کتاب تعادل زندگی و اختلال اعتیاد به کار

کتاب تعادل زندگی و اختلال اعتیاد به کار

229,600 تومان

تعداد صفحات

164

شابک

978-622-378-390-6

فهرست
عنوان صفحه
فصـل اول 15
مقدمه 15
فصـل دوم 21
اعتیاد به کار 21
تعریف اعتیاد به کار 23
اهمیت اعتیاد به کار 25
انواع رویکرد به اعتیاد به کار 27
تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پرکار 28
ویژگی مشترک افراد معتاد به کار 32
انواع اعتیاد به کار 33
علائم افراد معتاد به کار 35
شناسایی عوامل مؤثر بر اعتیاد به کار 36
اعتياد به كار و ابعاد شخصيت 37
روش‌های کاهش و درمان اعتیاد به کار 39
فصـل سوم 43
کمال‌گرایی 43
اهمیت کمال‌گرایی 45
انواع کمال‌گرایی 48
ابعاد کمال‌گرایی 48
ویژگی های افراد کمال گرا 50
نحوه ی غلبه بر تفکر کمال گرا 51
شناختن و غلبه کردن بر سبکهای تفکر کمال گرا 52
نظریه های کمال‌گرایی 53
اثر خانواده بر کمال‌گرایی 67
کمال‌گرایی و ابراز وجود 68
فصـل چهارم 69
کیفیت زندگی 69
تاریخچه کیفیت زندگی 75
عوامل موثر بر کیفیت زندگی 78
ویژگی های کیفیت زندگی 80
ابعاد کیفیت زندگی 81
مطالعات روان شناختی در مورد کیفیت زندگی 82
شیوه های بهبود کیفیت زندگی 83
خانواده و کیفیت زندگی 85
فصـل پنجم 87
اضطراب 87
علایم اضطراب 90
همه گیر شناسی 91
تعريف اضطراب 91
نظريه هاي اضطراب 94
نظريه روانکاوي 94
نظريه رفتارگرایی 95
نظريه هاي وجودي 97
ديدگاه زيست شناختي 98
نظريه هاي شناختي 99
فصـل ششم 103
پرخاشگری 103
ديدگاه‌هاي نظري درباره منشأ پرخاشگري 104
ديدگاه ذاتي بودن پرخاشگري 105
نظريه‌‌هاي زيست‌شناختي 105
نظريه‌هاي کشاننده‌اي 106
نظريه‌ يادگيري اجتماعي 106
نظريه‌‌هاي شناختي 106
نقد و بررسي ديدگاه‌ها 107
برانگيزاننده‌هاي پرخاشگري 107
ناکامي 107
تحريک مستقيم 108
خشونت رسانه‌اي 108
عوامل شخصيتي 108
سوگيري اسنادي خصمانه 109
شيوه‌هاي پيشگيري و مهار پرخاشگري 109
راه‌هاي کاهش و مهار از ديدگاه روان‌شناسان 109
بررسي مسأله از ديدگاه اسلام 110
تفاوت هاي فرهنگي و نژادي در پرخاشگري 110
فصـل هفتم 111
علائم جسمانی 111
تشریح نشانه جسمانی 111
نشانه بدنی در DSM-5 113
معیارهای DSM-5 برای اختلال نشانه بدنی 114
فصـل هشتم 121
اختلال خواب 121
بی خوابی 124
پر خوابی 126
بدخوابی 129
اختلال برنامه خواب – بیداری 129
عوامل تغییر ساختار خواب 129
عواقب محرومیت از خواب 138
بهداشت خواب 140
دانش و تمرین بهداشت خواب 150
سبب شناسی و رویکردهای درمانی 151
فصـل نهم 155
پیشینه 155
منـابع و مآخـذ 163
منابع فارسی 163
منابع غیر فارسی 167

 

