کتاب وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات برند

کتاب وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات برند

149,000 تومان

تعداد صفحات

105

شابک

978-622-378-268-8

نویسنده:

 فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 15
اهمیت موضوع مورد مطالعه 15
تعریف واژهها 17
فصـل دوم 19
تاریخچهی اینترنت 19
تاریخچهی اینترنت در ایران 21
پسزمینه‌ی تجارت اجتماعی 25
ایجاد ارزش در شبکههای اجتماعی 26
ویژگیهای تجارت اجتماعی 27
ریشههای تجارت اجتماعی 29
فضای مجازی 29
تعریف شبکه‌ی اجتماعی 30
ویژگیهای شبکههای اجتماعی 32
شبکههای اجتماعی و تاثیر آنها بر بازاریابی 34
قدرت اعتبار 35
وسوسه‌ی عناصر مجازی 36
معرفی شبکهی اجتماعی فیسبوک 37
پیشینه‌ی شبکههای اجتماعی 38
رسانههای اجتماعی برای مقاصد تجاری 39
رسانههای اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی 40
چشمانداز رسانههای اجتماعی 41
تبلیغات در شبکههای اجتماعی 42
خصوصیات شبکههای اجتماعی برای انتشار پیام تبلیغاتی 44
اهمیت فناوری در بازاریابی 45
تعریف تبلیغات 47
انواع تبلیغات 47
تبلیغات اینترنتی و مخاطبان آن 48
اهداف تبلیغات تجاری 50
گونهشناسی تبلیغات تجاری 51
بازاریابی اینترنتی 51
بازاریابی در شبکههای اجتماعی 53
شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک و انتشار پیام تبلیغاتی 55
مزایای بازاریابی با شبکههای اجتماعی 58
معایب بازاریابی با شبکههای اجتماعی 59
مقایسه‌ی تجارت در شبکههای اجتماعی (خردهفروشهای آنلاین) با تجارت الکترونیک 59
درگیری ذهنی مصرفکننده در فرآیند خرید و انتخاب محصول 60
مفهوم درگیری (پیچیدگی) ذهنی و دیدگاههای صاحبنظران مختلف 61
انواع درگیری 61
درگیری (پیچیدگی) ذهنی محصول 61
درگیری ذهنی تصمیمات برند 63
درگیری ذهنی خرید (درگیری بالا و پایین) 64
نگرش در مورد خرید آنلاین 65
قصد خرید آنلاین 65
تصمیم در مورد خرید آنلاین 66
شیوهی خرید آنلاین 67
رفتار مصرفکننده در محیط آنلاین 67
رفتار خرید آنلاین 69
رضایت و وفاداری 70
عواملی که میتوانند رضایت و وفاداری مشتری را در محیط آنلاین افزایش دهند 71
کیفیت در محیط آنلاین 73
خشنودی و مطلوبیت مشتری در محیط مجازی 75
ارتباط بین کیفیت وبسایت و تمایل به خرید الکترونیکی 77
عوامل اثرگذار بر خرید آنلاین 81
ویژگیهای محیطی 81
عوامل مرتبط با کالا 82
ویژگیهای مصرفکننده 82
ویژگیهای موقعیتی 83
تبلیغات و روشهای پیشبرد فروش 83
نظریه‌ی مخاطب، اقناع و تبلیغ 84
نظریهی استفاده و خشنودی 85
مطالعات 87
فصـل سوم 93
نتیجه‌گیری 93
تحلیل یافتهها و مقایسه با مطالعات مشابه دیگر 93
تحلیل اطلاعات 97
منـابع و مآخـذ 101
منابع فارسی 101
منابع غیر فارسی 104

 

 

