کتاب شاخص‌های انتخاب شهردار

کتاب شاخص‌های انتخاب شهردار

291,200 تومان

تعدادد صفحات

208

شابک

978-622-378-183-4

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 13
تعریف شهر و شهرداری 15
وظایف شهرداری ها 17
فصل اول – تشكيلات 23
فصل دوم – انتخابات 26
فصل سوم – وظايف و اختيارات شوراها 41
فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات 50
فصل پنجم – ساير مقررات 52
ارزیابی عملکرد شهردار 58
پیشینه موضوع در جهان و ایران 60
برترین شهرداران دنیا 62
فصـل دوم 67
رویکردهای مهم مدیریت شهری 68
مدیریت شهری 68
مفهوم کار در مدیریت شهری 68
مدیریت شهری در اروپا 70
اصول مدیریت شهری 71
سیر مدیریت شهری در ایران 72
تاریخچه طرح های شهری ایران 75
مدیریت شهری یا مدیریت پروژه 76
چالش های و ضرورت های مدیریت جامع شهری 79
علل ناپایداری شهر تهران 81
جهانی شدن تهران؛ چالشها و ضرورت ها 83
رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری 84
شهرداری و نقش آن در مدیریت شهری 87
جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت شهری 92
معضلات شهرنشینی در ایران حاصل مدیریت شهری اقتدارگرا 96
الگوهای مدیریت شهری 98
مدیریت شهری متمرکز 98
مدیریت شهری غیرمتمرکز 99
مردم در الگوهای مدیریت شهری غیرمتمرکز چه جایگاهی دارند 99
فصـل سوم 101
ايالات متحده آمريكا 103
مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا 106
مدل نیویورکی انتخاب شهردار 110
مکانیسم رای‌گیری در لندن 112
انتخاب شهردار تهران 120
انگليس 121
چين 121
مالزي 122
برزيل 122
فرانسه 122
آلمان 123
هلند 123
ژاپن 123
هند 124
روسيه 124
فصـل چهارم 125
ویژگی‌های یک شهردار موفق 126
مشخصه شهرداران موفق 141
شاخص‌های شهردار مقبول 143
5 رمز شهردار مقبول 145
لازمه «شهر ایده‌آل ایرانیان» 148
ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی شهرداران 150
دلایل شکست و موفقیت شهرداران 159
انتخاب شهردار و معاون شهرداری 171
وزارت کشور 173
آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 176
قانون و انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی 180
وظایف شهرداری 186
قوانین و مقررات 189
منـابع و مآخـذ 201
منابع فارسی 202
منابع غیر فارسی 205

 

 

 

براساس ماده 55 قانون شهرداری ها به تنهایی و یا با همکاری سایر موسسات وظایف خود را انجام می دهد (جدول شماره 1و2) این وظایف عبارتند از:
– انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، مقاطعه، اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون، (بند 9 م 55)
– اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن
اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرق وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد(بند10)
– تهیه آمار مربوطه به امور شهر و موالید و متوقیات (بند 12)
– جلوگیری از شیوع بیماریها مسری انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماری ها به وزارت بهداشت و درمان و دامپزشکی و شهرداری ها مجاور هنگام بروز آن ها و در نگاهداشتن بیماران مبتلا به این بیماریها و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به بیماریهای مسری بوده و در سطح شهر پراکنده هستند و بدون صاحب مانده اند (بند 15)
– تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور اصناف و پیشه وران (بند 16)
– تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره (بند 18)
– تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر(بند 19)
– جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه مکان هایی که به نحوی موجب مزاحمت برای ساکنین شهر می شود و یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه، کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، مغازه ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند، اصطبل چارپایان، مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می کنند جلوگیری نماید و در تخریب کوره های آجر، گچ و آهک و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های مکان های کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آن ها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن ها را تعطیل کند (بند 20، اصلاحی، 27/11/1345) شهرداری در مورد تعطیل، تخریب و انتقال مکان های اشاره شده به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است (الحاقی 27/11/1345)
هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راساً اقدام خواهد نمود (تبصره ذیل بند 20)
– احداث بناها و ساختمان های موردنیاز محل از قبیل رختشوی خانه، مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر (بند 21)
همفکری (تشریک مساعی) با نهادهای فرهنگی در حفظ بناها، آثار باستانی شهر، ساختمان های عمومی، مساجد و غیره (بند 22)
اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی (بند 23)
– پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور(بند 26)
– به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود (تبصره ذیل بند 26)
کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری های در مسیر معاف می باشد.
ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود.
– (الحاقی 27/11/1345) وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب تابلو و پلاک برای آن ها، شماره گذاری مکان ها، نصب تابلوی اعلانات، برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند (بند 27، الحاقی 27/11/1345)
– صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران، کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند (بند 28، الحاقی 17/11/1345)
– شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مامورین خود اقدام نماید (تبصره ذیل بند28، الحاقی 27/11/1345) (حسینی، سیدعلی، 1385، صص79-84)
ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می‏شود.
(الحاقی 27/11/1345) وضع مقررات خاصی برای نام‏گذاری معابر و نصب تابلو و پلاک برای آن‏ها، شماره‏گذاری مکان‏ها، نصب تابلوی اعلانات، برداشتن و محو کردن آگهی‏ها از محل‏های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند(بند 27، الحاقی 27/11/1345)
صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‏وران، کلیه اصناف و پیشه‏وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند(بند 28، الحاقی 17/11/1345)
قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱

تعدادد صفحات

208

شابک

978-622-378-183-4