هنگامی‌که افراد خود را به‌عنوان معتاد به كار معرفی می‌نمایند، اغلب آن را به سخت كار كردن ارجاع داده به‌طوری‌که توصيف اين موضوع، افتخار به شمار می‌رود زیرا در اکثر جوامع، رفتار اعتياد به كاري تشويق شده و آن را می‌ستایند شناخت اعتياد به كار سخت است، اگرچه چندين عامل به ما كمك می‌کنند تا بين افراد سخت‌کوش و معتادان بكار فرق قائل شويم. معتاد به كار نه‌تنها سخت كار می‌کند بلكه داراي استانداردهاي بالاي غیرممکن بوده و داراي حسي كه هیچ‌وقت كافي نيست می‌باشند. نياز وي به خوشنود كردن ديگران يك نيروي محركي است كه وي از توجه به تأثیر زياد كار كردن بر سلامتي وي جلوگیری می‌کند. او داراي حسي بالا براي كنترل مردم و موقعیت‌ها بوده و تفويض كردن مسؤولیت‌ها براي وي سخت است. يك ويژگي بارز معتادان به كار اين است كه اگر می‌خواهیم آن صحيح انجام پذيرد، بايد آن را خودم انجام دهم. زندگي معتاد به كار با يك كمبود شديد تعالي روبروست. معتاد به كار زمان كمي را براي گسترش و لذت بردن از روابط شخصي خويش اختصاص می‌دهد. توجه كمي به خود دارد و مشكلات جسمي اغلب ناديده شمرده می‌شوند تا زماني كه آن‌ها فرد را ناتوان می‌کنند. از كاري به كاري ديگر از موعدي به موعد ديگر، می‌رود معتاد به كار زماني كه كاملاً در يك پروژه يا چندين پروژه درگير شود، احساس رضايت می‌کند. معتاد به كار ممكن است معتاد به هجوم آدرنالين شود كه در هنگام مواجهه با يك بحران پيش می‌آید، معتاد به كار، كار را به‌عنوان فراري از احساسات مشكل به‌کاربرده و در اين پروسه آگاهي از نيازها و آرزوهاي خويش را از دست می‌دهد. اعضاي خانواده و دوستان معتاد به كار، خود را در مقايسه با كار، پایین‌تر حس می‌کنند و اين تجربه اغلب روابط را تیره‌وتار می‌کند. معتادان به كار در هر شغلي يافت می‌شوند؛ و اگر به هر دليلي كار اين افراد به پايان برسد آن‌ها چيزي براي احساس راحتي كردن نخواهند داشت شخصی که ساعات طولانی کار می‌کندضرورتا معتاد به کار نيست اگرچه ساعات طولانی کار یکی از نشانه‌های این پدیده است؛ اما وقتی مردم تا حدی ذهن خود را با کار مشغول می‌کنند که احساس می‌کنند یک نياز دائمی به موفق بودن و تائيد شدن تنها از طریق کار دارند می‌توان آن‌ها را در ردیف معتادان به کار قرارداد. اعتياد به کار نوعی معتاد شدن به انجام کار یا نوعی انگيزه بی‌اختیار به انجام مداوم کاری در بهترین سطح می‌باشد. اعتياد به کار در هر جامعه‌ای می‌تواند روی دهد. بسياری از سازمان‌ها کارکنان خود را تشویق می‌کنند تا کار آن‌ها بخش مهمی از زندگی اجتماعی و خانوادگی آن‌ها گردد و به‌طورکلی یک فشار فرهنگی عمومی در عملکرد وجود دارد. رقابت موضوع اصلی مکان کار است و از آن تمجيد می‌شود رقابتی بودن، هم‌چنین می‌تواند به وجود آورنده نابهنجاری کاری بسيار گردد. افرادي كه در سازمان‌ها ساعات زيادي كار می‌کنند به‌عنوان داريي محسوب می‌شوند اما با كمي تحقيق می‌فهمیم كه عكس اين مسئله وجود دارد و اين پدیده اثر مالي براي سازمان‌ها دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.(پور صادق و همکاران 1390، 57)
تعریف اعتیاد به کار
اعتياد به كار، وضعيتى می‌باشد كه طي آن، فرد به نحوى رفتار می‌نماید كه براي خانواده و زندگي اجتماعي وى در محيط كار و خارج از آن، زيا ن آور است. واژه اعتياد به كار، به‌طورگسترد ه اي مورداستفاده قرارگرفته، ولي پژوهش‌های تجربي كمي درباره بهبود و افزايش درك افراد از پديده مذكور انجام گردیده است. ازاین‌رو، اتفاق‌نظر و توافق چندانى درباره معاني و جنبه‌های مختلف آن وجود ندارد.(عنایتی و همکاران 1391، 2)
اعتیاد به کار اولین بار توسط یک روانشناس آمریکایی به نام وین اوتس در سال 1971 به‌کاربرده شد که به معنای نوعی خو گرفتن و اعتیاد به کار در افراد می‌باشد که فرد نیاز فراوانی به کار کردن دارد که این نیز موجب اختلالات و تعارضات زیادی در سلامت جسمانی، شادی، روابط بین فردی و روحیه اجتماعی بودن فرد دارد.
اين تعريف شامل دو عنصر اصلي می‌باشد: كاركردن بسيار شديد و وجود ميل ذاتي شديد براي كار كردن. (مک میلیان 2003)
مورد اول به این موضوع اشاره می‌نماید كه افراد معتاد به كار، ذاتاً تمايل دارند که زمان اضافي بيشتري نسبت به ميزان كاري كه به صورت معقول از آنان براي برآورده ساختن اهداف سازمان انتظار می‌رود صرف انجام كار كنند و مورد دوم نیز به این اذعان دارد كه افراد معتاد به كار هميشه و دائماً دربارة كار فكر می‌کنند، حتي هنگامی‌که در حال انجام كار نيستند. در واقع می‌توان این‌طور بیان نمود که ذهن افراد معتاد به كار، همواره درگير امور مربوط به كار است. اين دو جزء كه به ترتيب، عناصر رفتاري و شناختي اعتياد به كار را تشكيل می‌دهند به ريشه واژ ه اعتياد به كار اشاره دارند كه درست منطبق با الكليسم می‌باشد.(اوتس 1983)
