کتاب محدودیت مالی،کیفیت گزارشگری مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکتها

کتاب محدودیت مالی،کیفیت گزارشگری مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکتها

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                                                               صفحه

فصـل اول. 15

وجه نقد  15

قابلیت مقایسه. 21

محدودیت مالی.. 22

نگهداشت وجه نقد. 22

کیفیت سود. 23

فصـل دوم. 25

عوامل مؤثر بر سطح نگهداشت وجه نقد  25

اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد. 26

تأثیر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت.. 27

نظریه موازنه. 28

عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه. 28

نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه. 30

عدم تقارن اطلاعاتی.. 32

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی.. 34

عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تحت رویکرد اطلاعاتی.. 35

عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تحت رویکرد فرصت‌طلبانه. 35

پیش‌بینی عدم وجود ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 36

نظریه سلسله مراتبی.. 36

نظریه موازنه ایستا 39

نظریه زمان‌بندی.. 40

نظریه جریان وجه نقد آزاد. 41

عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. 42

سرمایه‌گذاران نهادی.. 43

مطالعات.. 45

مطالعات داخلی   45

مطالعات خارجی   47

فصـل سوم. 51

روش پژوهش… 51

روش‌شناسی پژوهش… 51

قلمرو پژوهش… 52

قلمرو موضوعی. 52

قلمرو زمانی. 52

قلمرو مکانی. 52

فرضیه‌های پژوهش… 52

مدل‌ها و متغیرهای تحقیق.. 53

نحوه اندازه‌گیری متغیر مستقل (Com) 55

جامعه پژوهش… 56

نمونه و روش نمونه‌گیری.. 56

روش جمع‌آوری اطلاعات.. 56

روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 57

روش‌های آزمون فرضیه‌ها 58

تحلیل همبستگی پیرسون. 58

آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 58

آزمون مؤثر بودن مدل رگرسیون. 59

عدم وجود همخطی بین جملات توضیحی. 60

آزمون پایایی متغیرها 60

آزمون F لیمر. 61

آزمون هاسمن. 61

فصـل چهارم. 63

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 63

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 64

بررسی نرمال بودن جملات خطا 68

ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها) 69

عدم وجود همخطی بین جملات توضیحی.. 70

عدم وجود خودهمبستگی جز خطا 72

آزمون همبستگی مدل اول. 72

آزمون همبستگی مدل دوم و مدل سوم. 74

آزمون فرضیه اول پژوهش… 75

آزمون F لیمر. 75

آزمون هاسمن. 75

آزمون F, t 76

آزمون فرضیه دوم پژوهش… 78

آزمون F لیمر. 78

آزمون هاسمن. 79

آزمون F,  t 79

آزمون فرضیه سوم پژوهش… 82

آزمون F لیمر. 82

آزمون هاسمن. 83

آزمون F,  t 84

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 87

فصل پنجم. 89

نتیجه گیری.. 89

جمع‌بندی و تفسیر فرضیه اول. 90

جمع‌بندی و تفسیر فرضیه دوم. 91

جمع‌بندی و تفسیر فرضیه سوم. 92

منـابع و مآخـذ. 95

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 99

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.