کتاب مهارت‌ها ‏و ‏آشنایی ‏با ‏قوانین ‏کسب‌وکار

کتاب مهارت‌ها ‏و ‏آشنایی ‏با ‏قوانین ‏کسب‌وکار

295,400 تومان

تعداد صفحات

211

شابک

978-622-5572-16-4

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول: مفهوم کسبوکار 13
فصـل دوم: اصول و مبانی ارتباطات در کسب‌وکار 17
ارتباط 18
روابط متقابل 18
رقابت 19
تماس با مخاطبان 19
اهداف و واقعیت‌ها 20
شناخت بازار تجاری و نیاز متقاضیان 21
دیدگاه مثبت 21
تبلیغات 22
طرح‌های موفقیت! 22
اهمیت نظارت و بازبینی شخصی 23
برنامهریزی 23
تغییر الگوهای رفتاری 24
تجارت مطمئن 25
فصـل سوم: قوانین و مقررات کسب‌وکار 27
تعاریف کلی و اصول قانون کار 27
فصـل چهارم: قرارداد کار 29
مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن 29
مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 32
مبحث سوم- خاتمه‌ی قرارداد کار 34
مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار 37
فصـل پنجم: شرایط کار 39
مبحث اول- حق‌السعی 39
مبحث دوم- مدت 43
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی‌ها 46
مبحث چهارم- شرایط کار زنان 48
فصـل ششم: راه‌اندازی کسب‌وکار 49
اندیشه‌ی کسبوکار 49
سنجش میزان آمادگی برای شروع کسبوکار 49
دلایل شکست یک کسبوکار 51
یافتن یک راهنما 52
شروع کسبوکار 52
مدیریت کسبوکار 54
هدایت و راهبری کسبوکار 54
تصمیمگیری 55
مراحل تصمیمگیری نافذ 56
اشتباهات متداول در تصمیمگیری 57
پیشبینی 59
پیش‌بینی رشد: تفکر استراتژیک 59
آگاهی از اطلاعات روز و قوانین 61
خروج از کسبوکار 61
فصـل هفتم: بهبود کسب‌وکار 63
فصـل هشتم: موانع و محدودیت کسب‌وکارها 67
فصـل نهم: سازوکار رفع موانع حقوقی و محدودیت‌ها 81
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 81
فصـل دهم: قوانین تأمین اجتماعی 117
تعاریف و کلیات قانون تأمین اجتماعی 117
ارکان و تشکیلات 123
منابع درآمد- مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه‌ی وصول آن 128
مقررات مالی 135
حوادث و بیماریها و بارداری 136
ازکارافتادگی 141
بازنشستگی 143
فصل یازدهم: قوانین و مقررات مالیاتی 147
اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم 147
وظایف و تکالیف مؤدیان ارزش افزوده 148
افراد غیر مشمول قانون مالیاتی 150
افراد غیر مشمول قانون مالیاتهای مستقیم 150
انواع جرائم مالیاتی 151
اظهارنامه‌ی مالیاتی 154
وظایف مؤدیان مالیاتی 155
مدارک موردنیاز جهت ارائه‌ی اظهارنامه‌ی عملکرد 155
اعتراض به برگ پرداخت مالیات 156
فصل دوازدهم: قوانین تجاری، گمرکی و بیمه 165
تعاریف 165
اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 168
کلیات 171
مبحث اول: حقوق ورودی و هزینههای خدمات 171
مبحث دوم: فناوری اطلاعات و ارتباطات 172
مبحث سوم: تضمین 172
مبحث چهارم: تشریفات و کنترلهای گمرکی 173
مبحث پنجم: الزامات سامانه (سیستم) هماهنگشده 173
ارزش کالا 174
مبحث اول: ارزش کالای ورودی (وارداتی) 174
مبحث دوم: ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی) 175
قواعد مبدأ 176
تشریفات قبل از اظهار 176
نگهداری کالا در اماکن گمرکی 178
مبحث اول: انبارهای گمرکی 178
مبحث دوم: مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی 179
انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی 181
کالای متروکه، ضبطی (ضبطشده) و واگذاری به گمرک 182
تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص 185
رویههای گمرکی 188
کالاهای ورودی 188
مبحث اول: ورود قطعی 189
مبحث دوم: ورود موقت 190
مبحث سوم: ورود موقت برای پردازش 190
مبحث چهارم: مرجوعی 191
مبحث پنجم: عبور خارجی 191
مبحث ششم: عبور داخلی 193
فصل سیزدهم: بهره‌وری 195
بهرهوری 195
تاريخچه‌ی بهرهوري (Productivity) 196
اهميت بهرهوري 196
عوامل مؤثر بر بهرهوري 196
انواع بهرهوری در مدیریت کسبوکار 197
نقش مهارتهای ارتباطی در رضایت مشتری 201
نتیجهگیری 203
منـابع و مآخـذ 205

