کتاب بررسی ‏احکام ‏و ‏حقوق ‏اسرای ‏جنگی ‏در ‏فقه ‏امامیه ‏و ‏قوانین ‏بین‏الملل

کتاب بررسی ‏احکام ‏و ‏حقوق ‏اسرای ‏جنگی ‏در ‏فقه ‏امامیه ‏و ‏قوانین ‏بین‏الملل

149,000 تومان

تعداد صفحات

103

شابک

978-622-378-219-0

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 10
فصـل اول 17
معنی لغوی اسیر 17
معنی اصطلاحی اسیر و اسیر جنگی 18
تاریخچه مختصری از چگونگی به وجود آمدن موضوعی به نام اسیران جنگی 22
اسیر جنگی از دیدگاه اسلام 23
اسیر جنگی در دوران باستان و قرون وسطی 24
اسیر جنگی در قرن جدید و دوران معاصر 25
فصـل دوم 27
حقوق اسیران جنگی در حقوق بین‏الملل 27
حقوق سلامت جسمانی اسیران جنگی 27
حق اسیران جنگی در رفتار انسانی با آنها و عدم شکنجه بدنی اسیران 27
حقوق اسیران جنگی در زمان انتقال 28
حقوق اسیران جنگی در ممنوعیت استفاده آنها در مناطق جنگی و حق دسترسی آنها به مناطق امن 29
حقوق اسیران جنگی در مورد کار کردن در زمان اسارت 29
حقوق سلامت روحی و روانی اسیران جنگی 30
حقوق اسیران جنگی در رعایت حرمت شخصی و داشتن رفتاری یکسان با تمامی آنها 30
حق اسیران جنگی در آوردن فشار روحی به آنها برای گرفتن اطلاعات 31
حق اسیران در رعایت احترام آنها به جهت درجه و سن و آزادی در انجام فرایض دینی 31
حقوق رفاهی اسیران جنگی 32
حق اسیران جنگی در رعایت جنبه‏های رفاهی آنها در هنگام بازداشت 32
حقوق اسیران جنگی در داشتن مسکن، تغذیه و لباس مناسب و تهیه مایحتاج روزانه 32
حق اسیران جنگی در داشتن بهداشت، امکانات درمانی و مراقبت‏های پزشکی رایگان 33
حق اسیران جنگی در داشتن مکان مناسب جهت انجام فعالیت‏های مذهبی، تربیتی، تفریحی، ورزشی 34
حق اسیران جنگی در فراهم داشتن تسهیلات لازم برای به مقصد رساندن مراسلات و تنظیم اسناد 35
حقوق جنبه های حمایتی و قضایی و انتظامی اسیران جنگی 35
حق اسیران جنگی در حمایت از آنها در مقابل مردم، در ابتدای اسارت و نگهداری از اموال خودشان 35
حق اسیران جنگی در داشتن سند هویتی 36
حق اسیران جنگی در ممنوعیت زندانی کردن و مجازات آنها به وسیله غذا 36
حق اسیران جنگی، در اختیار داشتن متن کامل و ترجمه شده «به زبان اسیر» این قرارداد 37
حقوق اسیران جنگی در امور مالی و داشتن وجه نقد 37
حقوق اسیران جنگی در رابطه با ارتباط با خارج 39
حق اسیران جنگی در داشتن نماینده و شکایت نسبت به کیفیت اسارت 40
حقوق اسیران جنگی در چگونگی تنبیهات انتظامی 41
حقوق اسیران جنگی در چگونگی تعقیبات قضایی 43
حقوق اسیران جنگی در چگونگی پایان اسارت «آزادی در پایان مخاصمات» 44
حقوق اسیران جنگی در زمان فوت 45
فصـل سوم 49
حقوق اسیران جنگی از دیدگاه فقه امامیه و احکام مربوط به آن 49
حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه 49
حق اسیر در حسن رفتار با او و احسان و نیکی کردن به او 49
حق اسیران در مساعدت مادی و معنوی به آنها 52
حق اسیران در رعایت کرامت انسانی نسبت به آنها 53
حق اسیر در اختیار داشتن امکانات رفاهی از جمله آب و غذا 55
حق اسیر در عدم تحقیر کردن و مضروب ساختن او 58
حق اسیران در رفتار عادلانه و منصفانه با آنان و حفظ مقام و شأن آنها 59
حق اسیر در عدم بیگاری کشیدن از او 61
احکام اسیران جنگی در فقه امامیه 62
احکام گرفتن اسیر 62
احکام اسلام آوردن اسیر 67
احکام کشتن اسیر و چگونگی و کیفیت آن 70
احکام آزاد کردن اسیر 74
احکام زنان و کودکان اسیر «سبایا» 78
احکام اسیر فراری و کیفیت کشتن اسیر 79
نتیجه‏گیری 81
پیوستها 89
منـابع و مآخـذ 95
منابع 95