با توجه به گسترش باور نکردنی اینترنت، ضروری است که به روند پیدایش و رشد اینترنت در ایران، نگاهی بیندازیم. در ایران، مؤسسه ی مطالعات فیزیک نظری و ریاضی، پیشگام ارتباط با اینترنت است. این ارتباط برای نخستین بار از طریق بیت نت صورت پذیرفت. این مؤسسه در سال 1992 با یک خط استیجاری با سرعت انتقال 9600 بیت در ثانیه به دانشگاه وین (اتریش) متصل گردید و بدین ترتیب، ایران به عضویت شبکه ی تحقیقاتی دانشگاهی اروپایی درآمد.
اولین پیام پست الکترونیکی، یک احوال پرسی ساده بود که مدیر مؤسسات فیزیک نظری، برای مسئولان دانشگاه وین ارسال کرد. این خط ارتباطی بعدها در سال 1992 به یک اتصال اینترنتی کامل تبدیل شد. استفاده کنندگان بعدی اینترنت، مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی بودند که همگی به مرکز تحقیقات فیزیک نظری اتصال داشتند. بعدها و با گسترش شبکه های مخابراتی، هر کدام از مراکز به صورت مستقل، به این شبکه متصل شدند.
در سال 1371، تعداد کمی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف گیلان، توسط مرکز به اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج، ایمیل رد و بدل کنند. در سال 1372 ه. ش، ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود؛ که در حال حاضر، این مرکز، یکی از خدمات دهندگان اینترنت در ایران است. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، به عنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو در ایران به رسمیت شناخته می شود.
در سال 1373 ه ش، مؤسسه ندا رایانه تأسیس شد. پس از راه اندازی اولین بولتن برد، در عرض یک سال اولین وب سایت ایرانی داخل ایران را نیز راه اندازی کرد. همچنین، این مؤسسه روزنامه ی همشهری را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می کند که این اولین روزنامه ی رسمی ایرانی در وب محسوب می شود.
در همان سال، به دنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره ی کد ویژن کانادایی مؤسسه ی ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را به عنوان اولین شرکت خدمات سرویس اینترنتی آغاز کرد. سال 1374 ه. ش مجلس ایران تأسیس شرکت امور ارتباطات دیتا را تحت نظر شرکت مخابرات ایران تصویب کرد و مسئولیت توسعه ی خدمات دیتا در سطح کشور به طور انحصاری در اختیار آن قرار داد.
سال 1377 ه. ش پروژه ی «یونی کد» در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنی دانشگاه صنعتی شریف، تحت عنوان «فارسی وب» آغاز شد. هدف این طرح آن بود که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونی کد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصا در اینترنت و وب، استاندارد شود و اصولا مشکل قلم فونت های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی رفع گردد.
پس از آن، تعداد کاربران اینترنت هر روز سیر صعودی خود را پیمود، به طوری که بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت آمار جهانی اینترنت در سال 2011، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 9/46 رسیده است. تعداد کاربران نیز همچنان در حال افزایش است؛ زیرا بر اساس جدیدترین آمار، ایران همچنان در صدر کشورهای خاورمیانه است.
بر اساس آمار منتشر شده از عملکرد شرکت مخابرات در سال 90 در خبرگزاری مهر باید گفت که 1154 شهر به شبکه دیتا متصل شده است و تعداد کاربران اینترنت نیز، با محاسبه کاربران اینترنت کم سرعت دایل آپ و پر سرعت حدود 5/28 تخمین زده شده است.
در دنیای اینترنت از زمان آغاز آن، بسیاری از نوآوری ها وجود داشته که موجب بروز تغییرات عمده در زندگی بشر گردیده است.

