کتاب ازدواج مجدد و فرزندخوانده

کتاب ازدواج مجدد و فرزندخوانده

259,000 تومان

تعداد صفحات

185

شابک

978-622-378-006-6

نویسنده:

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 15
طلاق چیست؟ 15
ازدواج سفید چیست؟ 16
ازدواج مجدد چیست؟ 20
کلیاتی در مورد فرزندخوانده 21
فرزندخواندگی چیست؟ 21
والدخوانده چیست؟ 21
ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی 23
اصل تکهمسری در اسلام 25
ازدواج مجدد در قانون مدنی 26
تعدد زوجات در رویه‌ی قضایی 27
عدالت شرط تعدد زوجات 28
برخی قوانین کشورهای اسلامی 29
تعریف کودک از دیدگاه حقوقی 34
انواع فرزندخوانده 34
فرزند قانونی 34
نگاهداری و تربیت اطفال 35
ولایت قهری پدر و جد پدری 35
الزام به انفاق 35
فرزند مصنوعی 35
فرزند رضاعی 36
فرزند طبیعی 36
فرزندخواندگی كامل 37
فرزندخواندگی ناقص 37
انواع خانواده 37
انواع خانواده از نظر ساخت و روابط درون افراد 38
انواع خانواده از دیدگاه روانشناسی 39
خانواده‌ی ترکیبی چیست؟ 43
انواع طلاق 43
فصـل دوم 45
نحوه‌ی گفتگو درباره‌ی فقدان والدین با فرزندخوانده‌ها 45
ازدواج مجدد و طلاق را چگونه برای کودکانمان توضیح دهیم؟ 48
مردان پس از طلاق 49
زنان بعد از طلاق 49
با کودکانی که والدینشان را از دست داده‌اند چگونه برخورد کنیم؟ 56
پرسش‌های دردناکی که نباید از کودکان فرزندخوانده پرسیده شود 60
به والدین اصلی کودک احترام بگذارید 63
سرنوشت کودکان حاصل از ازدواج سفید 64
آسیبهای روحی کودکان حاصل از ازدواج سفید 67
موقعیت اجتماعی کودکان حاصل از ازدواج سفید 68
مشکلات ازدواج کودکان حاصل از ازدواج سفید 68
تعهدناپذیری و عدم به اشتراک گذاشتن دارایی، علت ازدواج سفید 70
ازدواج مجدد بعد از فوت همسر 71
گذراندن مراحل سوگ همسر قبل از ازدواج مجدد 71
شیوع ازدواج مجدد 73
علت آسیبپذیر بودن ازدواج مجدد 74
فصـل سوم 75
انتظارات معقولی داشته باشید 75
دیدگاه فرزندخوانده را درک کنید 78
روش شماره‌ی یک: تحلیل احساس دیگران 81
روش شماره‌ی دو: درک حالات صورت 85
روش شماره‌ی سه: خواندن احساسات با روش‌های دیگر 87
مطالعه‌ی حرکت‌های بدن 88
به دنبال علامت «جنگ یا گریز» باشید 89
از طرف مقابل بپرسید چه احساسی دارد 89
موارد لازم به احتیاط 90
به رابطه‌ی همسرتان با فرزندانتان احترام بگذارید 91
فصـل چهارم 101
مدیریت فرزندخوانده در خانواده 101
چالش‌های ازدواج مجدد برای فرزندان 101
مدیریت فرزندان برای نامادری و ناپدری 104
تأثیر شگفت‌انگیز محبت بر کودکان 104
ترحم؛ اشتباه محض 105
سن مناسب کودکان برای ازدواج مجدد والدین 105
تغییرات را به آرامی انجام دهید 105
مراقب خانواده‌ی خود باشیم 106