 

 

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین‏الملل
تقسیم بندی حقوق اسیران جنگی در حقوق بین‏الملل
در حقوق بین‏الملل تنها کنوانسیون مرجع که جامع حقوق اسیران جنگی باشد و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را تصویب کرده و به عضویت آن درآمده باشند کنوانسیون سوم ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن می‏باشد که سعی شده در این تحقیق این حقوق مشخص شده برای اسیران جنگی را به چهار بخش کلی و هر بخش را به بندهایی جزیی تقسیم و از این طریق به تک تک حقوق اسیران جنگی که در عرصه بین‏الملل آمده است به گونه‏ای نو و دسته‏بندی شده بپردازیم.
حقوق سلامت جسمانی اسیران جنگی
حق اسیران جنگی در رفتار انسانی با آنها و عدم شکنجه بدنی اسیران
هر عمل یا غفلت غیرموجه از طرف دولت بازداشت‏کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامتی او را به شدت به خطر بیندازد ممنوع است.
هیچ اسیر را نمی‏توان مورد جرح جسمی یا آزمایشات طبی یا علمی و از این قبیل موارد که مجوز آن معالجه طبی اسیر نبوده و به نفع وی نمی‌باشد قرار داد، همچنین هر گونه اقدامات قصاص گونه علیه اسیران جنگی ممنوع می‏باشد.
استفاده از اسلحه علیه اسیرانی که در حال فرار هستند فقط در زمانی مجاز است که اخطار قبلی داده شده آن هم به عنوان آخرین راه حل برای جلوگیری از فرار.
شکنجه بدنی و یا روحی و یا هر گونه فشاری بر اسیران جنگی جهت گرفتن اطلاعات از هر قبیل و راه و روشی ممنوع می‏باشد، همچنین بازجویی از اسیران جنگی باید به زبانی که می‏فهمند به عمل آید.
حقوق اسیران جنگی در زمان انتقال
اسیران جنگی باید در کوتاه‏ترین زمان ممکن پس از اسارت در مرحله اول به بازداشتگاهی که نسبتاً از منطقه جنگی دور باشد انتقال یافته تا از خطر دور باشند فقط اسیرانی را می‏توان در یک منطقه خطرناک نگهداشت که به علت جراحت یا بیماری انتقال آنها به جای دیگر خطرناک‏تر از اقامت در محل باشد.
انتقال اسیران جنگی باید همیشه همراه با انسانیت و در شرایطی همانند شرایط نقل و انتقال قوای دولتی کشور بازداشت‏کننده باشد. دولت بازداشت‏کننده باید برای اسیران در هنگام تخلیه، آب شرب، غذا به مقدار کافی و همچنین لباس و امکانات پزشکی فراهم آورد. دولت بازداشت‏کننده باید تمامی احتیاط‌های لازم را جهت امنیت جانی اسیران هنگام انتقال را به عمل بیاورد.
در هنگام انتقال اگر نیاز به عبور از بازداشتگاه موقت باشد حتی‏الامکان این زمان باید کوتاه‏ترین زمان ممکن باشد.
اسیر باید رسماً از حرکت خود و همچنین نشانی جدید خود مطلع شود و خانواده خود را نیز از این موضوع مطلع سازد.
حقوق اسیران جنگی در ممنوعیت استفاده آنها در مناطق جنگی و حق دسترسی آنها به مناطق امن
هیچ اسیری را نمی‏توان در نواحی که در معرض آتش منطقه جنگی هست فرستاد و یا در آنجا بازداشت کرد. همچنین نمی‏توان به وسیله وجود آنها «اسیران جنگی» بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.
یعنی نمی‏توان از اسیران به عنوان سپر انسانی در جنگ استفاده کرد تا مانع حمله و یا بمباران از طرف نیروی مقابل شوند و از این طریق نیروهای خود را در امان نگه دارند.
اسیران جنگی به همان میزان که اهالی کشور بازداشت‏کننده دسترسی به مناطق امن در هنگام بمباران هوایی را دارند را باید داشته باشند و همچنین هر گونه اقدام حفاظتی دیگری که برای اهالی به عمل می‌آید درباره اسیران جنگی نیز باید به عمل بیاید.