یکی از نوآوری های اخیر در برنامه های کاربردی مبتنی بر وب، خدمات آنلاین شبکه های اجتماعی می باشد. به طور کلی، شبکه های اجتماعی می توانند به عنوان یک ساختار اجتماعی ساخته شده از گره ها که معمولاً افراد و یا سازمان ها هستند و توسط یک یا چند نوع خاص از روابط، مانند تبادل مالی، دوستی، عشق، تجارت، لینک ها، مسیرهای هوایی، سرگرمی ها و… به هم مرتبط شده اند، تعریف شوند. شبکه های اجتماعی، افراد با علائق مختلف را به یکدیگر متصل نموده و در واقع مکانی است که استفاده از آن توسط شرکت ها در حال گسترش می باشد. کسب و کارها از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای در تماس بودن کارکنان با یکدیگر و یا کمک به مشتریان برای به دست آوردن اطلاعات مورد نظر استفاده می کنند.
مبحث شبکه اجتماعی نخستین بار در سال 1960 در دانشگاه ایلی نیو آمریکا مطرح شد. نخستین وب سایت شبـکه اجتماعی نیز در سال 1997 به نشانی www.sixdegress.com راه اندازی شد. اما در سال 2002 انفجار تجـارت در وب سایت های شبکه اجتماعی مانند اورکات و فیس بوک، باعث تحول عظیمی در این عرصه شده و شکوفایی شبکه اجتماعی در این زمان آغاز گشت. رفته رفته شبکه های اجتماعی به مخزنی از هویت ها و روابط تبدیل شدند که قدرتمندتر از وب سایت های کسب وکار و سیستم های CRM بودند. از سوی دیگر جوامع و انجمن ها نیز تبدیل به نیروی محرک برای نوآوری شدند، به این شکل که نام های تجاری با ایجاد جوامع و در نتیجه اتصال با مشتریان قادر به کسب قدرت بیشتری شدند، همچنین بهره گیری از شبـکه های اجتماعی نقش بسزایی در جمع آوری اطلاعاتی که در رفتار خرید مشتری موثر است، ایفا می کند.
به طورکلی هنگامی که مشتریان نیاز به خرید کالا دارند، به مشورت با دوستان و خانواده می پردازند. از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی مشتریان به تبادل نظر در مورد محصولات پرداخته و این امر موجب افزایش رضایت مشتریان می گردد. چرا که فرصت های بهتر و ارزان تری برای برآوردن نیازها و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های قبل و بعد از خرید محصولات و خدمات در اختیارشان قرار می گیرد. همچنین شبکه های اجتماعی موجب افزایش اعتماد بین شرکای یک معامله می شوند که این امر نیز بهبود رضایت کاربر را به دنبال دارد. این مزایا موجب شکل گیری گرایش جدیدی از تجارت بر روی این شبکه ها به نام تجارت اجتماعی گردید. در واقع تجارت اجتماعی روند در حال ظهور و به سرعت درحال رشدی است که در آن فروشگاه های آنلاین قادر به اتصال با فروشگاه های دیگر و مشتریان می باشند.
در جهان آفلاین، تصمیم یک مشتری برای خرید یک محصول و یا خدمات به طور عمده تحت تاثیر دوستان، خانواده و همکارانش می باشد. از این رو شبکه های اجتماعی یکی از بهترین مکان ها جهت انجام امور تجاری می باشند و موجب ظهور مفهوم جدیدی به نام تجارت اجتماعی می گردند. تاکنون تعاریف متعددی از تجارت اجتماعی ارائه شده که البته همگی دارای یک مفهوم می باشند. در یکی از این تعاریف تجارت اجتماعی بکارگیری رسانه های اجتماعی در زمینه تجارت الکترونیکی، در جهت کمک به خرید و فروش کالا و خدمات بصورت آنلاین معرفی می شود. در تعریف دیگری تجارت اجتماعی روابط بین فردی نظیر علائق، نظرات، توصیه ها و… معرفی می گردد که در یک معامله تجاری تاثیرگذار می باشند.
مقایسه آمازون و ای بی با مای اسپیس مبین کاهش در میزان دسترسی روزانه به دو پیشگام تجارت الکترونیکی می باشد، این در حالی است که شبکه های اجتماعی به سمت کسب توجه بیشتر پیش می روند. در واقع، شبکه های اجتماعی شاهد افزایش سالانه 500 درصدی ترافیک بین سال های 2007 و 2008 بوده اند. از این رو درک ارزش جوامع آنلاین در جذب مشتریان جـدید برای نسل بعـدی کسب و کارهای مبتنی بر وب، دارای اهمیـت بسزایی می باشد. از زمان بلوغ فن آوری های وب و همه گیری برنامه های کاربردهای وب، ترکیب مدل های کسب و کار جدید در تجارت الکترونیکی به سرعت مورد توجه قرار گرفت. مدل های کسب وکار قدیمی تر با تعاملات یک به یک سروکار داشتند که منجر به توسعه روابط مشتری و فروشنده می گردید؛ اما شبکه های اجتماعی، تعامل مشتری و فروشنده را از حالت یک به یک به مدل مبتنی بر جامعه تبدیل نموده است.

