کتاب تشخیص ‏هویت ‏افراد ‏در ‏صحنه ‏جرم ‏از ‏نظر ‏پلیس ‏علمی

کتاب تشخیص ‏هویت ‏افراد ‏در ‏صحنه ‏جرم ‏از ‏نظر ‏پلیس ‏علمی

179,200 تومان

تعداد صفحات

128

شابک

978-622-378-252-7

نویسنده:

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 11
فصـل اول 21
تشخيص هويت 21
پليس علمي 21
صحنه جرم 22
تاریخچه تشخیص هویت 23
تاریخچه پلیس علمی 24
تشخیص هویت در صحنه جرم 26
قلمرو تشخیص هویت 26
شاخص های تشخیص هویت 27
فصـل دوم 29
روش های تشخیص هویت 29
روش های قدیمی 29
شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی از اعضاءبدن 29
داغ کردن یا علامت گذاری مجرمین با فلز گداخته 29
دفیله 30
پوشاندن لباس تا اخر عمر 31
خالکوبی 31
تن پیمایی جنایی 33
معرفی تن پیمایی جنایی بریتون 33
اصول تن پیمایی جنایی بریتون 34
ایرادات تن پیمایی جنایی بریتون 35
روش های نوین تشخیص هویت 35
انگشت نگاری 35
تاریخچه انگشت نگاری 36
تاریخچه انگشت نگاری علمی 36
تاریخچه انگشت نگاری در ایران 38
سابقه انگشت نگاری درادیان مختلف 38
اهمیت علم انگشت نگاری 40
زيست شناسي خطوط برجستگی انگشتان 40
اصول انگشت نگاری 41
انواع انگشت نگاری 42
انگشت نگاری آشکار قضایی 42
انگشت نگاری جنایی یا پنهانی 43
معایب و محدودیت های علم انگشت نگاری از دیدگاه پلیس علمی 44
معایب ومحدودیت های انگشت نگاری قضایی، اشکار 44
معایب و محدودیت های علم انگشت نگاری جنایی، پنهان 45
اعتبار آثار انگشتان به عنوان ادله مادی و نحوه تفسیر ان از دیدگاه پلیس علمی 46
بررسی نقوش علم انگشت نگاری در کشف پروندهای جنایی 47
پذیرش قضایی آثار انگشت به عنوان دلیل و مدرک جرم 48
فصـل سوم 53
دي ان اي 53
معرفی علم دي ان اي 53
تاریخچه استفاده از روش بررسي دي ان اي 54
تاریخچه علم دي ان اي در اعصارگذشته 54
تاریخچه دي ان اي در ایران 55
کاربرد دي ان اي درکشف جرایم و تشخیص هویت اشخاص 56
محاسن و مزایای ازمایش هاي دي ان اي 58
معایب و محدودیت های ازمایش هاي دي ان اي 58
کشف رابطه مظنون و قربانی با استفاده از مدارک حاوی دي ان اي در صحنه جرم 59
لزوم بکار گیری افراد اموزش دیده در زمینه بررسی و جمع آوری صحیح مدارک حاوی دي ان اي موجود در صحنه جرم 60
ابزار و تجهیزات لازم جهت کشف مدارک حاوی دي ان اي موجود در صحنه جرم 61
راهکارهای ویژه جهت جمع اوری مدارک دي ان اي موجود در صحنه جرم 62
مهمترین مدارک حاوی دي ان اي موجود در صحنه جرم 63
خون ولکه خون 63
معرفی خون 63
تاریخچه لکه خون در اثبات جرم 63
انواع لکه خون 64
رنگ لکه خون 64
شکل لکه خون 64
انالیز لکه خون 65
الگو لکه خون در صحنه های جرم 66
روش صحیح جمع اوری مدارک حاوی خون در صحنه جرم 68
جمع اوری مدرک بیولوژیکی خون 68
مو 70
بزاق 71
منی 72
پوست و گوشت 74
مدارک دیگرحاوی دي ان اي که ممکن است در صحنه جرم کشف شود 74
عرق وترشحات چرکی 74
استخوان ودندان 75
فصـل چهارم 77
عکاسی جنایی 77
عکس های کلی از صحنه جرم 79
عکسبرداری نامناسب از اثر به جامانده در صحنه جرم 80
موضوعات لازم به عكاسي 81
مزایا ومعایب عکس های صحنه جنایی 82
ایرادات عکاسی جهت تشخیص هویت اشخاص در صحنه جرم 82
قابل قبول بودن عکس ها در دادگاه به عنوان مدرک 83
نقش عکاسی در بازسازی صحنه جرم 83
ضرورت بازسازی صحنه جرم 84
فواید عکاسی در تهیه کروکی از صحنه جرم 84
عکاسی از اثر انگشت در صحنه ی جرم 84
عکاسی از رد کفش و تایر 86
عکاسی از لکه خون در صحنه ی جرم 89
مستند سازی کامل صحنه ی جرم 90
عکاسی لکه ی خون بر روی سطوح مشکل ساز 92
فلاش الکترونیکی وشواهد لکه خون 92
شیشه و خون 93
ناپدید شدن لکه ی خون 94
عکاسی لکه های خون در سطح رنگی 95
فصـل پنجم 97
چهره نگاری 97
سابقه و تاریخچه چهره نگاری در اعصار گذشته 98
روش طرح مک دونالد و راجرز 100
روش مونتاژ 100
روش کاریکاتوری 101
روش پلیس سانفرانسیسکو 101
روش عکاسی وچهره نگاري به وسیله رایانه 101
سابقه وتاریخچه چهره نگاری جنایی در ایران 102
جعبه چهره نگاری 103
کیف چهره نگاری 105
سیستم رایانه ای چهره نگاری 106
اصول چهره نگاری جنایی 107
توصیف کننده 107
تقسیم بندی اشخاص توصیف کننده 108
دستگاه چهره نگاری 110
سیستم های جانبی و مکمل چهره نگاری 111
بانک اطلاعات تصاویر همراه با تشخیص چهره 111
سیستم اتو ماتیک تشخیص چهره 112
بهره برداری از نتیجه چهره نگاری 113
مطابقت با البوم عکس و یا تصاویر تصاویر رایانه ای سابقه داران 114
نشان دادن تصویر به پرسنل قدیمی باتجربه 114
نشان دادن تصویر به افراد با سابقه 115
نشان دادن تصویر به عموم مردم از طریق رسانه ها 116
نتيجه گيري 117
منـابع و مآخـذ 121
منابع فارسی 121
منابع غیر فارسی 127

