کتاب دنیای مجازی شاد

کتاب دنیای مجازی شاد

35,000 تومان

ناموجود

کتاب دنیای مجازی شاد

ناشر: هورین
نویسندگان: ویرا ولیئی/ پرنیا ازکات/ پرهام ازکات
ویراستار: سامان محمدی
تصویرگر: ماج گرافیک

 

آن روز را خوب به یاد دارم؛ همراه دوستانم دست در دست هم، در
راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردیم. من و دوستانم خیلی خوشحال بودیم؛
چون برای اولین بار بود که به ما هم اجازه داده بودند تا در راهپیمایی
شرکت کنیم. در سا لهای گذشته به ما میگفتند:
«هنوز بچه هستید و ممکن است برای شما اتفاقی بیفتد. »