پس‌زمینه‌ی تجارت اجتماعی
به طور کلی با مشاهده محیط تجارت اجتماعی، دو جنبه در پس زمینه تجارت اجتماعی نتیجه گیری می گردد که به شرح زیر می باشد:
رشد عمیق محیط وب موجب ایجاد پیش شرط های بخش «اجتماعی» که خود بخشی از تجارت اجتماعی است گردیده است. تحقیقات چانهی مشاور فنی اینترنت در چین نشان می‌دهد، تجارت اجتماعی بر خاسته از سیستم وب با تبدیل مفهوم به یک برنامه کاربردی می باشد. دانگ هی شین نیز معتقد است خود بیانگری، مشارکت، گفتگو، ساخت و نگه داری از جوامع مجازی به عنوان یک مفهوم اصلی وب، به مردم برای دریافت پیشنهادات مفیدتر، جستجوی موثرتر و در نهایت خرید کالایی که تمایل دارند کمک می کند. در این روش وب تجارت اجتماعی را افزایش می دهد.
بنابراین، کاربران اینترنت از مصرف کنندة اطلاعات غیر فعال، به مشارکت کننده در تولید محتوای فعال تبدیل شده اند. آنها به طور طبیعی به اشتراک گذاری اطلاعات و بررسی دقیق پرداخته و پس از آن به توافق گروهی از طریق تعامل و ارتباطات رسیده اند. تمام این فرایند بخش «اجتماعی» از تجارت اجتماعی را در بر می گیرد. تقاضای بیشتر برای مدل کسب و کار تجارت الکترونیکی تغییرات بزرگی بر بخش «تجارت» تجارت اجتماعی تحمیل نمودند. توسعه سریع بازار اینترنت، رقابت شدید در میان کسب و کار اینترنتی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، تنها در صورتی کسب و کار موفق به حفظ وفاداری و تامین نیازهای متمایز مشتریان می شود که بتواند جای پای محکمی در انقلاب تجارت الکترونیکی به دست آورد. فیانگ زینوری تجارت اجتماعی را تحت عنـوان «جامعه + تجارت الکترونیکی»، تفسیر می کند. وی معتقد است جامعه، نقــش غیر قابل انکاری در تحقق ارزش تجارت الکترونیکی دارد؛ بنابراین، برای کسب و کار بهترین راه برای برآوردن نیازهای کاربران در این انقلاب تجارت الکترونیکی جدید، حرکت به سمت تجارت اجتماعی می باشد.