 

 

 

 

 

 

 

مدارك تاريخي نشان مي¬دهد جامعه انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديده مجرمانه درگير بوده و در جهت حفظ منافع فردي و گروهي در برابر تهديد كنندگان مصالح و متجاوزان به نظم و امنيت جامعه واكنش هاي متنوعي را ابراز داشته است. آثار و كتيبه هاي به جامانده از پيشينيان بيانگر قوانين و مقررات متعددي است كه متضمن تاكيد بر حفظ عرف، ارزش ها و امنيت حاكم برجامعه و عكس العمل هاي پيش بيني شده عليه بزهكار است. كتيبه اسپانيايي موجود درشهر ولانس متعلق به دوره پيش از تاريخ كه صحنه اجراي مجازات اعدام را نشان مي دهد موءيد اين نظر است.
در جوامع بدوي معيار تميز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز، عرف حاكم بر گروهها و قبايل بود كه به تدريج اين ضوابط به صورت قواعد و مقررات ديني درامد اين مقررات و بسياري از اداب و رسوم اجتماعي درنصوص معيني شكل قانوني به خودگرفت. در طول تاريخ پديده جرم تحولات مهمي را در ارتباط با مجازات و شيوه محاكمه و رسيدگي پيموده است: از شدت مجازات ها به تدريج به ويژه در يكي دو قرن اخير كاسته شده ومفهوم انتقام و سزادهي جاي خود را به ضرورت بازپروري وبازسازگاري مجرمان داده است. ادله اثبات دعوي كيفري كه يكي از مهمترين موضوعات دادرسي هاي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. اقرار، سوگند و شهادت در اثبات جرايم نقش مهم و انكار ناپذيري را در دوره دلايل قانوني ايفا كرده است. در اين دوره دلايل بر قاضي تحميل ميشد وچاره اي جز صدورحكم برمبناي دلايل ارائه شده نداشت. اوردلي يا داوري يزداني شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرايم بودندكه در صورت نبود اقرار، شهادت و سوگند جايگزين مناسبي محسوب مي شدند.
ادله اثبات دعوي مخصوصا در مواردي كه با اجبار، شكنجه و تهديد اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست داده ودر نهايت جاي خود را به دوره اقناع وجداني قاضي كه گاهي علم قاضي نيز تعبير مي شودداد. در اين زمان بود كه علم جديدي به نام جرم يابي بر شاخه هاي علوم جنايي افزوده شد و با پيشرفت علوم تجربي امكانات علمي و موثرتري در جهت كشف و اثبات جرم پديد آمد.

