کتاب ربع قرن سهامداری

کتاب ربع قرن سهامداری

50,000 تومان

ناموجود

کتاب:

ربع قرن سهامداری

 

 

نویسنده:

خیراله سلیمیان ریزی

 

فهرست
فصل 1 8
تاریخچه 8
سهامداران شرکت در سال 1374 9
سهامداران شرکت در سال 1375 11
سهامداران سال 1376 شرکت 12
سالهای 1377 تا 1383 13
سال1384 14
سال 1385 16
سال 1386 16
سال 1387-1397 17
سال 1398 18
سال 1399 20
فصل 2 22
نگاهی بر آمار سهامداران طی 25 سال گذشته 22
سهامداری شرکت ایثارگران زرین شهر 1374-13400 22