ایجاد ارزش در شبکه‌های اجتماعی
از آنجا که شبکه های اجتماعی در حال تغییر تجارت الکترونیکی هستند و می توانند به مرتفع سازی برخی از مشکلات کسب و کارها کمک نمایند، فرصت ها و محدودیت های آن بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا امکان بهره مندی از آن به طور کامل مهیا گردد.
هنگامی که در مورد تغییرات در کسب و کار صحبت می شود چه تغییر ساختار سازمانی باشد و یا فناوری های جدید معرفی شده، لازم است مطمئن شویم که تصمیم تغییر، راهبردی و کارآمد است. اگرچه اندازه گیری تغییر در فرم مالی در خصوص همه موارد بعید به نظر می رسد اما میزان نفوذ تغییر در سرمایه گذاری شرکت در کوتاه و بلند مدت را می توان بعنوان معیار در نظر گرفت. قضاوت در خصوص فناوری های الکترونیکی و تلفن همراه نیز در این زمینه دشوار است و شبکه های اجتماعی یک نمونه از این موارد هستند.
شرط لازم به منظور تصمیم گیری مناسب در مورد انتخاب یا عدم انتخاب استفاده از شبکه های اجتماعی، یافتن برخی روش های سنجش غیر مالی است. برای درک موضوع بهتر است چگونگی ایجاد ارزش در مدیریت زنجیره تامین بررسی گردد.
به طور کلی، ارزش ایجاد شده، تفاوت بین منافع مصرف کننده و هزینه های ارائه محصول می باشد. ارزش ایجادی تنها درخصوص منافع قابل مشاهده نیست، بلکه ایجاد مزایای رقابتی را نیز شامل می شود.
تمایل مشتریان به پرداخت از عوامل مهمی است که سازمان ها می توانند آن را با محصولات متمایز و خدمات ارائه شده خوب و قوی تحت تاثیر قرار دهند؛ بنابراین هدف از معرفی و استفاده از کانال های تبلیغات جدید بایستی بر ایجاد روابط دراز مدت، کاهش نرخ جدا شدن مشتری و افزایش سود دهی مشتریان کم سود، تمرکز یابد. با بهبود مدیریت ارتباط با مشتری مشکل فقدان اعتماد را می توان توسط شبکه های اجتماعی تا حدی حل نمود.
قدرت تجربه و دوستی های آنلاین ممکن است برای وب سایت ارزش بیشتری از یک جامعه واقعی ارائه دهد، اما این امر کاملا به نوآوری و خلاقیت شرکت ها بستگی دارد. در کل شبکه های اجتماعی به دلیل بهبود سیستم های توصیه و داده کاوی که از ویژگی های مهم آن نیز می باشد بر عملکرد کاربران و افزایش تصمیم گیری خرید کمک می نمایند.

ریشه‌های تجارت اجتماعی
تجارت اجتماعی از ادغام زمینه های مختلف پدید آمده است. تاکید عمده ی تجارت اجتماعی، در ترکیب فعالیت های اجتماعی با بازاریابی و فروش آنلاین است. بنابراین، تجارت اجتماعی با مفهوم بازاریابی اجتماعی که در سال 1970 به عنوان یک رویـکرد برای برنامه ریزی تغییرات اجتماعی با هدف بهبود کیفیت زندگی مطرح شد ارتباط نزدیکی دارد. بازاریابی اجتماعی شامل زمینه های علمی و عملی در برگیرنده فعالیت های تجارت می باشد. بنابراین، تجارت اجتماعی می تواند به عنوان زیر مجموعه ای از بازاریابی اجتماعی که با خرید و فروش آنلاین سروکار دارد درنظر گرفته شود. به تازگی، واژه بازاریابی اجتماعی تغییر نموده و مترادف با رسانه های اجتماعی بکار می رود.
از دیگر ریشه های تجارت اجتماعی محدوده برنامه های تجـاری وب 0/2 بوده که شامل فعالیت در شبکه های اجتماعی و استفاده از نرم افزار های اجتماعی مانند بلاگ ها و ویکی ها می باشد. ریشه های دیگـر تجارت اجتماعی نظریه های ارتباطی و همکاری، جوامع مجازی و دنیای مجازی هستند و در نهایت، ریشه اصلـی آن تجارت الکتـرونیکی (یا کسب و کار الکتـرونیکی) با مـدل های مختلف کسب و کار می باشد.

