کتاب حقیقت خاموش (فرازمینی ها)

کتاب حقیقت خاموش (فرازمینی ها)

149,000 تومان

تعداد صفحات

97

شابک

978-622-378-323-4

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 13
بیگبنگ و کهکشانها و موقعیت ما 13
ادوین هابل؛ کاشف انبساط کیهان 14
خط زمانی بیگبنگ و کیهانشناسی نوین 15
بیگبنگ و تاریخچه‌ی تحول کیهانی 17
بیگبنگ و جهانی برخاسته از هیچ 21
کهکشان راه شیری 24
سیاهچاله 27
منظومه‌ی شمسی 29
اندازه و فاصله در منظومه‌ی شمسی 30
منظومه‌ی شمسی چگونه شکل گرفت؟ 31
ساختار منظومه‌ی شمسی چگونه است؟ 32
سیاره چیست؟ 32
اسامی سیاره‌های منظومه‌ی شمسی به ترتیب 33
فصـل دوم 39
فرازمینیها در طول تاریخ 39
قوم مایا و فرازمینیها 39
اطلاعاتی از تمدن مایا 41
ارتباط آثار باستانی قوم مایا با موجودات فضایی 42
رازهای قوم مایا 43
ارتباط قوم مایا با موجودات فضایی 44
عجایب تمدن مایاها 45
ارتباط مصریان باستان با بیگانگان 45
اهرام 47
هیروگلیف مصری 47
نظریه‌ی توطئه 48
الکتریسیته 48
پاپیروس تالی 49
فهرست پادشاهان تورین 50
فرازمینیهای باستان در ایران (جمشیدشاه و فرازمینیها) 51
فرازمینیهای باستان در ایران (جمشیدشاه و ضحاک و دیوها) 51
بخش اول جمشید شاه و دیوها 52
ارتباط یونانیان باستان با بیگانگان 54
زوئوس و پوزیدون چه کسانی بودند؟ 55
سومریان و ارتباط با فرازمینیها 58
اسناد موجودات فضایی در تمدن سومریان 58
گاه‌شمار آنوناکی 60
پیامبران و ملاقات با فرازمینیها 62
نوشتهاي از تورات؛ كتاب آسماني يهوديان 70
دیدار موجودات فضایی با حضرت محمد (ص) در معراج آسمان‌ها 71
تمدن بسیار اسرارآمیز زرتشتیان (حملهی موجودات فرازمینی؟؟؟) 74
موجودات فرازمینی (آدم فضاییها) یا جن ها؟ کدام‌یک؟ 76
فصـل سوم 97
صحبت اصلی با مخاطب 97

 

 

از سن عالم تاكنون، 13.82 ميليارد سال گذشته (طبق مشاهدات جدید ماهواره پلانک که نشان داد کیهان نزدیک به 100 میلیون سال قدیمی تر است) طبيعي است براي بيان مرحله هاي اين تحول از زمان استفاده كنيم. ذره هايي مانند پروتون و نوترون، كه در فيزيك آنها را با نام كلي باريون مي شناسيم، در همان يك ثانيه ي اول بعد ازبیگ بنگ به وجود آمده اند. شايد تصور كنيد يك ثانيه در مقابل 13.8 ميليارد سال كه اصلاً به حساب نمي آيد؛ اما در فيزيك اين طور نيست! كيهان زماني كه يك ثانيه يا كسري از ثانيه سن داشته است بسيار داغ بوده است، يك ثانيه بعد از بیگ بنگ را به چند قسمت مي شود تقسيم كرد كه معني داشته باشد؟ كوچكترين زماني كه به لحاظ علم فيزيك از ثابت هاي جهاني که طبق گرانش نيوتن، پلانك و نيز سرعت نور مي توان ساخت زمان پلانك ناميده مي شود و برابر 43- ^10 ثانيه، توجه كنيد يعني كه ثانيه را به 1043 قسمت تقسيم كنيم و تنها يك قسمت از آن را بگيريم!