 

 

 

عصر حاضر به دلیل اهمیت تبادل فناورهای نوین و جهان الکترونیک با نام ارتباطات شناخته شده است. دامنه گسترش تکنولوژی‌های جدید تا جایی ارتقا یافته که امروزه بخش عظیمی از معاملات تجاری به صورت آنلاین اجرا می‌شود. تکنولوژی‌های جدید انقلابی عظیم در شبکه بازارهای تجاری، خرید و فروش آنلاین و معرفی محصولات نوین به وجود آورد. امکان بهره‌وری در تبادلات تجاری را افزایش داد و موجب تسهیل در عرضه و تقاضا شد.
امروزه برای دست یابی به اهداف و توسعه طرح‌های تجاری، بسیاری از کارفرمایان و مدیران از قواعد روانشناسی و نحوه رفتار با کارمندان در جهت ارتقای سطح محصولات، تماس با مخاطبان و بهره‌وری استفاده می‌کنند. زندگی اجتماعی بشر مستلزم تشکیل سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف است که در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارند و کلیه فعالیت‌های بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین آشنایی با دانشی که مبنای تشکیل سازمان‌ها و شرکت‌ها است و آگاهی نسبت به چگونگی اداره سازمان‌ها برای کلیه افراد جامعه و علت عضویت در انواع محیط‌های کاری و ارتباط مداوم با آن‌ها، از ضروریات جهان امروز است؛ بنابراین مطالعه این اصول به فارغ التحصیلان کمک می‌کند تا با بهره گیری از دانش خود و پیوستن به محیط‌های مختلف کسب و کار با ماهیت مشاغل مختلف و نحوه رفتارها و عملکردهای مختلف آشنا شوند. برای آشنایی بیشتر با جایگاه ارتباطات و تبلیغات در تجارت، با ما دراین مقاله همراه شوید.

 

ارتباط
ارتباط فرآیند تبادل دوجانبه اطلاعات با سایرافراد است و اطلاعات هرنوع تفکر یا اندیشه ای است که مدیران مایل هستند به طور دوجانبه با دیگران مبادله کنند؛ به عبارت دیگر ارتباط مهارتی است که به واسطه ایجاد رابطه و پذیرش مفهومی مشترک میان دو یا چند نفر شکل می‌گیرد. حال با دانستن این تعریف به ماهیت وجود اهمیت ارتباط در میان اعضای یک تیم تجاری و چگونگی تداوم درآن پی خواهید برد. ارتباطات بخش عظیمی از روند توسعه شرکت‌های تجاری را تشکیل می‌دهند و درواقع گام اول موفقیت هستند. وسعت این فرآیند تا حدی است که مدیران را مجبور به برقراری و ثبات در هرمعامله و برخورد با هر متقاضی می‌کند.