چگونگی ارتباط بهتر پدرخوانده و مادرخوانده‌ها با فرزندان 106
آرام پیش بروید 107
موارد تأثیرگذار بر رابطه با فرزندخوانده 107
سن فرزندخوانده‌ها 108
مدت زمان شناخت فرزندخوانده 108
مدت زمان دوران آشنا شدن با پدر یا مادر کودک 109
رفتار درست شما به عنوان ناپدری یا نامادری با همسر سابق 109
مدت زمان وقت‌گذرانی فرزندان با شما 109
چطور پدرخوانده یا مادرخوانده‌ی خوبی باشیم 110
اولویت قرار دادن نیازها نه خواسته‌ها 110
اهمیت اصول و قوانین خانوادگی 110
ایجاد وقت‌گذرانی‌های جدید خانوادگی 111
مراقبت از خود به عنوان پدرخوانده یا مادرخوانده 111
احترام گذاشتن به والدین قبلی 112
استفاده نکردن از بچه‌ها به عنوان واسطه‌ی بین والدین 112
صحبت با همسرتان 112
اولین تجربه‌ی پدر یا مادر شدن به عنوان ناپدری یا نامادری 113
توصیه‌های کاربردی برای ارتباط بهتر مادرخوانده و پدرخوانده 113
نحوه‌ی برقراری ارتباط با فرزندخوانده و بچه‌ی ناتنی 113
چگونه با فرزند ناتنی رفتار کنیم؟ 114
اشتباهات والدین ناتنی در رفتار با فرزندخوانده 114
رفتار والدین با فرزندان ناتنی 116
راهکارهای اشتباه نکردن فرزندان در مورد ارتباط با والدین ناتنی 116
روش‌های صحیح رفتار با فرزند ناتنی 118
کلیدهای اصلی در برقراری و حفظ رابطه با فرزند ناتنی 120
موارد تأثیرگذار در رابطه‌ی شما با فرزند ناتنی‌تان 121
تربیت فرزند ناتنی 125
واقعیت‌هایی درباره‌ی روابط مادران و فرزندان ناتنی 125
كليدهاي موفقيت مادر ناتني 129
ويژگيهاي يك خانواده‌ی ناتني سالم 133
مسائل پیش روی زن و مرد در خانواده‌ی ناتنی 135
مسائل پیش روی فرزندان در خانواده‌ی ترکیبی 136
روش‌هایی برای تقویت رابطه با فرزندخوانده‌ها 136
رابطه‌ی بهتر با فرزندان همسر 136
بچه‌ها را اولویت اول قرار دهید 137
علاقه‌های مشترک با بچه‌ها را پیدا کنید 137
روی روابط فردی تمرکز کنید 138
برای بهبود رابطه با همسر سابق همسرتان تلاش کنید 138
با هم شام بخورید 139
اصول روانشناختی رفتار ناپدری یا نامادری با فرزند ناتنی 140
از برقراری ارتباط همسرتان با فرزندتان ناراحت نشوید 143
تربیت او را به عهده‌ی پدر یا مادر واقعیشان بگذارید 143
معایب فرزندخواندگی 149
آسیب‌های ازدواج سفید 152
معایب ازدواج سفید 153
اثرات زیانآور ازدواج سفید برای زنان 153
خطرات و پیامدهای منفی ازدواج سفید 154
پیامدهای فردی 154
پیامدهای خانوادگی 159
پیامدهای اجتماعی 162
دلایل گرایش جوانان به ازدواج سفید 164
آثار طلاق 166
آسیبهای طلاق بر فرزندان 169
چرایی اهمیت توجه به فرزندان طلاق 170
پیامدهای منفی طلاق بر فرزندان 170
بهترین ارتباط با فرزندم 175
سؤالات رایجی که برای افراد به وجود می‌آید 178
منـابع و مآخـذ 183