اين زمان شاخص است براي محدوده اي از تحول عالم كه انتظار مي رود گرانش كوانتومي شود؛ علت اين ادعا اين است كه در محاسبه ي زمان پلانك ثابت پلانك كه نشانه ي كوانتومي بودن است وارد مي شود. بنابراين اين زمان مرز اعتبار نظريه ي گرانش اینشتين را تعيين مي كند و انتظار داريم در زمان هاي كوتاه تر از آن، كه عالم فشرده تر بوده است، گرانش كوانتومي بشود. هیچ رابطه یا فرمول فیزیکی شناخته شده ای وجود ندارد وفقط از این زمان به بعد است که روابط فیزیکی وجود دارند. بعد از عبور از چند مرحله ویژه وکاهش تدریجی دما در زمان ده بتوان منفی 12 چهار نیروی بنیادی شکل گرفته و در زمان ده بتوان منفی شش هم دما آنقدر پایین آمده تا شرایط برای شکل گیری هسته اتمها فراهم شود. دراین زمان عناصر طبیعی بویژه هلیوم وهیدروژن شکل گرفته اند. بعد از گذشت سیصدهزار سال از لحظه آفرینش کیهان برای فوتونها شفاف شده وتابش از ماده جداشده است. با انبساط کیهان ماده ٬از تابش زمینه جداشده و اتمها تشکیل شده اند. گرانش موجب تغییر چگالی های موضعی شده و ستاره ها شکل گرفته اند.
قدیمی ترین و مستقیم ترین انواع شواهد تجربی عباراتند از انبساط نوع هابل که در انتقال سرخ کهکشانها مشاهده شده است، اندازه گیری‌های جزئیات تابش زمینه کیهانی و فراوانی نسبی عناصر سبک که در جریان هسته زایی بیگ بنگ تولید شنده‌اند. امروزه توزیع، تشکیل و تکامل کهکشانها در مقیاس بزرگ نیز به این شواهد افزوده شده است. از این موارد به عنوان چهار ستون نظریه بیگ بنگ یاد شده است.
به تازگی نیز طبق مشاهدات ماهواره پلانک تخمین زده می شود سرعت انبساط جهان که برابر ثابت هابل شناخته می شود، برابر 67.15 مثبت/منفی 1.2 کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک است (پارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریباً برابر 3 سال نوری است) که کمتر از برآوردهای قبلی به دست آمده از تلسکوپ های فضایی اسپیتزر ناسا و هابل میباشد. (داده های پیشین نشان می داد که جهان با سرعت شگفت آور 71 کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک در حال انبساط است.)

بیگ‌بنگ و تاریخچه‌ی تحول کیهانی
یافته های ماهواره WMAP و ماهواره پلانک به دانشمندان اطمینان داد که آنان به سمت یک «مدل استاندارد» کیهان شناسی، پیش روند. داده های جدید پلانک همچنین بیانگر این است که انرژی تاریک کمتری و ماده ی تاریک و ماده ی معمولی بیشتری در کیهان وجود دارند. این نقشه حاصل پانزده و نیم ماه خیره شدن به دمای و اندازه گیری تابش مایکرو ویو پس زمینه ی کیهان است. برابر برآورد جدیدی ماده تاریک در جهان 26.8 درصد است که قبلا 24 درصد بود، در حالی که انرژی تاریک به میزان 68.3 درصد میباشد، در حالی که قبلا 71.4 درصد بود. ماده ی معمولی در حال حاضر 4.9 درصد براورد می شود که قبلا 4.6 درصد بود.
تابش پس زمینه کیهانی دقیق‌ترین نقشه از توزیع ماده در جهان اولیه است. این نقشه، نوسانات ریز دمایی متناظر با تفاوت‌های اندک چگالی روزهای اولیه نواحی مختلف عالم را نشان می‌دهد. این تفاوت‌های بذر ساختار آینده جهان را شکل دادند، یعنی همان چیزی که نمود آن امروزه به شکل ستارگان و کهکشان‌ها در تمام کیهان پراکنده شده است. نقشه تهیه شده پلانک از CMB اخترشناسان و کیهان‌شناسان را قادر ساخته تا طیف وسیعی از مدل‌های مربوط به منشاء و تکامل کیهان را به بوته آزمایش بگذارند. ماهواره پلانک در زمستان سال 2009 به فضا پرتاب شد و مدت 4.5 سال را به پیمایش و جستجوی آسمان پرداخت؛ تا روند تکامل ماده کیهانی را در طول زمان مطالعه کند. در نهایت روز 1 آبان تلسکوپ فضایی پلانک به ماموریت تهیه نقشه تابش پس زمینه کیهانی پایان داد، پیش از پلانک ماهواره COBE و WMAP این وظیفه را بر عهده داشتند.

تعداد صفحات

97

شابک

978-622-378-323-4