روابط متقابل
به یاد داشته باشید که تجارت مانند بسیاری از کارهای دیگر نیازمند رابطه ای همسو و دوطرفه است که نه تنها در محیط کاری و میان مخاطبان، بلکه بین اعضای تیم تجاری نیز باید اعمال شود. هرچه فضای کاری صمیمی‌تر و سالم‌تر باشد، بهره‌وری افزایش می‌یابد. امروزه تحقیقات گسترده ای درباره نقش و تاثیر روابط انسانی در افزایش فرایند توسعه انجام شده است و بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده‌اند که با استفاده از راهکارهای روانشناسی می‌توان رابطه ای پایدار، بازتابی تاثیرگذار و شیوه ای نوین در تبادلات و تعاملات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد. برقراری ارتباط، اصلی‌ترین عامل انگیزش و شروع یک رابطه دوطرفه بین مدیر، کارمندان و مشتریان است. چگونگی ارتباط برقرار کردن و حفظ این عامل، تنها یکی از شیوه های تجارت است که اغلب بازاریابان با بهره گیری از این مهارت می‌توانند مخاطب را جذب کنند. از دیگر عواملی که در همین رابطه می‌توان به آن اشاره کرد تداوم و ثبات یک رابطه کاری است. بقای این رابطه خواستار پیروی از اصولی کاملا حرفه ای و روانشناسانه است که شامل صبر، تداوم، درنظرگرفتن زمان مشخصی برای ملاقات‌ها و بکارگیری شیوه های جدید می‌شود.

رقابت
باتوجه به میزان افزایش شرکت‌ها، سایت‌ها و شبکه های مبلغ درعرصه ارتباطات و بازتاب‌های فراوان آن در زمینه های مختلف کار و زندگی، برای استقرار در این حرفه، باید کاملا حرفه ای و حساب شده عمل کرد.
حضوری ممتد در بافت جامعه و لمس حقایق و نیازهای عمومی مردم، می‌تواند کلیدها و راهکارهای بسیار حائز اهمیتی را برای حضوری پررنگ در صحنه ارتباطات، تبلیغات و تجارت فراهم آورد. درهمین رابطه برای خوب دیدن و خوب دیده شدن باید کاملا متفاوت اندیشید و عمل کرد. به جز عامل تفاوت، تمایز و عرضه باکیفیت محصولات، رضایت مندی و مشتری مداری، مهم‌ترین گزینه های تداوم و ماندگاری در این حرفه محسوب می‌شوند. رقابت به هیچ وجه به معنی حذف رقیبان از صحنه های تجاری نیست، بلکه میدانی برای نمایش تواناییها، استعدادها و خلاقیت‌های ویژه هر قشر و گروه است. درواقع مهم‌ترین مزیت رقابت، تبلور و شکوفایی افکار شرکت‌های متفاوت در محیطی بین المللی است که بنا بر میزان آگاهی و دانش، حائز بهترین رتبه از سوی مخاطبان خواهند شد.

تماس با مخاطبان
عامل بسیار مهم دیگر در این حرفه، نحوه رفتار و ایجاد رابطه با مخاطبان است. پس از اینکه مکان تجاری خویش را مشخص کردید؛ باید نحوه برخورد با متقاضیان کالاها را نیز فراگیرید. توصیه ما پیروی از اصول روانشناسی است که امروزه بازتابهای فوق العاده چشمگیری درعرصه های مختلف، حتی در روال سیاسی کشورها دارد؛ بنابراین نخستین اقدام، ایجاد رابطه است. به یاد داشته باشید، همیشه سعی کنید محصولی متفاوت، چشمگیر و با کیفیت عرضه کنید که مخاطب در همان برخورد اول جذب شود. اغلب مشتریان به دو نکته توجه می‌کنند: نحوه برخورد و کیفیت کالاها؛ بنابراین سعی کنید با ارتقای کیفیت محصولات و ارتباطی تاثیرگذار مخاطبان بیشتری داشته باشید. نوع رفتار با مخاطب باید غیرتصنعی، صمیمی و هدایت کننده باشد. از گزافه گویی و تملق در نوع و کیفیت کالاها پرهیز کنید. مخاطب را مجبور به خرید کالایی خاص نکنید. همیشه به مشتریان حق انتخاب محصولات متنوع را بدهید و اختیار عمل و قدرت تصمیم گیری را به خود آن‌ها محول کنید. هیچ وقت نظرات و انتخاب‌های خود را به مشتریان تحمیل نکنید. همیشه به انتخاب مشتریان احترام بگذارید. انتقاد پذیر و در ارتباطات خود سخاوتمند باشید.