 

 

 

خانواده واحدی بنیادی برای تعالی و تکامل جامعه محسوب می‌شود. بدیهی است برای نائل آمدن جامعه به رشد و پیشرفت خود، ترمیم خانواده‌های گسسته از اهمیت زیادی بر خوردار است. بررسی‌های روان شناختی در خصوص خانواده خوانده‌ها نشان داده است این خانواده‌ها دارای مسائل و مشکلات درون فردی و بین خانوادگی هستند. وجود فرزندخواندگی، والدخواندگی، ازدواج مجدد و ایجاد خانواده‌های بازسازی شده، همان طور که از نام آن مشخص است، دارای نا همترازی هایی هستند که وجود مشکلات ناشی از این ناهمترازی می‌تواند بروز نارضایتی اعضا و حتی گسستن خانواده را در پی داشته باشد. خانواده‌های بازسازی شده‌ای که توانمندی روانی اعضای آن در حد بالایی نباشد می‌تواند روبه زوال و با کاهش قابلیت‌های اساسی رودرو شود که به نوعی نیاز به تقویت و توانبخشی دارد.
از طرفی ارتباط با دیگران یکی از مهمترین و با ارزش ترین بخش زندگی هر یک از ما را تشکیل می دهد؛ زیرا بیشترین ساعات عمر هر فرد با دیگران گذرانده می شود. در نتیجه نوع ارتباط، در زندگی هر کس نقش بسیار مهمی را ایفا می کند وجود سلامت روان در این ارتباطات کیفیت زندگی را برای افراد افزایش می دهد، پس وجود روابط سالم و مثبت بین اعضا خانواده کلید رشد و کمال اعضا است. روابط افراد رفتار آنها به صورت یک رفتار اجتماعی را نشان می دهد و در بین اعضای خانواده این روابط بین فردی است که منجر به بروز روابط درون خانوادگی می شود و می تواند نظام و هسته خانواده های بازسازی شده را متمرکز کند.
وجود تعارضات والد-فرزندی در خانواده ها جزء اجتناب ناپذیر روابط درون حانوادگی است اما گاهی اوقات به علت تغییرات ساختاری در خانواده‌های ازدواج مجدد یا بازسازی شده این روند نمود بیشتری پیدا می‌کند. با وجود اینکه نظام خانواده‌های بازسازی شده نیاز به تسلی و ارتباط مؤثر بین اعضا دارد اما تعارضات بین فرزند خوانده و والد خوانده می‌تواند نقش تربیتی و انسجام خانواده را محدود کند. تعارضات معمولاً در زمینه ناهنجاری‌ها روانی، رفتاری و عقیده‌ای بروز پیدا می‌کنند. به طوری که فرزندخوانده‌ها نسبت به والد خوانده همسویی روانی ندارند و مدارا با این وضعیت برای والد خوانده‌ها نیز در نگاه اول مشکل است. دانشمندان روانشناسی خانواده بر این باورند که تعارض در روابط انسانی رایج و غیر قابل اجتناب بوده و به گونه‌ای آن را عمومی‌ترین پدیده منفی در روابط انسان‌ها می‌دانند. با توجه به این دلایل وجود تعارضات در روابط والدخوانده و فرزندخوانده‌ها می‌تواند به اختلالاتی مختلفی مرتبط باشد، به طوری که پژوهش‌های مختلف این اختلالات را شناسایی کرده‌اند که شامل مشکلات رفتاری در فرزندان نارضایتی زناشویی زوجین و پایین بودن سطح سلامت روانی در فرزندان، افزایش تعارض زوجین و کاهش عملکرد تحصیلی فرزندان، تعارضات زندگی کاری با تعارضات بین فردی فرزندان با والدین می‌شوند.
با توجه به مشکلات این خانواده ها، در این کتاب سعی شده است ضمن بیان این مشکلات و شناساندن ساختار خانواده ها ی ازدواج مجدد به ارایه راهکارهای مداخله مختصرجهت بهبود روابط این خانواده ها بپردازد.
امید است نویسنده توانسته باشد بخشی از نیاز حانواده های ازدواج مجدد در جهت بهبود و کیفیت بخشی تامین کرده باشد.

اگر می دانید فردی که رو‌به‌روی شماست غمگین، خوشحال یا هیجان‌زده است، سعی کنید به نحوه‌ی بیان احساسش دقیق شوید، سپس مشاهدات خود را در حالت افراد دیگر هم جستجو کنید. اگر فکر می کنید شخصی خوشحال است، از او بپرسید آیا واقعا چنین احساسی دارد و اتفاق خوبی برایش رخ داده تا حدس خود را به بوته‌ی آزمایش بگذارید. قبل از این که با روش‌هایی که گفتیم شروع به خواندن احساس دیگران کنید، ابتدا آنها را بین افراد خانواده‌تان امتحان کنید. به عنوان مثال در زمان صرف ناهار یا شام این کار را تمرین کنید.
کارتان را با پرسش‌های مختلف از طرف مقابل شروع کنید. به عنوان مثال بگویید «حالت چطور است، خوبی؟» یا «دیروز چه کارهایی کردی؟» بعد از آن سؤال‌های شخصی بپرسید، مثلا بگویید از فلان عضو خانواده یا دوستت چه خبر؟ یا اینکه فلانی چه کار می‌کند؟ و از این قبیل سؤال‌ها. به واکنش آنها دقیق شوید، ولی اگر آنها از سؤالات شما معذب یا ناراحت شدند دیگر چیزی نپرسید و ادامه ندهید. برخی از مردم دوست ندارند به دیگران درباره‌ی احساس‌شان حرفی بزنند، پس زیاد در زندگی خصوصی مردم سرک نکشید.

