کتاب شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژه‌های خطوط شرکت برق منطقه ای

کتاب شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژه‌های خطوط شرکت برق منطقه ای

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژه‌های خطوط شرکت برق منطقه ای

 

نویسندگان:

امین خدادادی

سارا آدینه پور

 

 

فهرست
فصل 1 9
اصول مالی در پروژه ها 9
مديريت مالي در پروژه‌های برقی عمومي؛ از حرف تا عمل 10
نوآوري در رویه‌ها 11
ارائه خدمات بيشتر به ازاي هر واحد پول 11
مديريت مالي در پروژه‌های برقی بخش عمومي و چرخه بودجه 12
نگاهي به مسير 13
خطرات و مشکلات 13
راهبردهاي اصلاحات مديريت مالي در پروژه‌های برقی عمومي و چالش‌های آن 16
روند اصلاحات در مديريت مالي در پروژه‌های برقی عمومي 16
روش‌ها و ابزارهاي تشخيصي 17
همراهان اصلاحات بخش عمومي 18
اصلاحات نظام مديريت مالي در پروژه‌های برقی بخش عمومي در ايران 19
فصل 2 23
ساختارتنظیم بودجه در پروژه‌های برقی 23
روش‌های تنظيم بودجه 23
روش‌های برآورد و تنظيم درآمدها 24
روش تنظيم بودجه متداول 26
بودجه‌ریزی افزايشي 29
بودجه برنامه‌ای 29
بودجه عملياتي 32
مقايسه بودجه برنامه‌ای و بودجه عملياتي 33
روش‌های برآورد هزينه در بودجه عملياتي 35
بودجه‌بندی برمبناي صفر 39
بودجه ربزي بر مبناي هدف 41
فصل 3 49
مدلسازی و فرمول‌بندی مسئله 49
برنامه ريزي اجرای پروژه‌ها 50
روابط ریاضی اجرای پروژه‌ها 50
افق برنامه ريزي اجرای پروژه‌ها 55
بررسی توابع هدف مسئله 55
الگوريتم اجتماع ذرات(PSO) 65
استراتژي حل مسئله با الگوريتم PSO 65
فصل 4 69
شبیه‌سازی و بررسی نتایج 69
نتایج برنامه‌ریزی قطعی روزانه 77
فصل 5 87
نتیجه‌گیری 87
منابع 89