کتاب رابطه شیوع سرمی هرپس ویروس با کارایی تولید مثلی و میزان شیر در گاوداری

کتاب رابطه شیوع سرمی هرپس ویروس با کارایی تولید مثلی و میزان شیر در گاوداری

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………..۹
فصـل اول ………………………………………………………………………………..15
کلیات مطالعه………………………………………………………………………………۱۵
هرپس ویروس ها
…………………………………………………………………………..۱6
خصوصیات هرپس ویروس ها
………………………………………………………………۱6
رده بندی هرپس ویروس ها
……………………………………………………………….۱۷
مشخصات ویریون هرپس ویروس ها
……………………………………………………….۱8
ژنوم پروتئین های هرپس ویروس ها
………………………………………………………۱۹
هرپس ویروس گاوی تیپ 2۰
………………………………………………………………. ۱
تعریف و سبب شناسی
…………………………………………………………………
اهمیت اقتصادی بیماری
……………………………………………………………….
تاریخچه
……………………………………………………………………………….. 22
خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروس
…………………………………………………… 22
اپیدمیولوژی
……………………………………………………………………………
فاکتورهای خطرساز
……………………………………………………………………
فاکتورهای مربوط به میزبان
……………………………………………………………….
فاکتورهای مدیریتی و محیطی
…………………………………………………………….
فاکتورهای خطرساز مربوط به پاتوژن
……………………………………………………..26
دفع، انتشار و راه های مختلف انتقال ویروس
………………………………………………26
طیف میزبانی
………………………………………………………………………………
سیر بیماری زایی
……………………………………………………………………… 28
ورود ویروس به سلول میزبان، تکثیر و آزادسازی آن
………………………………………28
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی
…………………………………………………………………….۳۰
نهفتگی و فعال شدن مجدد
………………………………………………………………..۳۱
علائم بالینی
…………………………………………………………………………… ۳2
IBRکلاسیک یا فرم تنفسی …………………………………………………………….۳2
IBRتیپیک یا فرم چشمی………………………………………………………………. ۳۴
فرم تناسلی (
IPVیا ۳۴ ……………………………………………………………….)IPB
عفونت تب دار سیستمیک گوساله های نوزاد…………………………………………….. ۳۵
انسفالیت ناشی از ۳۵
……………………………………………………………… BHV-5
فیزیولوژی چرخه تولید مثل در گاو ………………………………………………………. ۳6
کلیات فیزیولوژی تولید مثل گاو
………………………………………………………….. ۳6
بلوغ جنس ماده
…………………………………………………………………………… ۳6
تغییرات چرخه ای
………………………………………………………………………… ۳۷
دینامیک فولیکولی
………………………………………………………………………… ۳۷
اثرات استروژن ها
…………………………………………………………………………. ۳۹
اثرات پروژسترون
…………………………………………………………………………. ۳۹
تخمک گذاری
…………………………………………………………………………….. ۴۰
شاخص های تولید مثل در گاو
……………………………………………………………. ۴۰
فاصله بین دو زایش
…………………………………………………………………… ۴۰
فاصله زایش تا آبستنی
……………………………………………………………….. ۴۱
روزهای باز
……………………………………………………………………………. ۴۱
فاصله زایش تا اولین تلقیح
…………………………………………………………… ۴2
درصد آبستنی کل
…………………………………………………………………….. ۴۳
درصد فحل یابی
………………………………………………………………………. ۴۳
شاخص باروری
………………………………………………………………………… ۴۴
نژادهای گاوشیری
………………………………………………………………………… ۴6
هلشتاین – فریزین
………………………………………………………………………… ۴6
کمک به بهبود ژنتیکی
……………………………………………………………………. ۴6
عوامل فیزیولوژیک موثر بر تولید شیر و ترکیبات آن
……………………………………… ۴8
نژاد (وراثت)
…………………………………………………………………………… ۴8
فواصل شیردوشی
……………………………………………………………………… ۴8
دوره شیردهی
…………………………………………………………………………. ۴8
فصل
………………………………………………………………………………….. ۴۹
تغذیه ………………………………………………………………………………….. ۴۹
سن
……………………………………………………………………………………. ۵۰
تعداد دفعات دو شش
…………………………………………………………………. ۵۰
اثر دفعات دوش مختلف در تولید شیر
………………………………………………… ۵۱
فصـل دوم………………………………………………………………………………. 55
پیشینه مطالعه……………………………………………………………………………..۵۵
مروری بر تحقیقات انجام شده
……………………………………………………………..۵6
فصـل سوم ………………………………………………………………………………. 61
مواد و روش کار ……………………………………………………………………………
حیوانات
…………………………………………………………………………………….62
روش تهیه نمونه
……………………………………………………………………………62
ارزیابی تیتر سرمی آنتی بادی 62
…………………………………………………. BHV-1
جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………
پارامترهای تولید مثلی
…………………………………………………………………….
پارامتر های تولیدی
………………………………………………………………………..
داده های مربوط به وضعیت سلامتی
………………………………………………………
فصـل چهارم……………………………………………………………………………. 65
تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….
نتایج
……………………………………………………………………………………….66
فصـل پنجم……………………………………………………………………………..73
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………..۷۳
بحث
……………………………………………………………………………………….۷۴
نتیجه گیری
………………………………………………………………………………..۷8
منـابع و مآخـذ ………………………………………………………………………… 79
منابع فارسی ……………………………………………………………………………….
منابع غیر فارسی
…………………………………………………………………………..8

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.