اهداف و واقعیت‌ها
اهداف، بازتابی از شخصیت، دیدگاه و دوراندیشی شما هستند که باید کاملا برنامه ریزی شده و دقیق اجرا شوند. البته در ابتدای چنین فعالیت‌هایی باید محتاط و منطقی پیش رفت؛ زیرا پس از راه اندازی شبکه تجاری و ایجاد تیمی منسجم، باید آرام آرام تفکر و طرح تجاری خود راعملی و به واقعیت تبدیل کرد؛ بنابراین مشاور و بازاریاب در تیم تجاری، قطب‌های مثبتی هستند که باید انرژی حرکت طرح‌ها، قدرت مدیریت و نوع هدایت و رهبری را از شما دریافت کنند. با توجه به نوع تجارتی که می‌خواهید انجام دهید باید همگام با سرمایه اولیه، تمرکز فروش، توزیع محصولات، نوسان کالا و اطمینان و صحت از وجود متقاضیان اجرایی موفقیت آمیز داشته باشید تا در ادامه هم بتوانید تمرکز فروش را افزایش دهید و هم متقاضی بیشتری جذب کنید اما همیشه باید نیم نگاهی هم به روند و ارزیابی فعالیت خویش نیز داشته باشید. در آغاز هرتجارتی در مسیر واقعیت‌ها و به دور از هرگونه خطرپذیری حرکت کنید. کوچک‌ترین اشتباه و محاسبات غیرمنطقی بنیان‌های این بنای تجاری و تیم شما را ویران می‌کند؛ بنابراین متناسب با انرژی کارمندان، سرمایه شرکت و صحت موفقیت در هر پروژه ای پیش بروید. برای رسیدن به هر یک از هدف‌های خود مهلتی تعیین کنید. آنچه بیش از هر چیز با موفقیت و خوشبختی همسویی دارد خوشبینی است. هر موقعیتی را می‌توان مثبت تلقی کرد، به شرطی که آن را فرصتی برای رشد و پیشرفت در نظر بگیریم. اگر در هر شخص و در هر شرایطی به دنبال نقاط مثبت باشید، تقریباً همیشه آن را پیدا خواهید کرد. اهداف را بشناسید و طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد.

شناخت بازار تجاری و نیاز متقاضیان
شناخت مشتریان و نیاز بازارهای تجاری کلیدهای موفقیت شما در این حرفه هستند. همیشه این دو عامل، افکار و طرح‌های شما را شکل می‌دهند؛ زیرا تا تقاضایی نباشد عرضه صورت نمی‌گیرد؛ اما سوال اساسی این است که چگونه نیاز متقاضیان و مشتریان را بشناسیم؟ و سیاستهای خود را در همان راستا اعمال کنیم؟ پاسخ افزایش نوع کالا و میزان خرید از محصولی خاص است. همچنین وجود بازاریابانی حرفه ای و کارآزموده در تیم تجاری، شما را با جدیدترین و متنوع‌ترین محصولات و زمان و نحوه عرضه آن‌ها آشنا
می‌کنند؛ بنابراین شما با تولید محصولاتی کاملا متفاوت و متناسب با نیاز بازارهای تجاری می‌توانید هم تولید در محصولی خاص را افزایش دهید و هم با کاهش درصدی از قیمت نبض بازار را در دست بگیرید.

دیدگاه مثبت
عامل مهم دیگر در روند هر فعالیتی، مثبت اندیشی و دیدگاهی منطقی و کل‌نگر است. اگرچه فعالیت در عرصه های متنوع، فرصت شکوفایی و آشکار ساختن مهارتهای اصلی را از شما می‌گیرد؛ ولی نباید از مسیر واقعی دور شد. به استعدادهای خود توجه کنید و آن‌ها را جدی بگیرید. افکار منفی، جستجوهای مداوم و بی نتیجه، جلسات آزمون و خطا، حضور در مصاحبه های مختلف و پاسخ‌های منفی، نباید شما را ناامید و دلسرد کند. همیشه به آینده خوش بین باشید و نیمه پر لیوان را بنگرید. افکار منفی و تأثیرات آن نه تنها شما را از ادامه مسیر باز می‌دارد، بلکه آسیب‌های بسیار جدی بر سلامت روانی شما ایجاد می‌کند.
اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و رفع مشکلات از خصوصیات یک مدیر و تاجر موفق است که با توجه به شرایط بهترین تصمیمات را اعمال می‌کند. در واقع با استفاده از استراتزی و تدبیری منطقی بخش‌های مختلف به نظم واحدی دست می‌یابند. وجود چنین مهارت‌هایی در سایه علم، تجربه و استفاده از آخرین اطلاعات روز ممکن می‌شود. الگوهای سالانه، میزان رشد و پیشرفت محصولات، نقاط ضعف و قدرت، بهره‌وری و کاهش اعتبارات و طرحی از فعالیت شما را نمایش می‌دهند؛ بنابراین با برنامه ریزی و دیدگاهی همه جانبه می‌توان موانع را پشت سر گذاشت و به تمامی اهداف خود جامع عمل پوشاند.