محل بازداشتگاه ها باید با علامت P.O یا P.W به گونه‏ای مشخص شود که از آسمان کاملاً مشخص باشد. تا از بمباران های هوایی در امان بمانند زیرا این علامت مشخص می‏کند که در این مناطق اسیران جنگی نگهداری می‏شوند.
حقوق اسیران جنگی در مورد کار کردن در زمان اسارت
کشور بازداشت‏کننده به لحاظ این که اسیران را از جهت جسمانی و روحی در حالت سلامت نگه دارد با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آنها را می‏تواند به کار بگیرد.
اسیران جدای از کارهای مربوط به اداره و تنظیم و نگهداری بازداشتگاه خودشان نباید به کار دیگری وادار شوند جز کارهای مشروحه ذیل:
الف: کشاورزی
ب: صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه‏ای به استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهایی که فایده عامه دارند و ساختمان و ابنیه که جنبه نظامی دارند و یا برای مقاصد نظامی ساخته شوند.
ج: حمل و نقل و بارگیری که جنبه نظامی نداشته باشد.
د: فعالیت‏های بازرگانی یا هنری
هـ: خدمات خانگی و خدمات عمومی که جنبه و مقاصد نظامی ندارد.
اسیران در صورت تخلف کشور بازداشت‏کننده از موارد بالا حق شکایت طبق ماده 78 خواهند داشت.
اسیران باید از شرایط کار مناسب و همچنین از جهت غذا و منزل و پوشاک و لوازم کار بهره‏مند باشند و همچنین باید وضع آب و هوا نیز در کار اسیران مراعات شود.
عدم به کارگیری در کارهایی که برای یک فرد در نیروهای مسلح دولت بازداشت‏کننده تحقیرآمیز است.
مدت کار اسیر نباید بیشتر از مدت کار کارگران دولت بازداشت‏کننده باشد. در وسط کار روزانه حداقل 1 ساعت استراحت اجباری داده شود و هر هفته 24 ساعت متوالی تعطیلی داده شود. تعطیلی باید روز یکشنبه یا هر روز دیگری که در کشور اسیر تعطیل است باشد. هر اسیری که یک سال کار کند 8 روز متوالی مرخصی خواهد داشت که حقوق او در این مدت پرداخت خواهد شد.
اسیرانی که در زمان کار دچار سانحه شوند و یا بیمار شوند باید تحت معالجه لازم قرار گیرند.
ماهی یک بار توانایی اسیر جنگی جهت انجام کار توسط معاینات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر قادر به انجام آن کار خاص نیست به آن کار گمارده نشود.
حقوق سلامت روحی و روانی اسیران جنگی
حقوق اسیران جنگی در رعایت حرمت شخصی و داشتن رفتاری یکسان با تمامی آنها
با زنان اسیر باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنها است رفتار شود به علاوه باید تمام حقوقی که برای مردان اسیر در نظر گرفته می‏شود برای زنان اسیر نیز در نظر گرفته شود.
اسیران جنگی استعداد کشور خویش را به نحوی که در هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‏کنند و دولت بازداشت‏کننده نباید آن را محدود کند مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند. یعنی هر درجه و مقام و جایگاهی را که زمان قبل از اسارت در کشور خود داشته‌اند در زمان اسارت هم در بین هم‌ رزمان خود حفظ کنند.
با اسیران جنگی جدای از درجه، جنسیتی که دارند، استعداد حرفه ای که دارند عموماً به یک نحو برخورد شود و هیچ گونه تفاوتی از جهت نژاد، ملیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر تفاوت دیگری را بین آنها قایل نشود که دلیل ترجیح یک اسیر به دیگری شود.
حق اسیران جنگی در آوردن فشار روحی به آنها برای گرفتن اطلاعات
اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری می‏کنند نباید مورد تهدید و دشنام قرار گیرند و یا در معرض ناراحتی و یا سلب امتیاز و مزایا از هر قبیل قرار گیرند.
