes new purchases.

مدیر دفاتر شرکت Apple روش جدی به کاربرد.

A number of athletes have gone to France.

یک تعداد از ورزشکاران به فرانسه رفته‌اند.

 

Plural S در پایان بسیاری اسم‌ها، نشان‌دهنده جمع بستن است ولی در پایان بعضی صفت‌ها، برای تغییر معنی آن به اسم و سپس جمع بستن است. به عبارتی برای اطلاق به یک جمعیت؛ مثلاً:

Did you see the news?

اخبار را دیدی؟

Hey handsomes! Come on!

هی خوش‌تیپا! عجله کنید!

 

حالا تو بگو:

از حس شاعری‌تون استفاده کنید و این شعر را به فارسی برگردونید.

Mounts are plurals and alones, as we plurals alones.

 

انواع مفعول و عبارات مفعولی

در فارسی، مفعول جزئی از جمله است که کار بر روی آن انجام می‌شود اما در ساختار انگلیسی بنابر محل آن در ساختار جمله، مسند و متمم می‌توانند در گروه مفعولی قرار گیرند. چون جنس آن اسم است تمامی موارد فاعل‌ها در آن مشابه است.

 

حالا شما بگو:

در موارد زیر چه مثال‌هایی به ذهنتان می‌رسد؟

  1. اسم (Noun): اسامی و اماکن خاص: ……………..، ………………، ……………….
  2. اسم فعلی (Verbal noun): اسمی که از ریشه فعل ساخته شده اما هم‌جنس فعل نبوده و جنس اسم را می‌گیرد: ……………..، ………………، ………………..
  3. ضمیر مفعولی (Subjective pronoun): ……………، ………………، ……………….
  4. عبارت ملکی (Possession phrase): نشان‌دهنده مالکیت یک اسم بر دیگری است و بنابراین جاندار یا بی‌جان بودن مالک به دو صورت می‌آیند.

اگر مالک جان دار باشد، اسم مالک همراه با ‘s و بعد اسم دوم و اگر بیجان باشد، اسم دوم و بعد of و بعد اسم مالک می‌آید.

اسم دوم +’s  + مالک برای مالک جاندار
مالک + of + اسم دوم برای مالک بی‌جان

 

تعداد صفحات

142

شابک

978-622-5572-74-4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.