تبلیغات
بیش از نیمی از فروش یک محصول در تبلیغات و چگونگی عرضه آن نهفته است. به بیان دیگر تبلیغات درست به کالای شما هویت می‌بخشد. ساخت کلیپ‌های نمایشی و پخش آن‌ها در مناسبت‌های مختلف، ترفندی است که امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای افزایش میزان فروش محصولات خویش انجام می‌دهند. تبلیغات چاپی نیز به نوبه خود بسیار مفیدند و جایگاه خاص خود را دارند. جهان امروز مملو از تبلیغات، لوگوها و محصولات مختلفی است که از طریق رسانه های ملی و شبکه های ماهواره ای در سراسر دنیا پخش می‌شوند. مخاطب در نگاه اول با دنیایی از آرم‌ها و محصولات مختلف روبه رو است و تمایز و تشخیص آن‌ها از میان انبوه کالاهای مختلف، به دیدگاهی وسیع و همه جانبه نیاز دارد. در بازارهای تجاری نیز کالاها کیفیت‌های منحصر به فردی دارند؛ اما مخاطب امروزی با آگاهی خود تمامی زوایا را بررسی می‌کند و انتخابی دقیق انجام می‌دهد.

طرح‌های موفقیت!
برای ادامه یک تجارت، پیروی از اصول روانشناسی و استفاده از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های افراد باتجربه، تنها بخشی از مسیر موفقیت شما را فراهم می‌کند. به یاد داشته باشید، تجارت جاده ای پرپیچ و خم و حادثه سازی است که بدون نقشه راهنما نمی‌توان آن‌را طی کرد؛ بنابراین شما با داشتن یک طرح جامع و کامل می‌توانید نیمه دیگر این راه را بپیمایید. استفاده از برنامه های شغلی، راهبرد دیگری است که می‌تواند شما را یاری دهد.

موفقیت‌های کوچک تجاری خود را تحسین کنید!
بر اساس اصل باورها، هر رفتار مطلوبی نیازمند پاداش است و هر خطایی مستحق کیفر، بنابراین موفقیت‌های کوچک و محدود خود را بزرگ شمارید و برای آن‌ها ارزش قائل شوید. همین موفقیت‌های کوچک در طول یک دوره، پل‌های موفقیت شما را خواهد ساخت و آرام آرام در مسیری قرار خواهید گرفت که به خود و برنامه های تجاری خویش افتخار خواهید کرد؛ بنابراین هرآنچه بدست می‌آورید؛ رویایی ذهنی است که با تلاش، طرحی موفق و تداومی ستودنی، امروز به حقیقت مبدل شده است.

اهمیت نظارت و بازبینی شخصی
هیچ کس نمی‌تواند اهمیت نظارت از طریق مشاهده شخصی را نادیده بگیرد. بودجه‌ها، نمودارها، گزارش‌ها، پیشنهادهای تیم مشاوره و حسابرسان و نقش سایر عوامل، برای نظارت ضروری است، اما شما در جایگاه یک مدیر موفق با توجه به اصول و قواعد روانشناسی و پیگیری‌های شخصی، ضمن استفاده از این راهکارها چگونگی تحقق اهداف شرکت را شخصاً مشاهده می‌کنید. اگرچه بسیاری از ابزارهای علمی به مدیریت کمک می‌کنند تا از روند تیم تجاری مطمئن شوید و همسو و موازی با طرح‌ها و برنامه ریزی‌ها به جلو پیش روید، ولی اطلاعاتی که خودتان شخصاً از نحوه اجرای کارمندانتان بدست می‌آورید، بسیار با ارزش‌تر و تأثیرگذارتر خواهد بود؛ زیرا از نزدیک با نحوه عملکرد و ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شوید، علاوه بر این، حضور فیزیکی شما درمیان کارمندان می‌تواند هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ فنی، میزان بهره‌وری را افزایش دهد.