موارد لازم به احتیاط
برخی از مردم عواطف و احساسات خود را عمدا پنهان می‌کنند. شاید در گذشته دیگران از افکار و احساسات شخصی آنها سوءاستفاده کرده‌اند یا در زندگی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند که نمی‌خواهند احساس خود را بروز دهند. به تصمیم آنها احترام بگذارید.

درک احساس دیگران چندان مبتنی بر علم نیست. بدانید که مردم احساسات‌شان را به روش‌های مختلف نشان می‌دهند پس هیچ‌وقت درباره‌ی احساس واقعی آنها سریع و قطعی نتیجه‌گیری نکنید. اگر می‌خواهید احساس فردی را بخوانید که کاملا با شما غریبه است و هیچ آشنایی قبلی‌ با او ندارید، به‌هیچ‌وجه به چشمانش زل نزنید تا نسبت به شما نظر بدی پیدا نکند.
توانایی خود را در شناخت احساس دیگران به رخ نکشید و با این کار آنها را اذیت نکنید و معذب نسازید. اگر آنها نمی‌خواهند احساس خود را بروز دهند و به بقیه بگویند پس به نظر و حریم خصوصی‌شان احترام بگذارید.

به رابطه‌ی همسرتان با فرزندانتان احترام بگذارید
با ارتباط و صمیمیت آنها احساس تهدید نکنید. او باید زمانی از روز خود را صرف فرزندانش کند، بنابراین احساس نادیده گرفته شدن نکنید. با دوستان خود قراری تنظیم کنید و در این ساعات خودتان را سرگرم کنید.
احترام به شوهر توسط زن و همزمان با آن بیان نظر مخالف، نیاز به مهارت و راهکارهای خاص دارد. تصور کنید در حال برگزاری یک مهمانی هستید. شوهر شما با عشق کیکی را پخته و برای مهمانان آورده است؛ اما طرح روی کیک آشفته شده است و شما عصبانی هستید. شما منتظر نمی شوید تا مهمانان بروند، بلکه جلو می روید و در حضور همه از او انتقاد کنید.
آیا آن وضعیت بی ادبانه به نظر نمی رسد؟ اگر در یک رابطه به یکدیگر احترام نگذاریم، چنین حوادثی اتفاق میفتد. زن نیازی به ارزش گذاری برای عزت نفس همسرش نمی بیند. شما نمی خواهید چنین شرایطی در زندگیتان اتفاق بیفتد. اگر به شوهر خود احترام بگذارید می توانید مطمئن شوید که این اتفاقات نمیفتند.
زن و شوهر باید به یکدیگر به هم احترام بگذارند. این دو در ازدواج برابر هستند. مردان در رابطه به دنبال احترام و افتخار هستند. زنان به دنبال عشق، روابط عاشقانه و اعتماد در رابطه هستند.
احترام شما نسبت به شوهرتان او را به انجام وظایف خود به عنوان سرپرست خانواده ترغیب می کند. او اعتماد به نفس پیدا می کند که می تواند انتظارات شما را برآورده کند. همچنین شما همیشه مورد حمایت او قرار می گیرید.

مرد خانه در تصمیم گیری های اساسی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد زیرا می داند که اگر کارها آنطور که باید پیش نرود شما او را تحقیر نخواهید کرد. از طرف دیگر، اگر تمایل دارید که شوهر خود را به خاطر هر حرکتی که انجام می دهد، مورد انتقاد قرار دهید، او از مسئولیت های خود چشم پوشی می کند.

برخی از دلایلی که باید به شوهر خود احترام بگذارید، عبارتند از:
1. شوهر شما الگوی فرزندان شماست.
2. او از نظر عاطفی و مالی از خانواده حمایت می کند.
3. او شما را بی قید و شرط دوست دارد و در مواقع سخت کنار شما می ماند.
4. احترام شما به او انگیزه می دهد و او تمایل دارد حتی بیشتر شما را دوست داشته باشد.
5. احترام شما، ویژگی های او را به عنوان همسر و پدر برای فرزندان خود تأیید می کند.
6. او به فردی سخت کوش تبدیل می شود که دائماً در تلاش است تا خانواده را راضی نگه دارد.
7. او به شما اعتماد می کند و با هر مشکلی که از نظر حرفه ای یا شخصی روبرو است به شما مراجعه می کند.

بنابراین، احترام می تواند معجزه ای در رابطه شما با او ایجاد کند. بهتر است یادبگیرید چگونه به شریک زندگی خود احترام بگذارید

تعداد صفحات

185

شابک

978-622-378-006-6

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.