کتاب مالیات ‏ارزش ‏افزوده ‏را ‏قورت ‏بده

کتاب مالیات ‏ارزش ‏افزوده ‏را ‏قورت ‏بده

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

مالیات ‏ارزش ‏افزوده ‏را ‏قورت ‏بده

 

نویسندگان:

رامین دهنو

 

 

فهرست مطالب

نظام مالیات بر ارزش افزوده 15
تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده در جهان 16
تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران 20
مقدمه 26
مالیات 28
انواع مالیات 28
عوامل تشخیص مالیات 29
مأخذ و مبنای مالیات 29
نرخ مالیات 30
مبلغ ماليات 30
ارزش افزوده چيست؟ 31
ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ 33
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده 39
ساز و کار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 42
روش محاسبه و دریافت 42
نرخ گذاری و معافیت های مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 48
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده 51
مزایای مالیات بر ارزش افزوده 53
معایب مالیات بر ارزش افزوده 56
الف) اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده 56
ب) اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها 56
ج) اشکال های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 57
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده 59
کلیات و تعاریف 60
معافیت ها 63
ﻣﺄﺧﺬ، ﻧﺮخ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت 66
وظﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺆدﯾﺎن 69
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و وظﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات آن 72
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات 76
ﻋﻮارض ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت 78
ﺣﻘﻮق ورودی 82
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ها و ﻋﻮارض ﺧﺎص 84
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاء 91
مقدمه 95
مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده 96
مشمولین ارزش افزوده مرحله اول 96
مشمولین ارزش افزوده مرحله دوم 97
مشمولین ارزش افزوده مرحله سوم 98
مشمولین ارزش افزوده مرحله چهارم 99
مشمولین ارزش افزوده مرحله پنجم 101
مشمولین ارزش افزوده مرحله ششم 102
مشمولین ارزش افزوده مرحله هفتم 102
معافیت ها 104
ب ـ خدمات: 105
وظایف و تکالیف مودیان مالیات بر ارزش افزوده 109
ثبت نام 110
صدور صورتحساب 110
وصول مالیات 111
ثبت و نگهداری اسناد و مدارک 112
تسلیم اظهارنامه 112
مقدمه 118
تعریف سرمایه فکری 121
ابعاد سرمایه فکری 124
سرمایه انسانی 125
سرمایه مشتری 127
سرمایه ساختار 130
مقدمه 136
اندازه گیری سرمایه فکری 138
دلایل اندازه گیری سرمایه فکری 141
تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی 143
مقدمه 151
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد 153
پیامدهای استقرار نظام مالیات ارزش افزوده 155
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی 155
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی 156
اثرگذاری بر سطح قیمت ها 156
اثرگذاری بر توزیع درآمدها 160
اثر برتراز پرداخت ها 161
عدم تأثیر بر نحوه تخصیص عوامل 162
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کسری بودجه و افزایش درآمد مالیاتی 163
جمع بندی 165
منابع 169

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.