امروزه پليس علمي يكي از شاخه هاي علوم جنايي است و به عنوان رشته علمي ميان رشته اي از تمامي رشته هاي علوم تجربي روز مثل فيزيك، شيمي، خاكشناسي، گياه شناسي، علوم ازمايشگاهي و….. در جهت كشف و اثبات علمي جرايم و تشخيص هويت اشخاص بهره مي گيرد. نهادپليس كه به عنوان ضابط دادگستري نيز ناميده مي شود عبارت از ماموراني است كه در كشف جرم و تحقيقات مقدماتي جرم و حفظ آثار و دلايل ان، همچنين جلوگيري از فرار و اخفاي متهم به موجب قوانين ومقررات اقدام مي نمايد. از وظایف دیگر پلیس باید به حفظ و بررسی صحنه جرم که عامل اصلی در رسیدگی به پرونده های جنایی است و از اساسی ترین اقدامات و وظایف اجتناب ناپذیر در عرصه رسیدگی به پرونده های مربوط به جرم وجنایت است اشاره کرد که اگر توسط کارشناسان اموزش دیده با تجربه و بهره گیری از روش های علمی بررسی صحنه جرم و بکارگیری تجهیزات پیشرفته همراه باشد به کشف واقعیت کمک بسزایی می کند و مدارک مستند و معتبری را در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قرار می دهد. بررسی صحنه جرم بازسازی و ارزیابی محل کشف شواهد و قرائن و مدارک و اسناد مربوط یکی از مسئولیت های خطیر دستگاههای قضائی و حقوقی، پلیس و کاراگاهان ذیربط پزشکی قانونی، کارشناسان و صاحب نظران مسائل جنائی و کیفری و دستگاههاي قضايي برای رسیدگی وکشف جرائم، بررسی علل و عوامل جنایت جنایتکاران و ریشه یابی حوادث مربوط است. بنابراین در قرون اخیر به ویژه از ابتدای قرن بیستم توجه سیستم قضایی و پلیس بیش از ان که به دلایل قدیمی و غیر علمی باشد به کشف علمی جرایم معطوف شده است. تطبیق آثار انگشت، ازمایشهای تشخیص هویت ژنتیکی (تجزیه و تحلیل لکه های خون، پوست و مو)، تجهيزات علم جدید چهره نگاری، فنون تخصصی علم عکاسی جنایی و… ادله جدیدی است که در کشف علمی جرایم برای اثبات جرم به کار می رود. بنابراین از نتایج به کارگیری روش های علمی در جمع اوری چنین مدارکی ان است که متهمان از کتمان حقایق چشم پوشی کرده و هنگامی که با دلایل علمی مواجه می شوند از بیان حقایق طفره نرفته و سريع تر به جرم ارتکابی خود اقرار می نمایند. نکته حائز اهمیت ان است که هرچقدر دستگاه پلیس و به طور کلی ماموران کشف جرم به اخرین دستاوردهای علوم نوین در جهت کشف علمی جرایم اگاهی پیدا کنند کار قاضی (علم قاضی و اقناع وجدانی) و تصمیم گیری او درباره متهم اسان تر خواهد بود و قاضی با وجدانی اسوده مبادرت به صدور رای خواهد کرد و هرچقدر در جمع اوری این ادله سستی و سهل انگاری صورت پذیرد به همان اندازه قاضی را در صدور رای مردد خواهد ساخت. بنابراین کشف علمی جرایم در تسریع رسیدگی موثر خواهد بود. این حوزه از علوم مکمل رسیدگی های کیفری محسوب شده و از اين طريق می توان به حقيقت جرایم پیچیده پي برد. کشف علمی جرایم را باید از علوم مرتبط با جرم و بزهکاری دانست که دستگاه قضایی را درکشف جرم و احقاق حق وتامین ان یاری می کند.