اسیرانی که از جهت جسمی و یا فکری قادر به ابراز هویت خود نیستند به اداره بهداری تسلیم تا آنها به هر وسیله ممکن با رعایت قید و شرط ذکر شده و کرامت انسانی هویت آنها را به دست آورند یعنی حق آوردن هیچ گونه فشار روحی را به اسیر ندارند.
حق اسیران در رعایت احترام آنها به جهت درجه و سن و آزادی در انجام فرایض دینی
با افسران و هم‏ردیفان آنان که اسیر جنگی شوند باید با احتراماتی که مربوط به درجه و سن آنها است رفتار شود. همچنین جهت خدمت به افسران اسیر از سربازان هم زبان با رعایت درجه افسران و هم‏ردیفان استفاده شود.
همچنین با باقی اسیران جنگی هم که افسر درجه‏دار و هم‏ردیفان آنها نباشد هم با احترامات مربوط به درجه و سن آنها باید رفتار گردد.
اسیران جنگی در اجرای برنامه های مذهبی خود و حضور در مراسمات مذهبی خود آزادی کامل دارند به شرط آن که از مقررات انتظامی جاری و وضع شده توسط کشور بازداشت‏کننده در این زمینه اطاعت نمایند.
حقوق رفاهی اسیران جنگی
حق اسیران جنگی در رعایت جنبه‏های رفاهی آنها در هنگام بازداشت
اسیران جنگی را به جز بر روی زمین محکم که دارای کلیه شرایط بهداشتی و سلامتی باشد
نمی‏توان بازداشت کرد جز مواردی که به نفع اسیر باشد نمی‏شود در توقف‏گاه‏های نظامی بازداشت نمود.
اسیر را نباید در نواحی غیرسالم و یا نواحی‏ای که آب و هوای آن برای او مضر است بازداشت نمود. اگر چنین باشد باید موجبات انتقال به نواحی سالم و خوش آب و هوایی که برای اسیر ضرری ندارد فراهم شود.
دولت بازداشت‏کننده باید اسیران را با توجه به ملیت و زبان و عادات آنها در بازداشتگاه‏ها تقسیم نماید و اسیران را نباید از نیروهایی که هنگام اسارت با هم بودند و در آن خدمت می‏کردند جدا کنند مگر با رضایت خودشان.
حقوق اسیران جنگی در داشتن مسکن، تغذیه و لباس مناسب و تهیه مایحتاج روزانه
مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشت‏کننده باشد که در همان ناحیه اقامت دارند. در وضع مسکن اسیران باید اخلاق و عادات آنها مورد توجه قرار گیرد. وضع مسکن آنها نباید مضر به سلامتی آنها باشد. همچنین مقررات فوق در مورد خوابگاه‏های اسیران جنگی از جهت مساحت کلی و حداقل حجم هوا و از حیث اسباب و لوازم خواب از جمله لباس مخصوص کاملاً باید مورد اجرا قرار گیرد.
محل‏های شخصی و عمومی اسیران نباید مرطوب باشد باید گرم و از جهت روشنایی نور کافی داشته باشد؛ و همه‏گونه احتیاط از جهت خطر آتش‏سوزی شده باشد.
در بازداشتگاه‌هایی که مرد و زن با هم بازداشت هستند باید محل خواب زنان و مردان از هم جدا باشد.
جیره غذایی اسیران باید از جهت کمی و کیفی تنوع کافی داشته باشد به گونه‏ای که اسیران را در حالت سلامت کامل نگه دارد و از کم شدن وزن آنها و کم غذایی جلوگیری کند و رژیم غذایی عادی اسیران رعایت شود. باید برای اسیرانی که کار می‏کنند جیره غذایی اضافی لازم مهیا گردد. آب کافی و لازم برای اسیران مهیا باشد.
همچنین استعمال دخانیات هم باید برای اسیران آزاد باشد. اسیران باید در تهیه غذای خود شرکت داده شوند همچنین محل های مناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیش‏بینی شود.
برای اداره امور غذایی عادی اسیران و افسران به دست خودشان از طرف کشور بازداشت‏کننده باید همه گونه مساعدت به عمل آید.