افراد معتاد به كار کسانی هستند که بسيار بيشتر از وظايفي که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و از آن‌ها انتظار می‌رود، كار می‌کنند به‌طوری حتی كه زندگي خارج از محيط شغلی‌شان را ناديده گرفته و از آن دوری نیز می‌گزینند. بنابراين می‌توان گفت كه بارزترین ويژگي این افراد اين است كه فراتر از چيزي كه الزامي است و از آنان خواسته‌شده است كار می‌کنند.(بولنس و پولمنس 2004، 470-17؛ اسکات، موری و میسلی 1997، 314-287)
همچنین اولين تعريف آكادميك و عملى توسط اسپنس و رابينز (1992) درباره واژه اعتياد به كار بيان گردد. به اعتقاد آن‌ها، اعتياد به كار از برخى نگرش‌ها و برداشت‌های افراد نشأت‌گرفته است یعنی فرد معتاد به كار درگيرى فراوان در كار، روحيات سخت‌گیرانه زياد به انجام كار يا اشتياق درونى بسيارى به كار دارد و لذت كمى از کار خود می‌برد. آن‌ها اعتياد به كار را بر اساس سه بعد زیر تعریف می‌نمایند:
1. عجين شدن با كار
2. تمايل دروني به كار
3. و لذت از كار
و نیز اظهار می‌نمایند که در افراد معتاد به كار، درجه عجين شدن با كار بسیار بالاست می‌باشد همچنین تمايل و كشش بسيار زيادي به كار داشته اما آن‌ها نمی‌توانند از كار لذت زيادي ببرند و در مقابل، مشتاقان به كار با كار عجين شده اما از كارشان لذت برده و كشش افراطي هم به كار ندارند.
ضمن آن‌که افراد معتاد به كار چون تمايلي به تفويض اختيارات و وظايفشان ندارند با همكارانشان دچار تعارض می‌گردند و درنتیجه فرايندهاي كاري را پیچیده‌تر می‌کنند. هنگامی‌که مقدار انرژي زيادي كه افراد معتاد به كار در كارشان صرف می‌کنند از طريق تجديد قواي فردي جبران نشود، سرانجام نيروي آنان تضعيف شده و دچار تحليل رفتگي می‌گردند (سوننتاج و زیلسترا 2006،350-330)
اهمیت اعتیاد به کار
با توجه به حضور نسبتاً طولانی کارمندان در محیط‌های كاري و صرف بخش قابل توجهي از زمان روزانه آنان براي انجام كارهای روزمره و همچنین دغدغه و اشتغالات ذهني فعالیت‌های كاري موجب شده است افراد زمان بسيار زيادي را به‌طور دلخواه و داوطلبانه به فعالیت‌های كاري اختصاص می‌دهند، بدون آن‌که به انداز ة مناسب و كافي به استراحت و تفريح پرداخته و زماني را به خانواده و دوستان اختصاص دهند؛ ازاین‌رو اکثراً استرس زيادي را تجربه کرده و كارشان موجب مشكلات جسمي و رواني براي آنان می‌گردد که از اين عده با عنوان معتاد به كار و از اين خصيصه به‌عنوان اعتياد به كار ياد می‌شود. در واقع، مسئله اصلي تحقيق، اين است كه پديد ة اعتياد به كار باعث ايجاد مشكلات جسمي و رواني براي افراد و غفلت آن‌ها از خود و خانواده‌شان می‌شود كه شناسايي عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتياد به كار حائز اهميت فراوان است.(احمدی و همکاران 1389، 48)
ازآنجایی‌که رفتارهاي فرد معتاد به كار مخرب می‌باشد، عواقبي برجسم و روان و روابط فرد برجاي می‌گذارد. اين افراد به دلیل فرصت كمي براي استراحت و تفریح دارند (شوفلی و شیمازو 2009) به مرور زمان ازلحاظ شناختي و هيجاني فرسوده شده و چون دائماً به کار فکر می‌نمایند حتي زماني كه در محيط كار نيستند دچار برانگيختگي سمپاتيك شده و ازلحاظ هيجاني آشفته می‌گردند (تاریس و شوفلی 2005، 60-37) که درنتیجه آن سطوح بالايي از اختلالات رواني و شكايات جسماني را گزارش می‌دهند.(شوفلی و سالانوا 2002، 92-71، تاریس و شوفلی 2005، اسپنس و رابینز 1992، 160-78) تحقيقات زيادي به بررسي پیامدهای اعتياد به كار پرداخته‌اند كه نشان می‌دهند افراد معتاد به كار دچار مسائلي مانند تعارض كار _ خانواده (بورکه 1999، 225-40، بورکه 2007، 257) رضایت زناشویی پایین (تاریس، شوفلی و شیمازو، بورکه 1999، 352-64)، و روابط بین فردی معیوب (روگلبرگ 2007، 888-887) می‌باشند همچنین رضايت شغلي (بورکه 1999، 277-82) و عملكرد شغلي (شوفلی و تاریس 2006، 217-193) آن‌ها نيز پايين است. با توجه به اهميت مسئله اعتياد به كار و پيامدهاي آن لازم است اين مسئله در عمل بررسي گردد كه آيا اعتياد به كار می‌تواند باعث ايجاد مشكلات جسماني يا رواني در كاركنان شود يا خير؟ پژوهش حاضر به بررسي تأثیر این موضوع و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش می‌پردازد.