تشخيص هويت
تعریف اصطلاحی که در علوم جامعه شناختی برای هویت در نظر گرفته شده است ان را مجموعه ای از ویژگی ها، شناسه ها و الگوهای رفتاری اکتسابی می داند که قوم وملت و تمدنی را از سایر اقوام، ملل و تمدن ها متمایز می سازد. در تعريف ديگري از هويت اينطور امده كه:هویت مجموعه صفات و مشخصاتي است كه موجب تشخيص يك فرد از افراد ديگر و يا يك شي از اشياء ديگر مي شود. به بیان دیگر هویت شاخصی است که وسیله ی شناسای تمیز و تشخیص فرد، از دیگران است. از منظر حقوق کیفری هویت به این معناست که ثابت شود فردی که دربرابر دادگاه قرار گرفته همان است که ادعا شده در واقع تشخیص هویت از منظر حقوق کیفری به معنای ثبوت هویت است.
پليس علمي
پليس علمي به معنای جرم یابی است ودر معنای اصطلاحی رشته است مرکب و مختلط از دانش های مهم روز که درجستجوی حقیقت وچگونگی وقوع جرم به وسیله ی روش های کاملا علمی تجربی و اطمینان بخش است پليس علمي(كشف علمي جرايم) يكي از شاخه هاي علوم جنايي است و به عنوان رشته علمي ميان رشته اي از تمامي رشته هاي علوم تجربي روزاز قبيل: پزشكي، دندانپزشكي، دندانشناسي، سرلوژي، زيست شناسي، رياضي، فيزيك، شيمي، خاكشناسي، گياه شناسي، علوم ازمايشگاهي و….. درجهت كشف واثبات علمي جرايم و تشخيص هويت اشخاص بهره مي گيرد. به عبارت دیگر پلیس شامل ان دسته از ظابطان دادگستری است که در وظایف خود از اصول و فنون علمی استفاده می کنند. دلایل فیزیکی و خارجی جرم را به صورت کاملا علمی جمع اوری می کنند ودر ازمایشگاه های جنایی تجزیه و تحلیل کرده و ان را به مرجع یا مقام قضایی ارائه می دهند. به عبارت ديگر پليس علمی شامل همان دسته از ظابطان دادگستری است که در وظایف خود از اصول و فنون علمی استفاده می‌کنند. دلایل فیزیکی و خارجی جرم را به صورت کاملا علمی جمع اوری كرده وپس از تجزیه و تحلیل در ازمایشگاه های جنایی ان را به مرجع یا مقام قضایی ارائه می دهند. در کتاب علوم جنایی واژه پلیس چنین تعریف شده:پلیس عبارت است ازیک سازمان دولتی که ماموریتش، جلوگیری از تخطی قانون، حفظ جان و مال اشخاص و تامین نظم عمومی است. در واقع پلیس یک سازمان دولتی یا محلی است که هم مسئول استقرار نظم و جلوگیری از وقوع جرم در جامعه است و هم مسئول کشف جرائم جمع اوری دلایل دستگیری متهمان و مجرمان و تسلیم انان به مقامات قضایی است.
در کتاب حقوق تحقیقات جنایی سه مفهوم را برای پلیس مرقوم نموده اند:الف-مجموعه مقرراتی که به وسیله مقامات عمومی وضع و بر افراد تحمیل می شود ب- وضع واجرای مقرراتی که هدفش تامین اسایش، امنیت وبهداشت عمومی است. ج-گروهی از کارکنان دولتی که مقررات مربوط به ارامش، امنیت وبهداشت عمومی كه به وسیله مقامات صلاحیتدار پلیس اتخاذ گردیده را به مورد اجرا می گذارد.
صحنه جرم
صحنه ی جرم محلی است که رفتار مجرمانه توسط مجرم در ان مکان اتفاق می افتد و ممکن است صحنه ی جرم یک مکان نباشد و علاوه بر مکان اصلی جرم صحنه ی مکملی نیز وجود داشته باشد. در هرحال هدف اصلی از کشف صحنه ی جرم و بررسی ان بدست اوردن دلایل مادی وفیزیکی یا شواهد عینی مربوط به جرم باشد که طبعا قابلیت ارائه و استناد داشته و قابل رد وانکار نباشد.