تهیه انواع لباس‏ها و کفش‏ها با توجه به آب و هوای محل به مقدار کافی برای اسیران جنگی توسط کشور بازداشت‏کننده، استفاده از اونیفورم‏های نیروهای دشمن که به غنیمت در می‏آیند اگر با آب و هوای محل مناسب باشد برای اسیران اشکالی ندارد. تعویض و تعمیر این لباس‏ها باید به صورت منظم توسط کشور بازداشت‏کننده صورت گیرد. همچنین تهیه لباس با توجه به نوع کاری که اسیران انجام می‏دهند باید توسط کشور بازداشت‏کننده انجام گیرد.
در کلیه بازداشتگاه‏ها باید فروشگاه‏هایی دایر گردد که اسیران خواربار، اشیاء عادی، صابون و دخانیات مورد نیاز خود را از آنجا تهیه نمایند. قیمت آن اجناس در هر صورت نباید از قیمت همان جنس در آن منطقه بالاتر باشد. سود فروشگاهی به نفع اسیران خواهد بود و معتمد بازداشتگاه حق شرکت در اداره امور فروشگاه و سرمایه آن را دارد.
حق اسیران جنگی در داشتن بهداشت، امکانات درمانی و مراقبت‏های پزشکی رایگان
دولت بازداشت‏کننده موظف است تمامی اقدامات بهداشتی لازم را جهت تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاه‏ها و جلوگیری از بیماری‏های واگیردار را به عمل آورده تأسیسات بهداشتی باید شبانه روز در حال نظافت دایمی نگه داشته شود و در اختیار اسیران جنگی باشد.
علاوه بر حمام‏ها و دوش‏ها باید آب و صابون به مقدار کافی برای نظافت بدنی روزانه و شستشوی لباس‏های زیر فراهم باشد. برای این منظور باید تأسیسات، تسهیلات و وقت لازم باید در اختیار اسیران جنگی قرار گیرد.
دولت بازداشت‏کننده ممکن است تمامی معالجات طبی را که اسیران جنگی تا هر مرحله ای نیاز دارند به صورت رایگان انجام دهد.
هر بازداشتگاه باید یک درمانگاه مناسب داشته باشد برای کسانی که وضع جسمانی آنها معالجه خاصی می‏خواهد مانند عمل جراحی و یا بستری شدن در بیمارستان باید امکانات لازم فراهم شود برای معلولین دایمی و خصوصاً نابینایان و تعلیم آنها تسهیلات لازم فراهم شود.
اسیران جنگی ترجیحاً باید توسط کارکنان بهداری دولت خود و با هم میهن خود معالجه شوند. اسیران جنگی را نمی‏توان از مراجعه به مقامات بهداری جهت معاینه ممنوع کرد. مقامات بازداشت‏کننده باید به اسیری که مورد معاینه قرار می‏گیرد در صورت تقاضای اسیر گواهی رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم نماید.
تمامی هزینه‏های درمانی شامل کلیه لوازم لازم جهت حفظ سلامت اسیر جنگی از جمله اعضا مصنوعی مانند دندان و غیره و عینک بر عهده کشور بازداشت‏کننده می‏باشد.
حداقل باید ماهی یک بار بازرسی کاملی از اسیران جنگی به عمل آید. این بازرسی‏ها شامل بررسی وزن هر اسیر، رسیدگی به وضع عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماری‏های واگیردار از جمله سل و مالاریا خواهد بود.
حق اسیران جنگی در داشتن مکان مناسب جهت انجام فعالیت‏های مذهبی، تربیتی، تفریحی، ورزشی
برای اسیران جنگی باید اماکن مناسب جهت انجام مراسم‏های مذهبی اختصاص داده شود.
اسیر جنگی باید به روحانی دینی نظامی و یا روحانی که اسیر شده و هم آیین او می‏باشند دسترسی داشته باشد در غیر این صورت دولت بازداشت‏کننده موظف است یک روحانی دینی هم مذهب اسیر و یا مشابه آن و در صورت عدم وجود هر دو یک غیر روحانی صلاحیت‏دار بر حسب تقاضای اسیران به منظور انجام فرایض دینی معین نماید. این انتصاب باید به موافقت عامه اسیران ذینفع رسیده شود.
دولت بازداشت‏کننده با توجه به تمایلات شخصی هر اسیر و محترم شمردن آن، فعالیت‏های فکری، تربیتی، تفریحی و ورزشی اسیران را تشویق و اماکنی مناسب و ادوات لازم در این خصوص را در اختیار اسیران جنگی قرار بدهد.
تمام اسیران باید بتوانند به ورزش‏های بدنی اشتغال ورزند و از هوای آزاد استفاده کنند باید فضاهای کافی برای این منظور اختصاص داده شود.
