کتاب حمایت اجتماعی و رفتار شهروندان

کتاب حمایت اجتماعی و رفتار شهروندان

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

حمایت اجتماعی و رفتار شهروندان

 

 

نویسنده:

محبوب شفائی هرآباد

 

فهرست
فصل 1 9
مقدمه 9
فصل 2 13
رفتار شهروندی مصرف‌کننده 13
حمایت اجتماعی 18
تئوری‌ها و مدل‌های حمایت اجتماعی 22
مشتری 25
رضايت مشتری 28
كيفيت خدمات 42
شاخص‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری از بعد محصول 47
مطالعات 57
فصل 3 67
روش مطالعه 67
فصل 4 93
نتیجه¬گیری 93
منابع 97