صحنه جرم براساس ملاك و معیارهای متفاوتی تقسیم بندی می شود. :صحنه ی جرم اصلی که به اولیه و ثانویه تقسیم می شود. صحنه ی اصلی مکانی است که جرم اصلی در ان اتفاق افتاده و درصحنه ثانویه جرم کامل شده است یا جرم جدیدی اتفاق افتاده است مانند:جرم قتل که در صحنه ی اصلی اتفاق می افتد و صحنه ی ثانویه که جسد به انجا منتقل شده و دفن می شود. صحنه ی جرم از لحاظ نوع جرم اتفاق افتاده نیز متفاوت است: صحنه ی جرم قتل، صحنه ی جرم سرقت.
تاریخچه تشخیص هویت
از اولین شیوهای شناسایی هویت مجرمان به واسطه ” قطع بودن برخی اعضاء” و به عبارتی ثبت سوابق بوده است. در این روش که قدیمی ترین روش است و در ان برخی از جرایم مجازات مشخص دارد. برای مثال: مجازات جرم تهمت: قطع زبان فرد یا مجازات جرم سرقت: قطع دست سارق بوده و قطع 4 انگشت دست برده ای که بدون رضایت صاحب خود خالکوبی کند.
از دیگر روش ها می توان به ” روش داغ کردن یا علامت گذاری مجرمین با فلز گداخته ” اشاره کرد. این مجازات وقتی رواج پیدا کرد که مجرم برای چندمين بار متوالي دست جرمی مشخص می زد برای مثال: سارقی که برای سومین بار مرتکب جرم سرقت می شد درحالی که دیگر دستی نداشت که به نشانه ی مجازات قطع شود پس لازم بود مجازات دیگری در نظر گرفته شود که ویژگی های لازم مانند ثبوت، مشخص بودن، ارعاب دیگران و ایجاد حس پشیمانی برای مجرم را داشته باشد. بعداز منسوخ شدن تدریجی دو روش اول، روشی به نام “روش دفیله ” رواج یافت. در این روش پليس درروز هاي خاصي از هفته زندانيان تازه وارد و متهمان ومظنونيني را كه هويت وسوابق پيشين انان مشخص نبود در محوطه زندان شهرجمع مي كردو انان را از مقابل ماموران كلانتري ها و زندانبانان قديم كه مدت قابل توجهي از عمرشان را در زندان سپري كرده و مجرمان زيادي را ديده بودند و مي شناختند، عبور مي داد تا حد امكان به كمك اين دو گروه ازميان اشخاص ياد شده، زندانيان فراري و اشخاص سابقه دارراشناسايي كند. همچنين روش “پوشاندن لباس زندان تا اخر عمر يا خالكوبي روي بدن “جهت تشخيص هويت افراد رواج يافت. اما ” تن پيمايي ” به عنوان اخرين شيوه از روش هاي سنتي است كه در مقايسه با روش هاي قبلي، علمي تر به شمار مي ايد. در اين روش شناسايي هويت مجرمان بر اساس توصيف و اندازه گيري هاي خاص بدن مجرم انجام مي شد.
تاریخچه پلیس علمی
واژه پلیس مشتق از کلمه یونانی از ریشه ی” پلی تیکا”، “پلی تیا” به معنای حکومت و مدیریت است. مامورين پليس، اشخاصی بودند که از میان شهروندان انتخاب می شدند تا برای دولت کار کنند و قوانین مربوط به خدمات عمومی را اجرا نمایند.
افلاطون و ارسطو، پلیس را به نهادی حاکمیتی که وظیفه ی حفظ منافع ملی ایجاد امنیت بر پایه ی اخلاقیات، همچنين وظیفه ی تامین غذا و رفاه مردم را برعهده دارد، تعریف کرده اند. پلیس درتعاریف حقوقدانان امریکایی چنین امده است که (( پلیس یک سازمان ایالتی و دولتی است که به منظور برقراری نظم و امنیت وجلوگیری از وقوع جرم همچنین کشف جرم و دستگیری مجرم و اجرای کیفر ایجاد شده است)). تعریفی که کشور ایتالیا از پلیس داده از تعریف امریکا نیز گسترده تر است چرا که ایتالیا علاوه بر پذیرفتن تعریف امریکا از پلیس وظیفه دیگری هم برعهده ان قرار داده است” پلیس وظیفه امداد رسانی در حوادث غیر