کتاب شاخص‌های انتخاب شهردار

کتاب شاخص‌های انتخاب شهردار

73,000 تومان

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصـل اول. 13

تعریف شهر و شهرداری.. 15

وظایف شهرداری ها 17

فصل اول – تشكيلات.. 23

فصل دوم – انتخابات.. 26

فصل سوم – وظايف و اختيارات شوراها 41

فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات.. 50

فصل پنجم – ساير مقررات.. 52

ارزیابی عملکرد شهردار 58

پیشینه موضوع در جهان و ایران. 60

برترین شهرداران دنیا 62

فصـل دوم. 67

رویکردهای مهم مدیریت شهری.. 68

مدیریت شهری.. 68

مفهوم کار در مدیریت شهری.. 68

مدیریت شهری در اروپا 70

اصول مدیریت شهری.. 71

سیر مدیریت شهری در ایران. 72

تاریخچه طرح های شهری ایران. 75

مدیریت شهری یا مدیریت پروژه 76

چالش های و ضرورت های مدیریت جامع شهری.. 79

علل ناپایداری شهر تهران. 81

جهانی شدن تهران؛ چالشها و ضرورت ها 83

رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری.. 84

شهرداری و نقش آن در مدیریت شهری.. 87

جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت شهری.. 92

معضلات شهرنشینی در ایران حاصل مدیریت شهری اقتدارگرا 96

الگوهای مدیریت شهری.. 98

مدیریت شهری متمرکز. 98

مدیریت شهری غیرمتمرکز. 99

مردم در الگوهای مدیریت شهری غیرمتمرکز چه جایگاهی دارند. 99

فصـل سوم. 101

ايالات متحده آمريكا 103

مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا 106

مدل نیویورکی انتخاب شهردار 110

مکانیسم رای‌گیری در لندن. 112

انتخاب شهردار تهران. 120

انگليس… 121

چين.. 121

مالزي.. 122

برزيل. 122

فرانسه. 122

آلمان. 123

هلند. 123

ژاپن.. 123

هند. 124

روسيه. 124

فصـل چهارم. 125

ویژگی‌های یک شهردار موفق.. 126

مشخصه شهرداران موفق.. 141

شاخص‌های شهردار مقبول. 143

5 رمز شهردار مقبول. 145

لازمه «شهر ایده‌آل ایرانیان». 148

ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی شهرداران. 150

دلایل شکست و موفقیت شهرداران. 159

انتخاب شهردار و معاون شهرداری.. 171

وزارت کشور 173

آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 176

قانون و انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی.. 180

وظایف شهرداری.. 186

قوانین و مقررات.. 189

منـابع و مآخـذ. 201

منابع فارسی.. 202

منابع غیر فارسی.. 205