کتاب بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق به کمک ترموویژن جهت عیب یابی

کتاب بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق به کمک ترموویژن جهت عیب یابی

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

عنوان کتاب:

بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق به کمک ترموویژن جهت عیب یابی

 

مولف:

امین خدادادی

 

 

 

 

فهرست
عنوان …………………………………………………………………………….  صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۹
فصل اول …………………………………………………………………………… 15
مقدمه ………………………………………………………………………………… ۱5
کاربردهای ترموگرافی ………………………………………………………………….۱۹
فصل دوم ………………………………………………………………………….. 21
تاریخچه و کاربردهای ترموگرافی در صنعت برق ………………………………………. 2۱
مقرهها و بوشینگها ……………………………………………………………………22
اتصالات ……………………………………………………………………………….2۳
هادیها، کابلها و سرکابلها …………………………………………………………..2۳
کلیدها ………………………………………………………………………………..24
سکسیونرها و کلیدهای جداساز ………………………………………………………..25
کنتاکتورها …………………………………………………………………………….25
پایه فیوزها …………………………………………………………………………….25
ضعیف بودن یا بالا بودن ولتاژ تغذیه …………………………………………………… 2۶
حرارت القایی …………………………………………………………………………. 2۶
ترانسفورمرها ………………………………………………………………………….. 2۶
ارائه راهحل مناسب …………………………………………………………………….2۷
نحوه رفع عیب …………………………………………………………………………2۷
مشخصات یک اتصال خوب …………………………………………………………….28
ملاک سستی یا داغ بودن یک اتصال …………………………………………………..2۹
فصل سوم …………………………………………………………………………. 33
مقدمه ………………………………………………………………………………… ۳۳
پایش وضعیت ماشینهای الکتریکی در صنعت برق ……………………………………۳4
اهداف اصلی از بهکارگیری پایش وضعیت ……………………………………………..۳5
روشهای مراقبت وضعیت ……………………………………………………………..۳5
مراقبت پیوسته ………………………………………………………………………..۳۷
مراقبت گسسته ……………………………………………………………………….۳۷
پایش وضعیت از دیدگاه اقتصاد ………………………………………………………..۳8
تجهیزات الکتریکی فشار قوی و پستهای بلافصل نیروگاهی ……………………………4۱
تجهیزات الکتریکی فشار ضعیف ……………………………………………………….45
تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق ………………………………………………………4۷
تجهیزات مکانیکی حرارتی، دوار و سیالات ……………………………………………..48
مسیرهای سیالات ……………………………………………………………………..48
نکات صرفهجویی و اقتصادی …………………………………………………………..48
پایش وضعیت و دستیابی به منافع تجاری ……………………………………………..5۱
استراتژیهای نگهداری و تعمیر ………………………………………………………..52
سیستم پایش وضعیت …………………………………………………………………54
یک استراتژی یکپارچه …………………………………………………………………5۹
تجهیزات و وسایل پایش ………………………………………………………………. ۶۱
پایش مؤثر ……………………………………………………………………………. ۶2
سیستمهای پشتیبانی کننده ………………………………………………………….. ۶۳
تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………………… ۶4
فصل چهارم ………………………………………………………………………. 65
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۶5
روشهای On-line و Off-line ………………………………………………………. ۶۷
روشهای Off-line …………………………………………………………………… ۶۷
روشهای On-line …………………………………………………………………… ۶۷
آنالیز گاز حل شده در روغن ……………………………………………………………. ۶8
اندازهگیری استقامت الکتریکی روغن …………………………………………………. ۶۹
اندازهگیری ضریب تلفات عایق …………………………………………………………۷۰
اندازهگیری حرارت …………………………………………………………………….۷۰
آنالیز تابع تبدیل ………………………………………………………………………۷۱
روش پاسخ دیالکتریک ……………………………………………………………….۷4
اندازهگیری تخلیه جزئی ……………………………………………………………….۷5
مانیتورینگ بوشینگ …………………………………………………………………… ۷8
تست تانژات دلتا ………………………………………………………………………. ۷8
تست مقاومت عایقی (dc)……………………………………………………………… ۷۹
تست روغن درون بوشینگ …………………………………………………………….. ۷۹
اندازهگیری تخلیه جزئی ……………………………………………………………….. ۷۹
اندازهگیری خازن بوشینگ بهصورت پیوسته …………………………………………….. ۷۹
فصل پنجم …………………………………………………………………………. 81
مقدمه ………………………………………………………………………………… 8۱
دارایی …………………………………………………………………………………8۳
مقاومت مواد اتصال …………………………………………………………………….84
تصویربرداری حرارتی ………………………………………………………………….85
بررسی صرفه اقتصادی تعویض اتصالات سست …………………………………………8۷
تحلیل هزینه – فایده و وزن دهی اتصالات سست ……………………………………….8۹
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………۹۱
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………. 95

منابع فارسی …………………………………………………………………………..   95

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.