مترقبه ( سیل، زلزله…. ) را دارد “. در فرهنگ لغت فرانسویان نیز کلمه پلیس از ریشه یونانی ” پولی تیا” به معنی ((سازمان سیاسی ))و ((هنر حکومت کردن)) و نیز کلمه ((پلیس )) به معنی ((شهر)) و ((جامعه)) گرفته شده است. حقوقدانان فرانسوی برای کلمه پلیس سه مفهوم ذکر کرده اند. مفهوم اول: پلیس عبارت است از مجموعه مقرراتی که به وسیله مقامات عمومی وضع و بر افراد تحمیل می شود. این مفهوم وسیع پلیس است که شامل کلیه رشته های حقوق می شود. مفهوم دوم پلیس که مفهومی محدود است شامل وضع اجرای مقرراتی است که هدفش تامین اسایش، امنیت و بهداشت عمومی است. مفهوم سوم همان چیزی است که در زبان جاری به پلیس گفته می شود ومراد از ان گروهی از کارکنان دولتی است که مقررات مربوط به ارامش وامنیت عمومی و بهداشت عمومی را که به وسیله مقامات صلاحیتدار پلیس اتخاذ شده است به مورداجرا می گذارند.
تا اخر قرن 19 شیوه ی کشف جرائم و دستگیری مجرمان در کشورهای مختلف چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهیه صورت مجلس در صورت امکان به دستگیری متهم یا مجرم اکتفا می نمودند. به تدریج پلیس کشور های مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرائم و دستگیری مجرمان به روش های علمی متوسل شدند. در نتیجه علم جدیدی با عنوان پلیس علمی به دیگر علوم افزوده شد. در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشته ای است از علوم جرم یابی وعلم مستقلی محسوب نمی شود بعضی دیگر پلیس را علم کشف بزه شناسایی و تعقیب مجرمان تعریف کرده اند. به هر حال بررسی پیرامون روش های ارتکاب جرم و وسایلی که به منظور ارتکاب ان بکاررفته و آثار و نشانه هایی که از ان بجا مانده موضوع مطالعات پلیس علمی است تشخیص جعل و اسناد مجعول تعیین نوع الت جرم و…. از جمله زمینه های تحقیقات پلیس علمی محسوب می شود.
مرحوم علی اکبر دهخدا در لغت نامه خود لفظ کلمه فرانسوی پلیس را به معنای ((پاسبان اداره شهربانی)) و گاهی به معنای ((اداره شهربانی)) استعمال نمود. پلیس در ایران قدیم شامل دو عنوان جدا و متمایز بود. شهربانی که وظیفه حفظ امنیت داخل شهر را برعهده داشت و ژاندارمری که حافظ امنیت روستاها جاده ها و مرز ها بود. بعد از انقلاب کمیته انقلاب اسلامی نیز به ان ها اضافه شد و بعد از مدتی هر سه با هم تلفیق شدند و نیروی انتظامی شکل گرفت. نیروی انتظامی ناجا اینگونه تعریف شد: “نیروی انتظامی سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کل کشور با هدف استقرار نظم و امنیت تامین اسایش عمومی وفردی نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران” امروزه درکشور ایران این وظایف بر عهده اداره اگاهی قرارداده شده است که اخیرا به پلیس اگاهی تغییر نام داده این وظایف برگرفته از بند 9 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و مقدر می دارد”که یکی از وظایف ماموریت های ناجا انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم است “. از این رو ماموران اگاهی در اداره تشخیص هویت در ثبت نگهداری و ارائه ان به مقامات قضایی نقش بسزایی دارند.

 

 

تعداد صفحات

128

شابک

978-622-378-252-7

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.