کتاب اجازه بده خودم باشم

کتاب اجازه بده خودم باشم

 

فهرست

مقدمه.. 9

لطفاً خنده را از من نگیر.. 11

مرا تأیید کنید نه تحقیر.. 13

همیشه راهی هست…. 14

خودت را باور کن… 16

نوجوان شخصیتی پرشور. 18

احساس نیاز به محبت…. 20

نقش تلاش در موفقیت…. 22

توکل به خدا رمز اصلی موفقیت…. 24

به خود و دیگران عشق و شادی ببخشیم.. 26

ذهن شگفت‌انگیز.. 28

لطفاً با خودت تکرار کن… 29

گذشت زمان همه چیز را حل می‌کند.. 30

برای خوشحال بودن و احساس خوشبختی به کسی وابسته نباش….. 32

دوست خوبم خانه‌ی امن کجاست؟! 34

چیزهایی که زندگی ما را تغییر می‌دهد.. 36

جرات “نه” گفتن داشته باشیم.. 37

از تغییر کردن و مواجهه با شرایط سخت نترسید.. 39

هر روز یک تفاوت کوچک در زندگیت ایجاد کن… 41

همیشه امیدوار باشید.. 43

زندگی پر از شروع تازه است…. 45

استعدادهایت را شناسایی کن… 47

آرامش یک حس درونی است…. 49

از رؤیا تا واقعیت…. 51

سخنی با پدر و مادرهای مهربان… 53

لطفاً اجازه دهید خودم باشم.. 54

پدر و مادر مهربانم! شما مؤثرترین فرد زندگی من هستید.. 56

آیا خودت را دوست داری؟.. 58

چند راهکار برای داشتن احساس خوب…. 60

پرفسور حسابی چه زیبا گفت: لذت بردن را یادمان ندادند! 62

گاهی نقاشی بکشید.. 64

چقدر به موسیقی علاقه‌مند هستید؟.. 66

یک فعالیت ورزشی خاص انتخاب و دنبال کنید.. 68

کتاب‌خوانی یک فعالیت مفید و ارزشمند.. 70

نتیجه‌گیری… 72