کتاب گرگ بدجنس

کتاب گرگ بدجنس

35,000 تومان

ناموجود

کتاب:

گرگ بدجنس
ناشر: هورین
نویسنده: طنین وطن دوست
ویراستار: سامان محمدی
تصویرگر: ماج گرافیک

 

روزی روزگاری در یک جنگل زیبایی که پر از درخت های بلند بود،
حیوانات مختلفی زندگی می کردند که در بین آن ها گرک بدجنسی
وجود داشت. او نه تنها حیوانات کوچکتر و ضعیفتر را اذیت
می کرد، حتی مرغ و خروس ها و گوسفند های آبادی کنار جنگل هم از
دستش راحت نبودند.