 

انواع رویکرد به اعتیاد به کار
با توجه به نظرات متعدد در زمينه اعتياد به كار می‌توان سه رويكرد زير را برای آن در نظر گرفت:
1. رويكرد مثبت به اعتياد به كار: این رویکرد که از عشق به كار نشأت می‌گیرد (کنتارو 1979، 56) یک تمايل ذاتي به كار زياد و سخت می‌باشد (ماچلویتز 1980، 32) لذا اين رويكرد باعث ايجاد رفتارهاي كاري مثبتي نظير افزايش تعهد سازماني و بروز رفتار شهروندي در سازمان می‌شود
(خائف الهي و همکاران،1391، 25)
2. رويكرد منفي به اعتياد به كار: در این رویکرد به کار به‌عنوان یک تعهد غيرمنطقي به كار بيش از حد (چرینگتون ، 1980، 86) و به‌عنوان يك اعتياد نگریسته می‌گردد. (اوتس 1971، کلینگر 1991)
رويكرد نوع شناسي: و سپس این رویکرد سبب شده از وجود انواع مختلفي از معتادان به كار وسواسي و درگير شغل (ناقتون 1987، 184) و معتاد به كار و معتاد به كار مشتاق (اسپنس و رابینز 1992) افرادی که ساعات زیاد کار می‌کنند لزوماً معتاد به کار نيستند. این یک رفتار است که توسط عوامل بخصوصی تشویق شده و ممکن است دلایل زیادی داشته باشد که برخی از آن‌ها به انواع اعتياد به کار مربوط می‌شود مثل معتاد به كار وسواسي، كمال گرا، توفيق طلب، ازنظر آن‌ها معتادان وسواسی، به‌طور شدید کار می‌کنند به‌گونه‌ای که کارشان باعث مشکلات فردی و اجتماعی می‌شود، عملکردی کاری ضعيفی دارند از زندگی و شغل نيز لذت کمی می‌برند. معتادان به کمال‌گرایی کار زیادی انجام می‌دهند مشکلات فردی و اجتماعی زیادی دارند، رضایت شغلی و عملکرد شغلی پائينی دارند.
همچنین معتادان موفقيت طلب رضایت زیادی از زندگی و شغل دارند و از کارهای چالش‌انگیز لذت برده، عملکرد شغلی بالا و استرس و ترک خدمت پائينی دارند. (اسکات 1997، 314-287)

 

تعداد صفحات

164

شابک

978-622-378-390-6

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.