حق اسیران جنگی در فراهم داشتن تسهیلات لازم برای به مقصد رساندن مراسلات و تنظیم اسناد
دولت بازداشت‏کننده همه گونه تسهیلات را فراهم خواهد آورد که اوراق و اسناد وارد برای اسیران جنگی و یا صادره از آنها خصوصاً وکالت‏نامه و وصیت‏نامه توسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران به مقصد برسد.
دولت بازداشت‏کننده باید تسهیلات لازم جهت تنظیم اسناد برای اسیران جنگی را فراهم آورد و به آنها اجازه خواهند داد با یک نفر حقوقدان مشورت نمایند و اقدام لازم جهت به گواهی رسیدن صحت امضای اسیران را به عمل خواهند آورد.
حقوق جنبه های حمایتی و قضایی و انتظامی اسیران جنگی
حق اسیران جنگی در حمایت از آنها در مقابل مردم، در ابتدای اسارت و نگهداری از اموال خودشان
از اسیران جنگی باید در هر زمان خصوصاً در مقابل هر گونه عمل خشونت‏آمیز یا تهدید و همچنین در مقابل دشنام و ناسزاگویی و کنجکاوی مردم توسط دولت بازداشت‏کننده مورد حمایت قرار گیرند.
اسیر جنگی در زمان تحقیق مکلف نیست جز نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد و شماره خود، موضوع دیگری را بیان نماید.
همچنین کشور بازداشت‏کننده ممکن است به هر اسیر یک کارت هویتی بدهد و حق گرفتن آن کارت را از اسیر ندارد.
کلیه اشیاء و لوازم شخصی اسیر «به استثناء اسلحه، اسب، تجهیزات نظامی و اسناد نظامی» در تصرف اسیر باقی خواهد ماند همچنین کلاه‏خودهای فلزی و ماسک‏های ضد گاز و کلیه اشیاء دیگری که به منظور حفاظت شخصی به آنها داده شده همچنین لباس ها و غذاهایی که به آنها داده شده اگرچه آن اشیاء و لوازم جزء تجهیزات نظامی رسمی آنها باشد.
علایم درجه ملیت و نشان‏ها و اشیایی که به خصوص ارزش شخصی دارند و همچنین جنبه احساسی را دارند نباید از اسیران گرفته شود.
حق اسیران جنگی در داشتن سند هویتی
کشور بازداشت‏کننده مکلف است به هر اسیر یک کارت هویتی که شامل نام، نام خانوادگی، درجه و شماره یا مشخصاتی نظیر آن و تاریخ تولد را بدهد. همچنین این کارت می‏تواند شامل امضاء و اثر انگشت اسیر هم باشد و دولت بازداشت‏کننده حق گرفتن این کارت را از اسیر جنگی ندارد و این کارت همیشه باید همراه اسیر باشد.
هیچ اسیری نباید بدون سند هویتی بماند.
حق اسیران جنگی در ممنوعیت زندانی کردن و مجازات آنها به وسیله غذا
دولت بازداشت‏کننده نمی‏تواند اسیران را زندانی کند فقط می‏تواند او را بازداشت و مانع آن شود که از محدوده بازداشتگاه دورتر نرود و اگر حصار دارد از حصار آن عبور ننماید. زیرا اسیر بودن و در بند بودن خود نوعی زندانی بودن است به همین دلیل لزومی ندارد که شخص اسیر را مجدداً در زمانی که اسیر است زندانی هم کرد.
هر گونه مجازات انتظامی دسته جمعی که با غذا صورت گیرد ممنوع می‏باشد.
حق اسیران جنگی، در اختیار داشتن متن کامل و ترجمه شده «به زبان اسیر» این قرارداد
هر بازداشتگاه باید متن کامل این قرارداد که به زبان اسیر جنگی ترجمه شده است را در مکانی مناسب که قابل دید برای همه اسیران باشد نصب کند. همچنین تمامی آیین‏نامه‏ها و اوامر و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل که مربوط به اداره امور اسیران جنگی می‏شود باید به زبانی که اسیران می‏فهمند به آنها ابلاغ گردد. همچنین تمامی احکام و اوامری که انفراداً به اسیران داده می‏شود هم باید به همین روش باشد.

تعداد صفحات

103

شابک

978-622-378-219-0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.