برنامه‌ریزی
نظارت و برنامه ریزی، ارتباط نزدیکی با هم دارند. نظام‌های نظارتی می‌توانند بازتاب‌های پیشرفت به سوی اهداف را فراهم کنند. یک برنامه راهبردی بر اساس عواملی از قبیل تکامل و موفقیت، رقابت میان اعضای شرکت را پدید می‌آورد و استانداردهای اجرایی مناسب را برای اندازه گیری پیشرفت‌های هر بخش تعیین می‌کند. کارآمدی بخش‌های نظارتی، رابطه ای مستقیم با صحت اطلاعات به کارفرما و عوامل اجرایی دارد؛ بنابراین اطمینان از صحت داده‌ها، مدیران را در اجرای هرچه بهتر نوع طرح‌ها و تصمیمات مقتضی یاری می‌کند. شاید بتوان گفت برنامه آینده نگر، بهترین و کارآمدترین نوع برنامه ریزی با اهداف بلند مدت است که نه تنها با دیدگاهی چند جانبه موقعیت‌های کنونی و وضع سرمایه گذاری، میزان کارآمدی کارمندان و نوسانات بازارهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، بلکه با پیش بینی نیاز بازار در آینده ای بسیار نزدیک، راهبردها و چشم اندازهای بخش صنعت و تجارت را نیز اعمال می‌کند. چنین ویژگی بسیار حائز اهمیتی را تنها در مدیرانی با سابقه و خطرپذیر می‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین تقسیم طرح‌ها به دو مرحله کوتاه و بلند مدت و سنجش دقیق فرآیند تولید و عرضه، ازعوامل موفقیت شما به شمار می‌روند.

تغییر الگوهای رفتاری
مدیران برای اینکه بتوانند ارتباط موثری در شرکت برقرارکنند؛ باید به درک صحیحی از ارتباطات عمومی و میان فردی برسند. ارتباطات خشک سازمانی، محاسبه ساعات ورود و خروج و سخت گیری‌های بی‌مورد نه تنها به بهره‌وری کمک نمی‌کند، بلکه موجب بروز تمایلات منفی میان اعضای شرکت خواهد شد؛ بنابراین ایجاد ارتباط، نقش بزرگی در تحقق اهداف، وظایف و ساختار سازمان‌های انسانی دارد. تغییر الگوهای سازمانی و چالش گرا، کلید یک ارتباط موفق و پایدار است. به جای محاسبه زمان ورود و خروج کارمندان، میزان بهره‌وری و وظایف آن‌ها را به صورت گزارش روزانه بازبینی و ارزیابی کنید و به جای تقلید از الگوهای غلط گذشته، روابط انسانی بر مبنای الگوهای روانشناسی را ارتقا دهید. به کارمندان و فعالیت آن‌ها توجه کنید و فضایی مطلوب برای پیشرفت آنان فراهم آورید.

تجارت مطمئن
برای بررسی بیشتر بر طرح‌های تجاری باید از ثبات، میزان و موقعیت و تضمین فروش کالاها اطمینان حاصل کرد. برای این کار باید به الگوهای فروش کالاهای صنعتی دقت کرد و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. شرکت‌های بزرگ تا از میزان فروش محصولات و متقاضیان، اطمینان نیابند، اقدام به تولید نمی‌کنند؛ بنابراین آغاز طرح‌های تجاری نیز همین طور است. دقیقاً باید روی اجناسی سرمایه گذاری کنید که قابل رشد و توسعه باشند، در شبکه بازارهای داخلی و خارجی خریدار داشته باشند و در نوسانات اقتصادی ارزش آن‌ها زیاد تغییر نکند. مهم‌ترین مسئله ای که باید به آن توجه کنید، کیفیت و نحوه پردازش روی کالاهای مختلف است؛ بنابراین سعی کنید تا با حضوری مطمئن و محصولی متفاوت و با ارزش، عرصه بازارهای تجاری را تسخیر کنید.

 

تعداد صفحات

211

شابک

978-622-5572-16-4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.