فضای مجازی
ظهور فضای مجازی با اتکا بر سخت افزار فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کنار جهان واقعی، معادله ی الگوهای ارتباطی را بر هم زده است؛ و امکان وارد شدن به این جهان را، فارغ از امتیازات و تعصبات نژادی، قدرت اقتصادی یا نیروی نظامی، برای تمام انسان ها فراهم می آورد. فضای مجازی به عنوان «واقعیت مجازی» یکپارچه ای در نظر گرفته شده است که در آن، انسان ها رها از محدویت های روان شناسانه و فیزیکی، قادر به تعامل هستند. فضای مجازی که ویلیام گیبسون در 1984 آن را مطرح کرد، به عنوان مکانی که بخشی از جهان واقعی و در عین حال خیالی است، تعریف شده است.
فضای مجازی با ویژگی هایی نظیر بی مکانی، فضای گفتمانی، بدون کارگزار، بی مرکزی و محدود نبودن به زمان، موقعیتی ذهنی برای انسان ها نیز از گمنامی و امکان خلق نقش ها و تامبیه فراهم می آورد که ماورای تجربه سنتی آنهاست «خود» های چند وجهی و همین طور تغییر اجتماعات در این فضا یاد می کند. این فضای جدید، بخشی از زندگی واقعی انسان ها شده و عناصر حیات اجتماعی را درون خود کشیده و بر اساس خصوصیات خود، آنها را تغییر داده است.
به عبارت دیگر، فضای مجازی یا سایبری، سرزمینی با زندگی ها و جامعه هاست که در آن، واقعیت فیزیکی اهمیت خود را از دست داده است. با حضور در فضای مجازی، این فضا جایگزین زندگی واقعی می شود. فضای مجازی زندگی همه افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است.
بیانگر پیدایش و رشد اینترنت در تمامی ابعاد فرهنگی، فضای مجازی در زبان رایج انفورماتیک، واژه ی فنی و اجتماعی آن است، فضایی که زمانی محل مراجعه و تفرج به شمار می آمد، بدون آنکه فرد ناچار باشد محل حضور خود را ترک کند. می توان گفت که شبکه ی اینترنت، محلی مجازی برای ملاقات عمومی شهروندان جهان است، یک نقطه ی تلاقی عمومی که در آن بالغ بر 2 میلیارد نفر، از حدود 155 کشور جهان با هم در رابطه اند.

تعریف شبکه‌ی اجتماعی
در تئوری اجتماعی که شامل مردم و سازمان ها که به وسیله مجموعه ای از روابط معنی دار اجتماعی به هم متصل اند و با هم در به شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف می شود که یک مجموعه ای از نهادهای اشتراک گذاشتن ارزش ها تعامل دارند. شبکه های اجتماعی مجازی گونه ای از رسانه های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی داشته و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر است. شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند. (جوتی و همکاران 237: 2011)
در دنیای امروز، اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرمی، جایگاه ویژه ای دارد وسایل ارتباطی با پیشرفت فناوری تغییر می کنند. امروزه، تعداد رسانه های اجتماعی که در آن ارتباطات برقرار می شود، به سرعت در حال افزایش است؛ چنانکه بیشتر نوجوانان و بزرگسالان به عنوان بخشی از زندگی روزمره، از رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک، مای اسپیس، یوتیوب، وبلاگ ها و ویکی، برای استفاده از منافع شناخت دیگران و معرفی خودشان به دیگران استفاده می کنند. در همان زمان، این کاربران عکس ها و ویدئوهای خود را به اشتراک می گذارند، عضو گروه ها می شوند و به آنها امکانات ای میل و ام اس ان پیشنهاد می شود. (مورات و چاکیر، 50:2010)
منشأ این رسانه های اجتماعی بسیار متغیر است برخی از آنها، مثل فیسبوک، برای پشتیبانی از گروه های دانشجویی مختلف در دانشگاه های آمریکائی توسعه یافته اند، در حالی است که برخی دیگر مانند لینکدین، تمرکز حرفه ای بیشتری دارند که هدفشان گسترش تماس های کاری یا شغلی از طریق شبکه است (استیو 2009، به نقل از ویدال و همکار، 193: 2011).
شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از رسانه های اجتماعی، به جمع آوری، ارائه، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی چون نژاد، گرایش جنسی و یار و همراه، مذهب، کتاب ها و فیلم های مورد علاقه، وضعیت روابط و آلبوم عکس، اشاره می کند، این اطلاعات در میان دوستان، همکلاسان، اعضای خانواده و سایر افراد به اشتراک گذاشته می شود. وب سایت شبکه اجتماعی های امروزی از 1997 و باSIXDEGREES.COM شروع به کار کرده اند و به کاربران امکان می دهند تا پروفایل هایی ایجاد کنند و فهرستی از دوستانشان داشته باشند؛ و از 1998 به کاربران امکان سرک کشیدن به فهرست دوستانشان را نیز می دهند (بوید و الیسون، 214: 2008). آن زمان، وب سایت شبکه اجتماعی ها جریانی دوسویه بودند.

 

تعداد صفحات

105

شابک

978-622-378-268-8

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.